Reconstructie kruispunt Quatre Bras nabij

Gepost in Nieuws

Eindelijk is het zover: de provincie gaat in het najaar van 2020 aan de slag met de reconstructie van het kruis­punt Quatre Bras-Flierderweg in de N348 in Gorssel. Op maandag 21 september beginnen de werkzaam­heden. Er wordt een tijdelijke bypass gemaakt ten behoeve van het door­gaande verkeer op de N348, vervolgens wordt de kruising opnieuw ingericht en daarna wordt de by­pass weer verwijderd en volgt het herstel van het fietspad. Het is de bedoeling dat het werk in de week van 9 november klaar is. 

Lange adem
­N348QuatreBras kleinReconstructie kruispunt Quatre Bras: middengeleiders en oversteek voor fietsers De plannen voor een veiliger oversteek van de kruising Quatre Bras-Flierderweg vormen een proces van lange adem. In 2014 werd een eerste voorkeurs­variant gepresenteerd, daarna volgden jaren van overleg- en inspraak­rondes en vervolgens gooide de stikstof­crisis roet in het eten.  Nu beginnen de werkzaam­heden dan echt. 

Reconstructie
Wat gaat er gebeuren?
Ter hoogte van het kruispunt Quatre Bras-Flierderweg wordt vanuit de richting Gorssel een midden­geleider aangelegd en er komt ook een middengeleider vanuit de richting Eefde. In de midden­geleider vanuit de richting Eefde komt een oversteek­voorziening voor fietsers. Het fietspad dat parallel langs de N348 loopt, wordt aan de kant van de Flierder­weg uitgebogen en krijgt rood asfalt.
Verkeersmaatregelen moeten zorgen voor een soepel verloop tijdens de achtereenvolgende fasen van de werkzaamheden.

Planning
In de ochtend van maandag 21 september (week 39) worden de Flierderweg tussen N348 en de sport­velden en het fiets­pad langs de N348 ter hoogte van de kruising afgesloten. Op dezelfde dag wordt vanaf 20.00 uur aan de kant van de Flierder­­weg een ‘barrier’ aangebracht en worden markeringen op de hoofd­rijbaan aangepast.
Fietsers uit noordelijke richting worden omgeleid via Markeweg en vanuit het zuiden via de Scheuterdijk. Het overige bestemmings­verkeer wordt omgeleid met behulp van bebording.

Van 21 september tot en met 9 oktober (week 39 t/m 41) wordt aan de kant van de Flierderweg een tijdelijke by­pass aangebracht voor het wegverkeer op de N348.

Van 12 oktober tot en met 30 oktober (week 42 t/m 44) volgt de herinrichting van de kruising. Alleen het door­gaande verkeer op de N348 zal gebruik maken van de tijdelijke bypass. De zij­wegen Quatre Brasweg en Flierderweg zijn dan geheel afgesloten voor alle verkeer.

In het weekend van 30 oktober vanaf 20.00 uur tot 2 november 06.00 uur (week 44/45) worden de tijdelijke asfalt­verharding verwijderd en de nieuwe aangebracht, incl. markering en overige werkzaam­heden. Dan wordt het kruispunt geheel afgesloten en wordt alle verkeer omgeleid.

Vanaf maandag 2 november (week 45) zijn het kruispunt en de Quatre Brasweg weer open voor door­gaand verkeer. De Flierderweg en het doorgaande fietspad zijn dan nog afgesloten.

Van 2 november tot en met 13 november (week 45 en 46) wordt de tijdelijke bypass verwijderd. Het fietspad wordt aan­gelegd en er volgen afrondende werkzaam­heden.

Op 13 november zijn de werkzaamheden gereed en worden de Flierderweg en het fietspad langs de N348 weer open­gesteld. 

Voor vragen is de aannemer NTP B.V. bereikbaar: projectleider André Sprukkelhorst, via e-mail:
  of tel.: 06-51518861.

N.B.: Ook het kruispunt Jodendijk-Scheuterdijk in de N348 wordt binnenkort opnieuw ingericht. De planning hier­van is nog niet bekend.


Redactie Gorssel.nl
16 september 2020

 

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail