Afvalcontainer minder vaak aan de weg?

Gepost in Nieuws

Het Lochemse college stelt de raad voor in te stemmen met het nieuwe afval- en grondstoffen­plan 2021-2025. In het nieuwe afvalplan wordt voorgesteld de grijze container binnen de bebouwde kom nog één keer per acht weken aan de weg te laten zetten en de groene van decem­ber tot en met maart één keer per vier weken. De inzameling van PMD, oud papier en de BEST-tas verandert niet. De gemeente denkt hiermee de service op peil en de kosten accep­tabel te houden.
Naar verwachting komt het plan dit najaar in de raad aan de orde.

Inwonerpanel
Circulusafval kleinGrijze container nog maar eens in de acht weken aan de weg?Afgelopen zomer dachten ruim 1.000 inwoners via inwonerpanel ‘Lochem Spreekt mee over de toekomst van de afval­inzameling. 64% vond het in de winter minder aan de weg zetten van de groene container een acceptabele oplossing om kosten te be­sparen. Omdat veel inwoners hun grijze container nu al minder aan de weg zetten, stelt het nieuwe afval- en grondstoffen­plan voor om die nog maar eens in de acht weken te legen in plaats van de huidige een­maal in de vier weken. Rest­afval kan ook met de milieupas naar een ondergrondse container in de buurt gebracht worden.

‘Chemokar’ verdwijnt
Uit de vragenlijst via Lochem Spreekt bleek ook dat een meerderheid (58%) van de inwoners geen gebruik maakt van de chemo­kar. Daarom stelt het college voor om te stoppen met inzame­ling van klein chemisch afval. De chemo­kar zou dan verdwijnen.

Kosten afvalinzameling
Als de plannen doorgaan, stijgt volgens de gemeente de gemiddelde afvalstoffenheffing per huis­houden in 2021 met ongeveer € 6. Een gemiddeld gezin zou dan in 2021 € 253 voor de afval­inzameling betalen. Volgens de gemeente komen die kosten overeen met die in vergelijk­bare gemeenten.

Raad beslist
De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het nieuwe Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025. De raad stelt ook de tarieven voor de afval­stoffenheffing vast. Als de raad dit najaar instemt met het plan, gaan de veranderingen op 1 maart 2021 in. 


Gorssel, 16 oktober 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail