De Bloemenkamp wordt gesloopt

Gepost in Nieuws

In 2012 werd door Vastgoed Zorgsector (VGZ), sinds 2002 eigenaar van appartementen­gebouw De Bloemen­kamp aan de Beuken­laan in Gorssel, aan de bewoners nog gemeld dat er voorlopig geen sloop van het gebouw zou plaats­vinden. Begin december 2019 is door VGZ toch aan­gekondigd dat De Bloemen­kamp te oud is om te renoveren. VGZ is van plan het complex te slopen en nieuw­bouw te plegen. Daarbij is gekozen voor nieuw­bouw in de vrije sector en niet voor-sociale woning­bouw. Dat betekent dat de huidige bewoners van de 39 appartementen niet kunnen terugkeren en op zoek moeten naar passende huis­vesting op een andere plek. 
Gebouweigenaar VGZ werkt nauw samen met woning­corporatie Habion. Deze woning­corporatie is in heel Nederland actief met vooral ouderen­huisvesting in zelfstandige woningen en woon­eenheden in verzorgings­huizen.

Geen sociale-woningbouw
Bloemenkamp 1 kleinDe Bloemenkamp in GorsselEen woordvoerder van VGZ bevestigt des­gevraagd dat renovatie niet haalbaar is en dat nog niet bekend is welke nieuw­bouw er precies terugkomt: “Maar op basis van de toekomstige vraag naar woningen voor ouderen in Gorssel verwachten wij dat er geen sociale-huur­woningen worden terug­gebouwd”. VGZ zegt verder dat het er alles aan zal doen om alle bewoners tijdig te voorzien van vervangende woon­ruimte (“al zal dat in Gorssel niet gemakkelijk zijn”). In 2020 wil VGZ bijeen­komsten organiseren met bewoners en de Vereniging van Huurders de Bloemenkamp. 

Reactie gemeente
De gemeente is door VGZ over de ontwikkelingen geïnformeerd en wil zelf ook in gesprek met de bewoners van De Bloemen­kamp. Wethouder Bert Groot Wesseldijk zegt niet bij voorbaat negatief te staan tegenover nieuw­bouw in Gorssel van (huur) woningen in de vrije sector. “Die ontwikkeling past in de Woon­visie 2018-2025, die in 2020 voor Gorssel nader zal worden ingevuld”.

Reactie bewoners
Op 13 december 2019 werden de bewoners van De Bloemen­kamp geïnformeerd over de plannen en zoals te verwachten was is grote beroering ontstaan. In een brief van 21 december 2019 aan VGZ kondigen de bewoners aan niet te kunnen instemmen met de plannen ("in één klap wordt het toekomst­perspectief van de huidige bewoners de grond ingeboord”) en het onacceptabel te vinden dat 39 sociale-huur­woningen voor mensen met een kleine beurs aan de markt onttrokken worden. In de brief wordt aan­gedrongen het plan voor nieuw­bouw in de vrije sector in te trekken en er zorg voor te dragen dat de 39 huur­woningen van De Bloemen­kamp behouden blijven voor huurders met een iets kleinere beurs. Ook wordt erop gewezen dat het niet past bij de doel­stelling van Habion/VGZ om goedkope huur­woningen in te ruilen voor huur­woningen in het hogere segment.

Gorssel.nl zal de ontwikkelingen blijven volgen.

Redactie Gorssel.nl
23 december 2019

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail