Resultaten enquête woonwensen Gorssel bekend

Gepost in Nieuws

De enquête naar de woonwensen van (aspirant) Gorsselnaren die onlangs is gehouden heeft een grote respons op­geleverd. De vragenlijsten waren opgesteld door een werk­groep bestaande uit vertegenwoordigers van de Dorps­raad, IJsseldal Wonen en de gemeente Lochem. In totaal zijn er 378 reacties op de algemene enquête binnen­gekomen en 73 reacties op de speciale jongeren­enquête (voor jongeren tot en met 29 jaar). De ontvangen gegevens worden geanalyseerd en verwerkt in een lokale woon­visie voor de kern Gorssel, in aanvulling op de gemeentelijke Woon­visie 2018-2025.

Algemene enquête
Van de deelnemers bij de algemene enquête was bijna de helft ouder dan 60 jaar. Ruim 71% betrof een huis­houden zonder kinderen. Bijna 70% van de geënquêteerden kwam uit de kern van Gorssel en een kleine 20% vanuit het buiten­gebied, 6% kwam uit de rest van de gemeente en er waren ook enkele reacties van elders uit het land. De meeste reacties, bijna 80%, kwamen van woning­eigenaren en 20% van huurders.

Kleiner wonen
Grooterkamp kleinJongeren in Gorssel willen betaalbare huurwoningen, zoals in GrooterkampBijna 56% van de deelnemers aan de algemene enquête gaf aan binnen nu en tien jaar te willen ver­huizen, ruim 35% wil dat zelfs al binnen nu en twee jaar. Daarvan wil 70% heel graag in Gorssel blijven wonen of juist naar Gorssel ver­huizen. Opvallend is ook de reden van de verhuis­wens: bijna 30% wil kleiner gaan wonen. Ook een zorgvraag of gezondheids­redenen worden vaak als reden van de verhuis­wens genoemd.

Gevarieerd aanbod
Er wordt zowel naar koopwoningen gezocht als ook naar huurwoningen (65/35). Bij de huur­woningen zoeken 119 mensen een woning tot 750 euro per maand en 70 een woning boven dit bedrag. Bij de kopers ligt het zwaarte­punt tussen de 250 en 500 duizend euro voor een woning, maar ook daar­onder en daar­boven is een duidelijke behoefte. Het type woning dat gezocht wordt is divers: van vrij­staande woningen (25%) tot 40 personen die een bouw­kavel zoeken. Ook opvallend zijn het verlangen naar levensloop­bestendige woningen en de vraag naar grote en kleine apparte­menten. Bijzonder is ook een veel terugkerende woon­wens naar luxe appartementen die geschikt zijn voor senioren. Ook hieruit blijkt dat er vraag is naar een gevarieerd aanbod. 

Een dorp in het groen 
Bloemenkamp luchtfoto 2 PDOK.NL kleinJong en oud wil graag dat in Gorssel de groene omgeving en de voorzieningen behouden blijven (luchtfoto bron Pdok)Wat mensen (jong en oud) verder erg belangrijk vinden is een groene omgeving waar men kan verblijven en activiteiten kan onder­nemen. Ook parkeren dichtbij huis is - niet verassend - een wens van velen. Ook wil 30% graag met gelijk­gezinden wonen. Opvallende overige wensen waren er ook, zoals energie­neutraal wonen en een ecologische wijk op kleine schaal. 

Jongerenenquête
Ook jongeren lieten zich horen, waarbij de vraagstelling anders was dan bij de algemene enquête. Meer dan de helft van de jongeren woont op dit moment nog thuis en de helft van de reagerende jongeren heeft een betaalde baan. Het meren­deel van de jongeren wil heel graag in Gorssel blijven wonen, waarbij de verbonden­heid met het dorp de belangrijkste reden is. De meeste jongeren willen later een gezin stichten en zien hun kinderen graag in Gorssel op­groeien, al is Gorssel dan misschien een ver­grijsd dorp. 

Nieuwbouw en goede voorzieningen
Compacte eengezinswoningen, kleine appartementen en ook ‘tiny houses’ worden door de jongeren genoemd als woon­wens, maar ook is er een heel duidelijke vraag naar ruime eengezins­woningen (>50%). Een nieuwbouw­plan zien velen als ultieme woon­wens. Er is bij de jongeren ook vraag naar betaalbare huur­woningen en die moeten dan wel aan de eisen van de huidige tijd voldoen. Moderne huur­woningen zoals in de wijk Grooter­kamp zijn ook nu nog erg gewild.
Goede voorzieningen worden belangrijk gevonden, zoals scholen en sportfaciliteiten en net als in de algemene enquête is een groene om­geving een belangrijke factor bij de voor­liefde om in Gorssel te blijven wonen. Slechts 4% van de jongeren heeft Gorssel wel gezien en trekt liever de wijde wereld in.

Zorgen
Er zijn grote zorgen bij de jongeren, want velen zien in de praktijk geen mogelijkheid om hier een betaal­bare woning te vinden. Dat werd mooi verwoord door iemand in een krachtig statement: “De jeugd heeft de toekomst, maar niet in Gorssel”.
Onder jongeren is ook angst om van de woningmarkt weggedrukt te worden, doordat er veel belang­stelling is van buitenaf en jongeren uit Gorssel zo totaal geen kans krijgen om in hun eigen dorp te blijven wonen. 

Kernwaarden behouden
De belangrijkste gevolgtrekking uit de enquête is in ieder geval dat er voorkeur is voor een gevarieerd en betaal­baar aanbod van woningen voor alle doel­groepen, waarbij de kern­waarden die Gorssel aantrekkelijk maken - een groene omgeving en goede voorzieningen - behouden moeten blijven.


Gorssel, 15 juli 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail