GorsselKort (7 juli 2020)

Gepost in Nieuws

In deze aflevering van GorsselKort onder meer: geluks­momenten bij De Borkel, meiden­clinic bij VV Gorssel, er komt in 2020 weer een Hutten­dorp en gemeenteraad wijst voorkeurs­route F348 unaniem af.

Geluksmomenten bij De Borkel
BorkelTuin kleinWeer wat meer levendigheid bij De BorkelEr is weer levendigheid in huis bij De Borkel. Bezoek is weer van harte welkom, met de inmiddels bekende af­spraken als des­infecteren van de handen, 1,5 m afstand houden en het invullen van een bezoek­briefje. Er is ook geen limiet meer aan de bezoek­tijd en er hoeft niet meer vooraf gereserveerd te worden. Vanaf 21 juli worden er weer activi­teiten georganiseerd. GKCLinic kleinVoetbalclinic voor meidenOok de vrijwilligers bij de dag­besteding zijn inmiddels weer aan de slag en het restaurant is weer open voor koffie of thee.

Meidenclinic bij VV Gorssel
Op zaterdag 11 juli organiseert VV Gorssel en voetbalclinic voor meiden vanaf 15 jaar. Er wordt gevoet­bald, maar er is ook tijd voor andere leuke dingen. Iedereen is welkom, inloop bij Sport­­park Gerstlo tussen 12.00 en 12.30 uur. 

Huttendorp 2020
Dankzij de versoepelingen rondom corona kan Huttendorp 2020 toch doorgaan, natuurlijk met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Op 27 en 28 augustus zijn er dus weer fanatiek timmerende en lachende kinderen te horen in Gorssel. Huttendorp is een huttenbouw­evenement voor kinderen vanaf 6 jaar uit de omgeving van Gorssel, Harfsen, Epse, Eefde en Joppe op de terreinen van Scouting IJssel­groep en Scouting Kompasnaald.
GKHuttendorp kleinHuttendorp 2020, nu opgeven!Er worden honderd kinderen en dertig vrijwilligers verwacht om een vakantie­villa te bouwen, voor een zeer speciaal iemand (voor wie? Dat blijft nog even een verrassing.) Je kunt je vanaf vandaag aan­melden via
www.huttendorp.nl.

Raad wijst voorkeursroute F348 af
F348 rapport kleinRaad wijst voorkeurroute F348 afDe Lochemse gemeenteraad wijst het onlangs door de Cleantech Regio gekozen voorkeurs­tracé voor een snelle fiets­route tussen Deventer en Zutphen (F348) via het buiten­gebied tussen Gorssel en Eefde unaniem af. Tijdens de raads­vergadering van 6 juli dienden Groen Links en CDA een motie in, waarin het college werd op­geroepen ‘opnieuw met partners in gesprek te gaan over een veilige fiets­route en op basis van het tot nu toe bekende draag­vlak de voorgestelde combinatie­route als onwenselijk te behandelen.’ De raad constateert in de motie onder meer dat een snelle fiets­route niet makkelijk te combineren is met toeristisch en -landbouw­verkeer en dat het voorgestelde traject op bezwaren van om­wonenden stuit. Bovendien heeft het tracé geen meerwaarde voor Eefdenaren of scholieren richting Warnsveld. De andere partijen steunden de motie en wet­houder Eric Jan de Haan kon niet anders dan toezeggen dat hij het standpunt van de raad mee zou nemen naar een ingelast bestuurlijk over­leg, dat direct na het zomerreces zal plaatsvinden. Lees hier meer over de F348

Ook iets te melden?
Zoals de naam al aanduidt: in GorsselKort kunnen allerlei onderwerpen, zoals sport, ondernemer­­schap, uitjes of andere leuke en interessante dingen kort aan de orde komen. Berichten vanuit uw vereniging, bedrijf of welke invals­­hoek dan ook kunt u, zoals altijd, sturen naar:


Redactie Gorssel.nl
7 juli 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail