Nieuwe variant voor toekomst accommodaties?

Gepost in Nieuws

De toekomst van de accommodaties in Gorssel blijft de gemoederen bezighouden. Een betrokken in­woner van Gorssel presenteerde een alternatief plan, waarbij school en Trefpunt op de bestaande locaties behouden blijven en waarbij op die locaties ook voorzien wordt in woning­bouw. 

Raad aan zet: MFA of locatie Trefpunt
Alternatief plan t Trefpunt kleinAlternatief voor invulling locatie 't TrefpuntZoals eerder gemeld heeft de breed samengestelde werkgroep (‘GA!’), die zich met het onderwerp bezig­hield, de bal voorlopig bij de gemeenteraad neer­gelegd: de raad is aan zet om een keuze­richting aan te geven. Moet er een Multifunctionele Accommodatie (MFA) komen of is renovatie van sport- en maatschappelijke voor­zieningen, gecombineerd met nieuwbouw van de school op de locatie van ‘t Trefpunt de beste oplossing? De raad heeft er in een Beeld­vormende Tafel over gesproken en naar verwachting is er binnen­kort een debat in de raad.

Uiteenlopende standpunten
Vullerschoollocatie kleinAlternatief voor invulling locatie VullerschoolDe uiteenlopende standpunten zijn inmiddels bekend. 
De Dorpsraad is voorstander van behoud van de school in het centrum van het dorp, dus ziet graag nieuw­bouw van de school, renovatie sporthal en aanbouw van extra ruimte op locatie van ’t Tref­punt. Vertegenwoordigers van sport­verenigingen en ’t Trefpunt zijn overtuigd van de voordelen van een MFA. Dat geldt ook voor jongeren voor wie in Gorssel geen huis­vesting te vinden is; zij voelen zich niet voldoende gehoord en zien graag woning­bouw op vrijgekomen locaties als een MFA wordt gerealiseerd. 

Meer mogelijkheden
Maar er zijn meer mogelijkheden. Daarom in dit nieuwsbericht aandacht voor een alternatief plan van een betrokken in­woner van Gorssel. Zijn plan heeft hij ingebracht ter bespreking binnen de werkgroep GA en ook in­gestuurd voor behandeling tijdens de Beeldvormende Tafel op 9 november. Het alternatief is echter noch in de wer­kgroep, noch tijdens de Beeld­vormende Tafel aan de orde gekomen.

Alternatief plan
Betrokkene stelt dat uit de verschillende informatie­bijeenkomsten van de werkgroep GA gebleken is dat inwoners van Gorssel het liefst zien dat de huidige accommo­daties (school en ’t Trefpunt) niet al te veel van hun mogelijk­heden en karakter kwij­traken. Bovendien staat de Vullerschool op een beeld­bepalende plek midden in het dorp en de kinderen kunnen naast de deur op de Roskam­weide hun energie kwijt. ’t Trefpunt is centraal gelegen in het dorp en heeft, naast de sport­voorzieningen, bovendien een brede maatschappelijke functie als dorps­huis. De buitensportaccommodaties (zwembad en sportvelden) zijn goed bereik­baar, ook vanuit Eefde.
Bovengenoemde overwegingen hebben deze inwoner gebracht op een variant die voorziet in behoud van de huidige functies - in aangepaste vorm - op de huidige locaties. In zijn plan is ook rekening gehouden met de behoefte aan betaal­bare woonruimte voor Gorsselnaren. De variant voorziet dan ook in woningbouw bij een nieuwe vorm­geving en invulling van de beide locaties.
Zie voor een verbeelding van het plan bijgaande afbeeldingen. Plekken voor woningbouw zijn bij ’t Trefpunt aan­gegeven in blauw (zuidzijde van het gebouw) en bij de Vullerschool in zwart (west­zijde aan de kant van de Hoofdstraat).

N.B.: Tijdens de totstandkoming van het Dorpsplan Gorssel 2018-2023 konden reacties worden achtergelaten op de zogenaamde ‘Muur­krant’ op Gorssel.nl. Veel reacties hadden betrekking op de toekomst van de accommodaties. U leest ze hier.


Redactie Gorssel.nl
13 november 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail