Scouting IJsselgroep eert helden

Gepost in Nieuws

Al tientallen jaren eert Scouting IJsselgroep rond de naamdag van St. Joris (23 april) de helden van wel­eer door rode tulpen te leggen bij de graven van geallieerden op de Algemene Begraaf­plaats in Gorssel. In 2020 is door het coronavirus een gezamenlijke bloemlegging niet mogelijk. 
Natuurlijk wordt er binnen de IJsselgroep wel aandacht geschonken aan het belangrijke moment van her­denken. Aan de jeugd­leden wordt gevraagd op 25 april samen met hun ouders rode tulpen te leggen bij een van de oorlogs­monumenten in de regio.

Oorlogsmonumenten
ScoutSt.Joris 2 kleinDat zijn onder meer in Gorssel de graven van gesneuvelde piloten, het gezamenlijk graf met het monument burger­slachtoffers en het Nederlands Oorlogs­graf van H.J. Beltman op de begraaf­plaats, het gedenk­teken van de oversteek van de IJssel door het Canadese leger aan de Veer­weg en het monument bij de executie­plaats aan de Joppelaan. Ook aan de Lindeboom­weg in Eefde worden bij het gedenk­teken voor piloot William Hurrell rode tulpen gelegd. Er worden niet alleen bloemen gelegd, maar er wordt ook aandacht besteed aan verschillende gebeurte­nissen die in de omgeving van Gorssel plaats­vonden tijdens de Tweede Wereld­oorlog. 

Rode tulpen
ScoutSt.Joris 3 kleinDe rode tulp staat symbool voor de druppels bloed die St. Joris na zijn gevecht met de draak verloor. Joris raakte gewond voor de vrij­heid van de burgers uit zijn dorp, de gesneuvelde militairen en burgers gaven hun leven voor de vrijheid van Neder­land.
Via de website van Scouting IJsselgroep krijgen de jeugdleden in de loop van zater­dag 25 april hun opdracht. Door deze uit te voeren, zijn ze toch op Scouting. Ondanks de vreemde tijd waarin we ons bevinden is Scouting IJssel­groep springlevend en worden de helden van weleer herdacht.

Locaties
Op de website van Scouting IJsselgroep is een kaartje te vinden met alle locaties van de monu­menten. Per locatie is een link weer­gegeven met meer info over het betreffende monument.


Gorssel, 21 april 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail