Schakelstation bekeken

Gepost in Nieuws

SchakelJanny7 kleinHet nieuwe schakelstation aan de Groeneweg in Gorssel is door Liander nog niet in ge­bruik genomen, maar het is in­middels bouw­kundig en qua instal­laties wel klaar. Gorssel.nl mocht samen met enkele om­wonenden en vertegen­woordigers van de Dorpsraad een kijkje nemen.

Elektriciteitsvoorziening
SchakelJanny8 kleinHet nieuw gebouwde schakel­station is volgens netbeheerder Liander nodig voor een sta­biele elektriciteits­voorziening in de toekomst. Het is een onderdeel van de ver­binding tussen het onder­station in Zutphen en het bedrijven­terrein A1 in Deventer. Over de gekozen locatie en de om­vang en uit­straling van het gebouw hebben om­wonenden en de Dorps­raad Gorssel in 2016 een stevig robber­tje gevochten met Liander en de gemeente. De uit­komst was dat het schakel­station een meter ver­diept zou worden aangelegd, met hout bekleed zou worden en met beplan­ting in het land­schap zou worden in­gepast. De bouw is in 2018 begonnen en is inmiddels klaar.
SchakelJanny11 kleinIn het voorjaar van 2019 wordt de laatste hand gelegd aan de bekabeling en wordt het schakel­station daadwerkelijk in gebruik genomen. Op dat moment zal ook de verdere beplanting worden aangebracht. 

Ontvangst
SchakelJanny1 kleinGorssel.nl's fotografe gaat op de knieën om de kelder (zie onder) in beeld te brengenVrijdagmiddag 25 januari 2019 ontvingen enkele medewerkers van Liander, waaronder site­manager Hans Jansen en Jan Woertman (gele jack op de foto), het kleine Gorsselse gezelschap. Omdat het schakel­station nog niet in werking is, konden ze ook binnen kijken. Het interieur is sober; er is veel ruim­te voor de tech­niek. Speciale aandacht is er voor de meting van vocht in de lucht, maar natuur­lijk ook voor eventueel binnen­dringend water in het verdiepte gebouw. In een af­zonderlijk deel van het gebouw is een groot rek met accu’s neer­gezet, die zorgen voor de interne stroom­voorziening als on­verhoopt in Gorssel de stroom zou uit­vallen. Binnen is aan een betonnen muur met daarop gemetsel­de stenen goed te zien dat het gebouw een meter ver­diept is. Onder de vloer van het hele gebouw bevindt zich een kelder van on­geveer 1,5 meter hoogte, waarin alle bekabe­ling is/wordt aan­gebracht. Via een vernuf­tig systeem van uitneem­bare vierkante vloer­platen is de kelder overal bereik­baar.

Inpassing
SchakelJanny10 kleinOp het buitenterrein is een hek geplaatst. Buiten het hek is al het eerste struik­gewas aan­geplant. Ook zijn in het terrein tussen het hekwerk en de rondweg N348 al verho­gingen aangebracht die in het voorjaar 2019 verder zullen worden in­geplant. Het schakel­station is rondom betimmerd met verti­cale hout­stroken die in de loop van de tijd zullen ver­grijzen.
De conclusie mag zijn dat Liander een schakel­station heeft neer­gezet dat in de ogen van velen mis­schien niet op de beste plek staat, maar land­schappe­lijk goed is ingepast.

De foto’s zijn gemaakt door Janny Schiphorst. Klik op een foto om meer foto's te zien.
De complete fotoserie staat hierhier.


Redactie Gorssel.nl
26 januari 2019

SchakelJanny3 klein

SchakelJanny4 klein

SchakelJanny5 klein

SchakelJanny9 klein

SchakelJanny6 klein

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail