Douglaslaan en omliggende straten op de schop

Gepost in Nieuws

­Binnenkort wordt een begin gemaakt met werkzaamheden aan en rond de Douglaslaan, Ceder­laan, Thuyalaan, Ketenbosweg, Sparrenlaan, deel Elfuursweg, deel Dommerholts­weg, Acacia­plein en Meidoorn­laan. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd (van noord naar zuid), te beginnen op 12 oktober 2020 (week 42) aan de Dommerholts­weg en daarna volgen Douglaslaan en Thuyalaan. Het gehele project loopt door tot en met week 23 (tweede week juni) in 2021.

Werkzaamheden
­Plannning Gorssel Noord kleinPlanning werkzaamheden Douglaslaan e.o., Gorssel (zie ook pdf onderaan het artikel)Het bestaande asfalt wordt opengebroken en er wordt nieuwe riolering aangelegd. Tegelijker­tijd vervangt Vitens de water­leidingen. Daarna wordt in plaats van het huidige asfalt nieuwe klinker­bestrating aangebracht en komt er nieuw openbaar groen. Ook de afvoer van het regen­water wordt aangepakt. Met dat doel wordt ten behoeve van piek­opvang ten noorden van de Dommerholts­weg een voorziening naar de Dommer­beek aangelegd.
In 2021 wordt gelijktijdig ten noorden en ten zuiden van de Elfuursweg gewerkt, maar om een optimale bereik­baarheid voor aanwonenden en bedrijven te garanderen, voert de aannemer de werk­zaamheden aan de Elfuursweg zelf pas uit nadat alle andere werk­zaamheden zijn afgerond.

Wensen bewoners
De gemeente heeft in het voortraject gesprekken gevoerd met aanwonenden om wensen en ideeën uit te wisselen. Denise de Jonge van Stichting Welzijn Lochem was daarbij behulp­zaam.
Van elke straat namen  een of twee bewoners aan de gesprekken deel en die aanspreek­punten hielden vervolgens weer contact met bewoners van de eigen straat. Op zich een goede opzet, vindt een van de bewoners, maar het was niet gemakkelijk om alle aan­gedragen wensen in overeen­stemming te brengen met de plannen van de gemeente, en tussen de bewoners onderling was er ook wel veel discussie. Een van de uitkomsten was om het trottoir dat nu al langs het noordelijke gedeelte van de Douglas­laan (dus vanaf de Dommer­holts­weg tot de Sparrenlaan) loopt, door te trekken naar de Elfuurs­weg.
De bewoners van de Sparrenlaan en het zuidelijke gedeelte van de Douglas­laan (aan de zijde van de Elfuurs­weg) vinden dat op die plekken te hard wordt gereden. Er komen nu een paar verhoogde plateaus bij enkele kruisingen of T-splitsingen. De rest van de split­singen krijgt een andere kleur bestrating (zogenaamde attentie­vlakken).

Informatiepunt
Vanaf 5 oktober is er voor vragen een informatiepunt tegenover Douglaslaan nr. 3. Vooraf een af­spraak maken via tel. 06-18484475. Of neem contact op met de aannemer via e-mail . Vermeld daarbij de naam van het project ‘Reconstructie Douglaslaan’ in het onderwerp.


Redactie Gorssel.nl
24 september 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail