Dorpsraad schrapt ledenvergadering

Gepost in Nieuws

De Dorpsraad Gorssel schrapt de voor 15 oktober 2020 geplande Algemene Ledenvergadering vanwege de aangescherpte coronaregels. De Dorpsraad heeft ongeveer 380 leden en met een maximum aantal van 30 mensen dat in een zaal bijeen kan komen is geen goede vergadering mogelijk. De ledenvergadering moet eigenlijk uiterlijk in juni worden gehouden, maar dat was toen ook al niet mogelijk.
De Dorpsraad noemt in haar publicaties geen nieuwe datum of een ander alternatief voor de (jaarlijks verplichte) ledenvergadering.

Financiën
DorpsraadLogoTrans Op de website zijn de financiële jaarstukken van 2019 te vinden (zie link hieronder). De kas­commissie heeft de financiën van 2019 beoordeeld en goed bevonden. De commissie merkt daarbij op, dat er een significant exploitatie­overschot is dat aan de reserves wordt toegevoegd. De inkomsten bedroegen vorig jaar bijna € 9.100 (contributies en bijdragen van de gemeente) en het resultaat ruim € 6.600. Door jarenlange exploitatieoverschotten bedragen de reserves inmiddels € 41.300.
In de inkomsten over 2019 zit een bedrag van € 3.000 dat is ontvangen van de gemeente voor het realiseren van de doelstellingen van het Dorpsplan. In 2019 lijkt dit bedrag ten goede te komen aan de reserves, aldus de kascommissie.
Verder doet het bestuur verslag van het jaar 2019 aan de hand van slides in een filmpje op Youtube (link hieronder)

Bestuurswisseling
Bestuurslid Herman Beekhuis stopt met zijn werkzaamheden voor de Dorpsraad. Niels Heemskerk zal zijn taken overnemen, maar omdat een bestuurslid benoemd moet worden door de ledenvergadering zal hij dat vooralsnog als vrijwilliger doen.

Gorsselse Accommodaties
AccosTrioKLDe Dorpsraad meldt in haar nieuwsbrief dat het de verschillende partijen van de Gorsselse Accommodaties (GA!) maar niet lukt om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Het onderwerp van de Gorsselse accommodaties voor school, sport en cultuur (huisvesting van basis­school, Trefpunt en diverse sport­faciliteiten) staat al jarenlang hoog op de agenda. De meningen in het dorp lopen uiteen van de nieuwbouw van een complete ‘multi functionele accommodatie’ tot zoveel mogelijk behouden wat er nu is.
Op een van de komende raads­vergaderingen dient de gemeenteraad te worden geïnformeerd over de voorgang en er wordt gevraagd om een richtinggevend advies.

 

 
Gorssel, 12 oktober 2020

  

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail