Ledenvergadering Dorpsraad

Gepost in Nieuws

De Vereniging Dorpsraad Gorssel hield op 12 september 2019 in de Vullerschool haar jaarlijkse leden­vergadering. Voorzitter Otto van Harmelen kon zo’n veertig leden verwelkomen. Zij werden geïnformeerd over de activiteiten van de werk­groepen die bezig zijn met de uitvoering van het Dorps­plan 2018-2023. Ook de financiën van de Dorpsraad kwamen aan de orde.
Dorpsraad ALV 120919 1 kleinVoorzitter Otto van Harmelen heet de aanwezigen welkomEnergiecoaches van LochemEnergie gaven voor­lichting over verduur­zamings­mogelijkheden in particuliere huizen. Tot slot liet het dorpsraad­bestuur, dat in september 2018 is aangetreden, in een kort filmpje zien welke activiteiten er in het afgelopen jaar zijn geweest. 

Ideeënmakelaar
Dorpsraad ALV 120919 2 kleinAan het begin van de bijeenkomst stelde Wouter Swam zich voor als de nieuwe ideeën­makelaar van de gemeente Lochem. Wouter is de opvolger van Liesbeth van Rijn, die vele jaren contact­ambtenaar was voor de Dorpsraad Gorssel. Een ideeënmakelaar verstrekt informatie vanuit de gemeente, luistert naar ideeën die vanuit de kernen en de dorps­raden opborrelen en probeert dat binnen het gemeentelijke apparaat verder te brengen.

Financiën
Dorpsraad ALV 120919 3 kleinPenningmeester Paul Wiegerinck liet zien dat de dorpsraad nog steeds goed bij kas zit en daarom ook ruimte heeft om goede ideeën die in het belang zijn van Gorssel finan­cieel te ondersteunen. In kas zit ruim € 34.000. Jaarlijks komt er aan contributies en subsidies bijna € 9.000 binnen en gaat er aan reguliere uitgaven zo’n € 5.000 uit. Er is dus ruimte voor bijdragen aan projecten, liefst aan­sluitend op de speer­punten uit het Dorpsplan 2018-2023. Voor 2019 overweegt de dorps­raad om een bijdrage te verlenen voor een nieuwe AED en voor het verbeteren van de opstap van het veer­pont. De Voorster zijde voor de veerpont is veel aantrekkelijker en beter onderhouden dan die aan de Gorsselse kant; daarover is de dorps­raad in gesprek met de gemeente.

Werkgroepen
Alle werkgroepen die bezig zijn met het uitvoeren van de speerpunten uit het Dorpsplan 2018-2023 gaven een toelichting op hun activiteiten. 
Zo wordt gewerkt aan het beter in kaart brengen, beschrijven en toegankelijk maken van het historisch­-cultureel erfgoed in Gorssel, in een samen­werking met ‘Achter­hoek Toerisme’. Daaraan wordt eerst een wandeling door Gorssel gekoppeld en later ook een fietsroute.
De verkeerswerkgroep meldde dat in samenwerking met de gemeente door Veilig Verkeer Nederland een onderzoek is gedaan naar een aantal knel­punten. Dat leidt ertoe dat enkele daarvan de komende tijd worden aangepakt: verkeers­remmende maatregelen aan begin en eind van de 30 kilometer­zone in de Hoofd­straat, paaltjes tegen parkerende auto’s bij de oude ingang van de Vullerschool aan de Hoofd­straat (nabij Loetje) en een duidelijker voetgangers­zone aan de Molenweg vanaf de Joppelaan naar de Jumbo. Aan de orde kwam ook de ergernis over de automobilisten die zich weinig aan­trekken van de 30 kilometerzones in Gorssel, waarbij geconstateerd werd dat het toch vooral de Gorssel­naren zelf zijn die de regels aan hun laars lappen.
De Dorpsraad Gorssel heeft een werkgroep voorzieningen die vanuit het Dorpsplan 2018-2023 met een aantal duidelijke richt­lijnen aan de slag is met de toekomst van zwembad, sport­velden, Trefpunt, school, etc. De werkgroep doet mee in de werkgroep GA! die nu ongeveer een jaar actief is en waarin naast een onafhankelijke proces­begeleider ook vertegenwoordigers van de verenigingen en accommodaties zitten, plus de gemeente onder aanvoering van wethouder Bert Groot Wesseldijk. De werk­groep GA! heeft meer tijd nodig om allerlei varianten te bekijken en door te rekenen dan aanvankelijk werd gedacht. Naar verwachting komt er in oktober 2019 een speciale web­site waarin heel veel informatie wordt opgenomen en waar iedereen de mogelijkheid krijgt te reageren. De werkgroep GA! is ook van plan actief het dorp in te gaan om allerlei doel­groepen te informeren en te bevragen over de opties.
Nadat ook de werkgroepen wonen en economie/centrum hun toelichting hadden gegeven, kregen de energie­coaches van burgerinitiatief LochemEnergie de gelegenheid toe te lichten hoe zij op een objectieve en onafhankelijke manier huizen­bezitters kunnen helpen verduurzaming van hun huis te bewerk­stelligen. Enkele aanwezigen vertelden al van hun positieve ervaringen met de energie­coaches. Ook werd gewezen op de subsidiemogelijkheden die de overheid sinds een aantal weken weer biedt aan mensen die hun huizen grondig verduurzamen.

Inloopspreekuur
De inwoners van Gorssel werden opgeroepen om per mail of bij het maandelijkse inloop­spreekuur van het dorpsraadbestuur met hun vragen of ideeën te komen. Het inloopspreekuur staat elke maand ook vermeld in de agenda van Gorssel.nl en wordt goed bezocht.


Redactie Gorssel.nl
13 september 2019

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail