Jongeren willen meer doorstroming

Gepost in Nieuws

Twee jongeren in Gorssel zijn een petitie gestart omdat ze een stem willen in het debat over de toekomst van het dorp. Er wordt in de gemeente­raad gesproken over de keus tussen de verschillende varianten voor de toekomst van de accommo­daties in het dorp en de daarmee samen­hangende op te stellen Woon­visie. De jongeren voelen zich daarbij niet vol­doende gehoord en zijn een petitie gestart.

‘Grijs en krimpend dorp’
Jasper Pott (24) en Tim Dieperink (24), beiden geboren en getogen in Gorssel, wonen in­middels in Deventer, om­dat er voor starters veel te weinig plek is in de gemeente Lochem. Jasper: “Daar balen we van, want we maken veel gebruik van de voor­zieningen en hebben familie en vrienden wonen in het dorp. Natuur­lijk willen wij hier ook wonen, maar er is geen betaal­baar huis te vinden.” Een on­wenselijke situatie volgens de jongens, want “zo wordt Gorssel meer en meer een grijs, krimpend dorp”.  

Aantrekkelijk voor alle generaties
Grooterkamp kleinJongeren pleiten voor meer doorstroming in GorsselEen levendig dorp bouw je samen, daar zijn Jasper en Tim van over­tuigd. “Gorssel was altijd een dorp voor jong, oud, rijk en arm én dat moet zo blijven”, aldus Tim. “Als jonge­ren hebben we veel te danken aan ‘oude­ren’ die het dorp hebben op­gebouwd. Denk aan de ont­wikkeling van Gorssel Noord. In die tijd was er veel jeugd, een goed bezette school en genoeg leeftijds­genoten om een balletje te trappen op het zwem­bad. We hebben een top­tijd gehad. Maar nu zien wij de gevolgen van bezuini­gingen. Er is een woning­tekort, ‘t Tref­punt is verouderd, het zwem­bad staat op instorten en ga zo maar door.” 

Breed palet aan woningen
Jasper en Tim vragen niet alleen aandacht voor starters­woningen, maar voor een inte­grale visie op de toe­komst van het dorp. “Het gaat om wonen én leven. Een breed palet aan woningen moet aller­eerst de door­stroming in het dorp op gang brengen. Doorstroming leidt tot ver­jonging in het dorp en dus ook tot extra kinderen op de school en nieuwe leden bij de sport­verenigingen”. 
Jasper en Tim pleiten voor moderne en toekomstgerichte accommo­daties, voor alle generaties. Ze vinden clustering van accommo­daties ideaal. ”Kinderen kunnen dan veilig op één locatie van school naar sport. En ouderen hebben alles bij de hand en blijven in contact met de jongste gene­raties. Een win-winsituatie”.

Veel steunbetuigingen
De jongeren willen nú actie om het dorp voor iedereen aantrekkelijk te houden. Ze willen graag meedenken, maar voelen zich niet vol­doende gehoord. Daarom zijn ze een petitie gestart. “Het aan­tal reacties is ongekend en de telefoon stond rood­gloeiend. Ons geluid kán niet meer genegeerd worden”.


Gorssel, 19 november 2020

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail