Ontwerp-verkeersbesluit Quatre Bras ter inzage

Gepost in Nieuws

De provincie Gelderland werkt aan het aanpassen van de kruispunten Quatre Brasweg-Flierderweg en Jodendijk-Scheuterdijk in de N348 tussen Gorssel en Eefde. Provinciale Staten (PS) stelden op 9 november 2016 de inpassings­plannen vast.
QuatreBras kruispuntGR kleinKruispunt van de N348-Zutphenseweg met de Quatre Brasweg (links) en Flierderweg (rechts). Het huis aan de overzijde, ’t Lytshiem’, moet voor de reconstructie worden afgebroken.De volgende stap in de procedure is het nemen van een Verkeers­besluit. Het Ontwerp-Verkeers­besluit dat betrekking heeft op de kruising Quatre Bras-Flierder­weg ligt tot en met 14 maart 2019 ter inzage. (Zie de pdf onderaan dit artikel.)

Maatregelen
Ter hoogte van het kruispunt Quatre Brasweg-Flierderweg wordt vanuit de rich­ting Gorssel een midden­­geleider aangelegd en er komt ook een midden­geleider vanuit de richting Eefde. In de midden­geleider vanuit de richting Eefde komt een oversteek­voorziening voor fietsers. Het fietspad dat parallel langs de N348 loopt, wordt aan de kant van de Flierder­weg uitgebogen en krijgt rood asfalt. Zicht beperkende bomen worden ver­wijderd.
N348QuatreBras kleinN.B.: De proef door de provincie Gelderland met een snelheids­verlaging vanaf de rotonde N348 bij Eefde tot aan de komgrens van Gorssel, staat los van de beoogde maatregelen aan de beide krui­singen in de N348. De proef loopt tot het voor­jaar van 2019. 

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen tot en met 14 maart 2019 een schriftelijke en monde­linge ziens­wijze indienen. De schriftelijke zienswijze dient te worden gezonden aan: Gedeputeerde Staten van Gelder­land, Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen, t.a.v. P.J. Wegdam, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op de enve­loppe dient ‘zaaknummer 2018-012601, reconstructie N348-Quatre Brasweg-Flierderweg’ ver­meld te worden. Voor het geven van een mondelinge reactie kan binnen vijf weken na 31 januari 2019 een af­spraak gemaakt worden met P.J. Wegdam, tel. 088-8807100.


Via de zoekfunctie op Gorssel.nl (rechtsboven op het scherm) vindt u alle eerdere nieuws­artikelen over het dossier N348


Redactie Gorssel.nl
31 januari 2019

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail