Voorkeursvarianten accommodaties bekend

Gepost in Nieuws

Op 20 januari 2020 hielden de Werkgroep GA! en gemeente een pers­bijeenkomst waar de media werden ingelicht over de drie varianten die uiteindelijk gekozen zijn om de Gorsselse accommo­daties en voorzieningen toekomst­bestendig te maken. Het persbericht dat Gorssel.nl later werd toegezonden en de berichtgeving in De Stentor van 21 januari geven iets meer duidelijk­heid over de inhoud van de drie varianten, waaruit de gemeenteraad later dit voorjaar een keus moet maken. 

Drie varianten
Accovarianten 21012020 kleinDrie voorkeursvarianten: A3/4, B1 en D1De drie voorkeursvarianten zijn (zie afbeelding):

Variant A3 of A4, gecombineerd met C0
Nieuwbouw van de school met uitsluitend een gym­zaal, met ruimte voor maatschappelijke voor­zieningen op de huidige plek van de school of op de plek van ’t Trefpunt. In deze variant is dus niet meer voorzien in een sport­hal. Met een nieuw kleiner zwembad en renovatie van de accommo­daties voor voetbal en tennis op de bestaande locaties aan Kamper­weg en Flierder­weg. Deze variant zou betaalbaar en inpasbaar zijn op de huidige locaties. Hierbij is dus niet voor alle sporthal­activiteiten een plek.

Variant B1, gecombineerd met C0
Hierbij wordt de sporthal van ‘t Trefpunt gereno­veerd met een nieuwe school plus multi­functionele extra zaalruimte. Voor de buiten­sport geldt hetzelfde als bij variant 1. Deze variant biedt ruimte voor alle bestaande activiteiten en voor­zieningen op bestaande locaties. De langjarige exploitatie is wel een aandachts­punt.

Variant D1
Een nieuwe accommodatie voor alle maatschappelijke functies onder één dak op één locatie (Multi Functionele Accommo­datie: MFA) aan de rand van Gorssel. Een efficiënter gebruik van ruimte en meer optimale samen­werking van organisaties is hierbij mogelijk. Deze variant lijkt het minst betaal­baar. 

Overigens waren tijdens de conceptfase van het Dorpsplan 2018-2023 de reacties op het verdwijnen van de school uit het dorp en de eventuele komst van een Multi Functionele Accommodatie in meerderheid afwijzend.

Nog geen extra informatie
Gorssel.nl heeft geprobeerd meer achtergrondinformatie boven tafel te krijgen, maar de gemeente geeft aan dat het een bewuste keuze van de werk­groep is om uitleg en context bij de varianten pas tijdens informatieavonden in februari met de inwoners van Gorssel te delen. Voor de locatie van variant D1 (MFA) en plannen voor invulling van eventueel vrij­gekomen locaties en de financiële plaatjes moeten de informatie­avonden worden afgewacht. Ook de speciale website Gorsselse Accommodaties geeft op die punten geen actuele informatie.
Wel kan het rapport van Twynstra Gudde met de verschillende varianten vanaf 21 januari 2020 worden ingezien in het gemeente­loket in Den Oldenhof in Gorssel.
Overigens wordt uit het artikel in De Stentor duidelijk dat er door de inwoners van Gorssel niet gestemd kan worden voor de ene of de andere variant: conclusies uit de informatieavonden worden ‘meegenomen’, maar de raad beslist.

Informatieavonden
In februari komen er dus informatieavonden voor Gorsselnaren, die daarvoor een persoonlijke uitnodi­ging krijgen via de werkgroep. Opvallend is dat hiervoor aanmelding vereist is. Wie geen uitnodiging ontvangen heeft, moet zich zelf aan­melden via Gorsselse Accommodaties.

  
Redactie Gorssel.nl
21 januari 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail