Werkzaamheden kruispunten N348 uitgesteld

Gepost in Nieuws

Bomen zijn geveld, huizen afgebroken, maar er is nog niets van werkzaam­heden te zien aan de kruispunten Quatre Bras en Scheuterdijk langs de N348 tussen Gorssel en Eefde. De werkzaam­heden zijn uitgesteld als gevolg van een uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 

Verkeersbesluiten
QuatreBras kruispunt kleinHuizen afgebroken, bomen gekapt: maar de uitvoering is uitgesteldIn de Berkelbode van 28 augustus 2019 kondigt de provincie Gelderland een verkeers­besluit aan voor de reconstructie van de aansluiting van de Scheuterdijk en de Joden­dijk op de N348 tussen Gorssel en Eefde. Het verkeers­besluit ligt tot en met 10 oktober 2019 ter inzage en belang­hebbenden kunnen in die periode beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland in Arnhem. Het verkeersbesluit voor de reconstructie van het kruispunt Quatre Bras-Flierderweg heeft al ter inzage gelegen en is definitief.
Inmiddels is echter bekend gworden dat de provincie de werkzaamheden aan boven­genoemde kruispunten voorlopig heeft uitgesteld als gevolg van een uitspraak eerder dit jaar van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS). PAS staat voor ‘Programma Aanpak Stik­stof’. In dit programma werkten het Rijk en provincies aan minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling.

PAS
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuurs­rechtspraak oordeelde dat het PAS niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemming voor activiteiten (onder meer aanleg van wegen) in stikstof­gevoelige Natura 2000-gebieden. Ook vrijstellingen van de vergunning­plicht die in het programma waren geregeld, gelden niet meer. Volgens de Raad van State is ‘de passende beoordeling die ten grondslag lag aan het PAS in strijd met Europese Habitat­richtlijn’. Het PAS maakte het kort gezegd mogelijk om stikstof uitstotende activiteiten toe te laten, vooruit­lopend op de positieve effecten van PAS-maatregelen. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag dus niet (meer). 

Rekenmodule
Door deze uitspraak moeten onder meer de provincies opnieuw onderzoeken wat de stikstof­productie is van bepaalde werkzaam­heden. Er wordt op dit moment gewerkt aan een landelijke reken­module om de gevolgen van werkzaamheden in beeld te brengen. Zodra deze module beschikbaar is kunnen de berekeningen opnieuw worden uit­gevoerd. 

Planning
De eerste stap in het vervolg van het proces is het aan de hand van de nieuwe rekenmodule bepalen wat de stikstof­productie is bij de reconstructie van het kruispunt Quatre Bras-Flierderweg. De berekening moet uitwijzen wat het effect is van de werkzaam­heden op de omliggende natuur. Aan de hand daarvan wordt bepaald wat nodig is om de juiste vergunningen te krijgen. 
De provincie Gelderland stelt de geplande werkzaamheden aan de kruisingen Quatre Bras en Scheuterdijk voorlopig uit.


Redactie Gorssel.nl
29 augustus 2019

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail