Recordaantal boeren helpt de bij met zonnebloemlint

Gepost in Nieuws

Boeren in Lochem dragen bijen, vlinders en andere insecten een warm hart toe. Dat blijkt uit het record­aantal aanmeldingen voor het project ‘Zonnebloemen voor Boer, Bij en Burger’. In 2018 namen tien boeren deel aan de eerste proef. Dit jaar meldden zich vijf keer zoveel boeren aan. Dank­zij hun inzet verschijnt er 25 kilometer aan zonnebloemenlinten langs de Lochemse velden. Zo begon het persbericht van de gemeente Lochem.

Gorssel
Bijenlint 2 kleinV.l.n.r.: Hennie Wijnbergen, Gerrit Boschloo en Erik Meijer zaaien zonnebloemenOok vanuit Gorssel waren er enthousiaste aanmeldingen. Degenen die zich  aangemeld hebben zijn Menkveld–Wijnbergen, Makkink–Meijer, Boschloo en Steging. De af­trap was op vrijdag 10 mei 2019 met een feestelijke bijeenkomst bij Hennie Wijn­bergen aan de Gorsselse Enk­weg in Gorssel. De koffie stond klaar. Het was een gevarieerd gezelschap en er was veel pers aanwezig. Kenne­lijk spreekt het onderwerp nogal aan. Bio­diversiteit en met name de terugloop van het insecten­bestand staan momenteel volop in de belangstelling. Een initiatief om het insecten­bestand te bevorderen is dus erg actueel.­

Innovatie Coöperatie
Erik Koldeweij van De Innovatie Coöperatie ondersteunt gemeenten om boeren te helpen hun ideeën te rea­liseren. Koldeweij opende de bijeenkomst en roemde de agrariërs om hun positieve bij­drage aan het insectenbestand en aan de bio­diversiteit in het gebied. Tijdens zijn toespraak liep hij alle betrokke­nen langs en liet ze aan het woord over hun aan­deel. Zo was ook Bert Groot Wesseldijk, kernwethouder van Gorssel met landbouw in zijn pakket, aanwezig, net als wet­houder Henk van Zeijts (natuur en landschap). Zij roemden de goede samen­werking met de agrarische sector, maar benadrukten daarbij ook dat onder­steuning door de gemeente tijdelijk is. Het stokje zal worden over­genomen door de Agrarische Natuur­vereniging ’t Onderholt.

Zachtere overgang
Anne Leeflang van ’t Onderholt: “Dit project helpt om de overgangen tussen gewas en natuur minder hard te maken. Zo ont­staan er meer plekken waar insecten zich thuis voelen. Het laat zien welke mogelijkheden er zijn om landbouw en natuur zachter op elkaar laten aan­sluiten.” Daarna kwam Hennie Wijnbergen aan het woord. Hij is deelnemer van het eerste uur. Hennie benadruk­te dat bio­diversiteit het imago van de sector kan verbeteren. “Iedereen heeft een mening over de land­bouw, veelal negatief. Terwijl de agrariërs toch altijd milieu­bewust te werk gaan.” Die zonne­bloemen zijn volgens Wijnbergen voor iedereen een win-win­situatie. De zonnebloemen kunnen namelijk op dezelfde manier ver­werkt worden als maïs. Ze kunnen dus ook mee ingekuild worden. Vervolgens was het woord aan Gerrit Boschloo. In 2018 was hij de enige loon­werker die meedeed. Dit jaar ging hij de uit­daging aan om een lint van 25 kilometer te helpen reali­seren. Hij vond hiervoor tien andere loon­werkers bereid om mee te doen. De 25 kilometer worden nu gerealiseerd.

Onderbeplanting
Bijenlint 1 kleinFoto's Louise TietgeAnnelies Hijink van de Nederlandse Bijen­houders­vereniging zei des­gevraagd het initiatief tot onder­beplanting te ondersteunen met bijvoorbeeld rode klaver en de groen­bemester serradelle. Zij riep mensen op zich als vrijwilliger aan te melden bij ‘t Onderholt om insecten te tellen: meten in hoeverre het bestand toe­neemt.  
Het idee achter het zonnebloemenlint is eenvoudig, stelt Koldewey. Boeren stellen enkele meters van hun maïs­percelen beschikbaar voor het realiseren van zonnebloem­randen. Als de bloemen in bloei staan, levert dat een aantrekkelijk land­schap op voor burgers, bijen en boeren. De boeren ont­vangen per strekkende meter die ze beschikbaar stellen vijftig cent. Vorig jaar was dat nog aan­zienlijk meer: twee euro. Er was dit jaar ook minder geld beschikbaar. De gemeente Lochem heeft een bedrag van ruim € 18.000 beschikbaar gesteld. Verder droegen diverse organisaties - zoals de Rabobank Coöperatie­fonds en LTO Noord - financieel bij.

Inzaaien
Vervolgens ging het gezelschap naar het terrein van Makkink-Meijer waar de zonne­bloemen worden ingezaaid door Gerrit Boschloo, symbolisch ondersteund door een aantal prominenten die na het in­zaaien ook nog water mochten geven. 

Wie verder nog eens sportief van de zonnebloemen wil genieten, kan later in het seizoen langs het 25 kilometer lange lint fietsen, waar 45 boeren in de regio aan hebben mee­gedaan. 
  


Redactie Gorssel.nl
12 mei 2019

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail