Griepcampagne 2020 goed verlopen

Gepost in Nieuws

Vanwege de anderhalve-meter maatregelen verliep de jaarlijkse griepvaccinatie in Epse en Gorssel in 2020 anders dan in voor­gaande jaren. De vaccinaties vonden op 13 en 14 oktober plaats in de Sporthal Epse en in ’t Tref­punt in Gorssel. Patiënten konden de locatie kiezen, maar er was wel een voorkeurs­tijd volgens de beginletter van de achter­naam. Het was een flinke organisatie, maar de campagne is succes­vol verlopen. Al was er wel wat gemopper hier en daar vanwege de wachttijden …
Griep2020 1 kleinMaar daar komt de volgende keer een oplossing voor. Griep2020 2 kleinLees hieronder een woord van dank van de huisartsen Schroth, Hulshof en Van Gelderen.

“De afgelopen dagen bezochten bijna 2000 mensen de Sporthal in Epse of ‘t Trefpunt in Gorssel voor de jaarlijkse griep­vaccinatie. Door corona was een veel grotere opzet nood­zakelijk, onder andere door de 1,5 meter noodzaak, hygiënische maat­regelen en een zeer nauw­keurige registratie. 
In Epse was de opkomst lager dan verwacht, in Gorssel veel groter, waardoor er enorme verschillen in wacht­tijden ontstonden. Al met al heel veel complimenten, maar toch ook her en der wat gemopper (in de evaluatie noemen we dat positieve in­put!). Als de opzet en de spreiding de komende jaren hetzelfde blijven, zal er in Gorssel een extra dag georga­niseerd worden.
Griep2020 3 kleinBij deze dank aan u allen voor uw geweldige medewerking, iedereen had een mondkapje en de benodigde formu­lieren mee­genomen. Dank ook aan de gemeente Lochem, die de beide locaties ter beschikking heeft gesteld en aan iedereen, die achter en voor de schermen deze dagen zo succes­vol heeft gemaakt. 
In tegenstelling tot de grote landelijke tekorten hadden wij gelukkig net voldoende griep­prikken: elke praktijk mocht maximaal 15% meer bestellen dan voor­gaande jaren.
Griep2020 4 kleinHet Pneumokokkenvaccin, dit jaar nieuw voor iedereen in de leeftijd van 73 tot 79 jaar, bleek zo populair, dat er op het laatst toch een klein tekort on­tstond. Ook hier gold een maximum aantal eerste bestel­lingen per praktijk. Hopelijk kunnen we dit met een tweede order snel aanvullen en iedereen op een ander moment vaccineren (u krijgt te zijner tijd een nieuwe uit­nodiging). 
De komende weken zullen wij nog een flink aantal patiënten thuis vaccineren.” 

Vragen
Wilt u nog iets vragen of melden? Graag per email naar: 
Guido Schroth:

Lily Hulshof:

Maurice van Gelderen:


Gorssel, 15 oktober 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail