Toekomst accommodaties nog onduidelijk

Gepost in Nieuws

Op dinsdag 26 maart 2019 hield de werkgroep‘ GA!’ een informatie­bijeenkomst om de in­woners van Gorssel te informeren over de verschillende scenario’s voor de toekomst van de accommo­daties in Gorssel. De werkgroep, die bestaat uit een brede vertegenwoordi­ging van de gebruikers van accommo­daties en voorzieningen in Gorssel inclusief dorpsraad en gemeente, is ingesteld naar aanleiding van de in het Dorpsplan 2018-2023 geuite wens: de school in het centrum houden - eventueel in combinatie met binnensport en ontmoeting - en de buiten­sporten en zwembad op de huidige locaties hand­haven. Een eerder door een beperkter samengestelde werkgroep gepresen­teerd plan om te komen tot een multifunctionele accommodatie (MFA) ontmoette veel tegenstand in Gorssel. 

Teleurgesteld
Acco 1 kleinEen van de varianten: school en sport op de locatie van 't TrefpuntDe vele aanwezigen reageerden teleurgesteld op de presentatie door ‘GA!’. Wie gehoopt had meer duidelijk­heid te krijgen over de richting die is ingeslagen kwam bedrogen uit. Het program­ma van de avond hielp daarbij niet mee. Wethouder Bert Wesseldijk gaf een korte inleiding op de rol en het beleid van de gemeente bij accom­modaties en voorzieningen en vervolgens werden de verschillende leden van de werk­groep voor­gesteld en geïnterviewd. Ieder lid bleek daarbij voor eigen parochie te preken. De sport­verenigingen houden vast aan het plan voor een multi­functionele accommodatie (‘clustering biedt voordelen’), de school heeft zijn eigen verlangens, de kerk wil geen concur­rentie (‘de kerkzaal is geschikt voor culturele doeleinden, dus liever geen concurrentie’), ’t Trefpunt wil graag een grote sportzaal en de Dorps­raad pleit voor een breed draag­vlak. Kortom, er was niets nieuws onder de zon, de verschillende belangen werden nog eens op een rijtje gezet. 

Scenario’s
Acco 2 kleinEr werd flink gediscussieerd in de kerkzaalEen extern procesbegeleider liet in snel tempo afbeeldingen zien van eventuele oplossings­richtingen. 
De scenario’s die bedacht zijn, bestaan uit 1) het samenbrengen van school en gym­zaal op de bestaande locatie van de Vullerschool, 2) de bouw van een nieuwe school met uitgebreide sport­voorzieningen en eventueel ruimte voor verenigingen op de plek van ’t Trefpunt en 3) het samen­brengen van voetbal, tennis en zwembad op de bestaande ‘sport­boulevard’; eventueel kan de hockey­vereniging, die zijn velden nu in Epse heeft, ook aansluiten. 4) het eerder gepresenteerde MFA, waarbij over moge­lijke locaties niet werd gesproken (‘dat is voor een later stadium’). De wensen die in het Dorpsplan 2018-2023 neer­gelegd zijn, kwamen niet in beeld.

Gemor
In de zaal ontstond gemor. Vooral toen toch weer de plattegrond van een multi­functioneel gebouw in beeld kwam, waartegen in 2018 zoveel tegenstand was.
Er werden kritische opmerkingen gemaakt: ‘is er een visie­document en kunnen we dat inzien’, ‘we hebben niets nieuws gehoord ten opzichte van de bijeen­komst van vorig jaar’, ‘hoe kunnen we nu onze mening geven bij dit sum­miere verhaal’, etc. Echte antwoorden kwamen er niet.

Vervolg 
De werkgroep zal de varianten de komende tijd uitwerken en doorrekenen. Daarbij wordt rekening gehouden met de bevindingen van de informatieavond. 
Eind mei, begin juni kunnen de inwoners opnieuw hun zegje doen. De gemeenteraad neemt dan in het najaar van 2019 een besluit.


Redactie Gorssel.nl
27 maart 2019

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail