Komt er een zorgcoördinator in Gorssel?

Gepost in Nieuws

Tijdens de Politieke Avond op 9 december 2019 wordt er in een van de ‘beeld­vormende gesprekken’ gesproken over het raads­voorstel ‘Zorgcoördinator in Lochemse kernen’. 
In Almen is al een zorgcoördinator actief die ondersteuningsvragen van inwoners signa­leert en contacten legt met informele en formele organisaties. De raad heeft enkele maanden geleden het college in een motie gevraagd te onderzoeken of een zorg­coördinator ook in andere kernen een rol kan spelen. 

Laagdrempelig
Volgens het college leert de ervaring in Almen dat een zorgcoördinator aan­vullend is op het huidige aanbod van SWL en ’t Baken. Een zorg­coördinator vormt een laagdrempelige verbinding tussen inwoners en algemene voorzieningen, informele hulp en zo nodig formele hulp. De zorg­coördinator fungeert als een onafhankelijke cliëntondersteuner: het recht hierop is verankerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Het college stelt nu de raad voor de komende twee jaar te bekijken welke resultaten behaald kunnen worden met de inzet van lokale zorg­coördinatie in de kernen Barchem, Harfsen en Gorssel.

Vergrijzing
DorpsraadZorgWerkgroep Zorg & Welzijn van de Dorpsraad Gorssel. V.l.n.r.: Marije Alma, Judith van Harmelen, Marian Byvanck (v.) en Alex BroekmanDe invoering van ‘zorgcoördinatie’ is ook vervat in het raadsvoorstel ‘Nota Veerkrachtig ouder worden in Lochem (beleids- en actieplan)’. Dat raads­voorstel komt aan de orde in hetzelfde ‘beeld­vormende gesprek’ op 9 december 2019. 
Uit de nota blijkt onder meer dat de gemeente Lochem een relatief grote groep ouderen heeft en in aanzien­lijk tempo vergrijst. De verwachting is dat er in 2040 in de gemeente Lochem 10.900 inwoners 65 jaar of ouder zijn, bij een geschatte totale bevolking van ongeveer 34.000 inwoners. Uit onde­rzoek van Alzheimer Nederland (2016) blijkt dat in de periode in 2040 het aantal mensen met dementie in Lochem ten opzichte van 2015 verdubbeld zal zijn. 

Kernen dragen financieel bij
Bij invoering van zorgcoördinatie in de drie genoemde kernen zorgt de gemeente voor een stimulerings­subsidie van € 50.000 per jaar voor vier kernen (incl. de voortzetting in Almen) voor 2020 en 2021. Voorwaarde voor die subsidie is wel dat de kernen minstens voor hetzelfde bedrag andere (lokale) financiering vinden. Per kern betekent dat dus dat een bedrag van € 12.500 per jaar gevonden moet worden. Provinciale subsidies zouden een mogelijk­heid zijn om hierin te voorzien. Het is de bedoeling dat de kernen zelf initiatief­nemer zijn en zorgen voor de selectie van de juiste persoon voor de rol van zorg­coördinator.

Dorpsraad Gorssel
In een reactie op het raadsvoorstel laat de werkgroep Zorg & Welzijn van de Dorpsraad Gorssel weten de komst van een zorg­coördinator, of dat nu in de vorm van een persoon is of op een andere manier, te verwelkomen. Als het voorstel door de Raad wordt aangenomen gaat de werkgroep onder­zoeken of en in welke vorm het project gestalte zou kunnen krijgen in Gorssel en welke kosten daarmee gemoeid zijn. 

Het college wil graag dat de raad voor het eind van 2019 een besluit neemt. Vanaf januari 2020 kan de zorgcoördinator dan voor een periode van twee jaar worden ingezet.


Redactie Gorssel.nl
3 december 2019

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail