Write for Rights-actie 2020

Gepost in Nieuws

Wereldwijd schrijven mensen jaarlijks rond de Dag van de Mensen­rechten (10 december) namens Amnesty Interna­tional miljoenen brieven en kaarten voor mensen die gemarteld, gediscrimi­neerd of vast­gezet zijn omdat ze voor hun mening uit­kwamen.
De Amnesty-werkgroep Gorssel organiseerde in 2018 en 2019 een ‘Write for Rights-schrijf­actie’ in de Hoofd­straat in Gorssel, binnen in de Everdinahof en buiten bij een kraam. Maar de maa­tregelen om Covid-19 te beteugelen maken het praktisch on­mogelijk om dat in 2020 op dezelfde manier te doen. Binnen en in de straat­tent brieven schrijven en op zon­dag in de kerk onder­tekenen van ‘petitie­brieven’ is niet verant­woord te organiseren zonder gezondheids­risico’s. De werkgroep heeft nog na­gedacht over afgeslankte vormen, maar deze zijn evenmin op een verant­woorde manier te regelen. Jammer, maar het is niet anders. 

Schrijfpakket
Amnesty kleinWrite for Rights 2020: via een individueel schrijfpakket of online brieven en kaarten sturenWie toch wil bijdragen aan veiligheid en welzijn van anderen kan ook een een­persoons schrijf­pakket bestellen. Amnesty stelt pakketten ter beschikking waarmee je op indivi­duele basis met een setje brieven/groeten­kaarten aan de slag kunt. In elk pakket zitten alle benodigd­heden om brieven en kaarten te schrijven (pen, schrijf­blok, informatie­sets over de mensen voor wie dit jaar geschreven wordt, voor­beeld­brieven, blanco groetenkaarten). 
Graag hoort de werkgroep uw reactie zo snel mogelijk. Mail of bel daarvoor naar Gerrie Makkink via 
/tel. 06-40545504 voor een een­persoons pakket en hoeveel exemplaren u wilt ontvangen. De geschreven brieven en kaarten kunnen bij Gerrie (De Bongerd 2, Gorssel) worden in­geleverd (of in de bus worden gedaan), uiterlijk woens­dag 16 december; de werk­groep zorgt voor verzending naar Amnesty Amsterdam.

Online ondertekenen
Online ondertekenen van brieven is ook mogelijk. Ga hiervoor naar:
https://www.amnesty.nl/write-for-rights/online.

En verder
De Amnesty-werkgroep Gorssel waardeert ieders support voor de schrijf­actie zeer. Misschien zijn de omstandig­heden in 2021 beter en dan hopen Gerrie Makkink en Dirk van Schie met een initiatief te komen zoals in 2018 en 2019.


Gorssel, 27 november 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail