Meepraten over omgevingsvisie

Gepost in Nieuws

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Een van de onder­delen van de wet is de verplichting voor Rijk, provincies en gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen: een strategische visie voor de lange termijn, die be­trekking heeft op de gehele fysieke leef­omgeving (ruimte, water, milieu, natuur, land­schap, verkeer en vervoer, infra­structuur en cultureel erf­goed) en heeft daarmee een ruimere reik­wijdte dan een structuurvisie onder de huidige Wet ruimtelijke orde­ning (Wro). Een structuurvisie bestrijkt alleen ruimte­lijke aspecten. 

Omgevingsvisie gemeente Lochem
Omgevingsvisie kleinVoorblad Houtskoolschets Omgevingsvisie Gemeenten moeten uiterlijk in 2024 een omgevings­visie opstellen. Intussen blijven bestaande structuur­visies van kracht. In de gemeente Lochem is dat de Structuur­visie 2012-2020, die, voor wat het onder­deel Gors­sel betreft, mede tot stand is gekomen door inbreng van Gorssel­naren.

Vragenlijsten
OmgevingsvisieKaart kleinKaartbijlage Houtskoolschets OmgevingsvisieDe gemeente Lochem heeft als voorbereiding een eerste ‘houtskool­schets’ gemaakt. Via een vragen­lijst kunnen inwoners, onder­nemers en (belangen)­organisaties hun mening geven over hoe zij de to­komst van de gemeente Lochem in 2030 voor zich zien. In de vragen­lijst komen verschillende onder­werpen aan de orde zoals wonen, werken, toerisme en re­creatie, land­bouw en land­schap. De vragen­lijst kan tot 20 december 2020 worden in­gevuld en is te vinden op www.lochem.nl/omgevingswet of op te vragen via tel. 0575-760227.

Zon- en windenergie
Er zijn ook vragen die betrekking hebben op de randvoorwaarden die belang­rijk zijn voor zonne- en windenergie. De gemeente Lochem wil in 2030 energie­neutraal zijn en is daarom bezig met het maken en aan­passen van de beleids­plannen voor het opwekken van duur­zame energie met wind­molens en zonne­parken. De vragen­lijst over zonne- en wind­energie kan tot en met 15 december worden ingevuld en is te vinden op www.lochem.nl/energie2030 of op te vragen bij ‘Citisens’ via tel. 0800-7575755. In februari 2021 houdt de gemeente digitale inwoners­avonden over zon- en wind­energie.

Ontwerp-omgevingsvisie
Met de informatie uit de vragenlijsten maakt de gemeente een ontwerp-omgevings­visie, waarna in het voor­jaar van 2021 gesprekken met verschillende kernen in de gemeente volgen.
De ‘houtskoolschets’ is in te zien en te downloaden op www.lochem.nl/omgevingswet.


Redactie Gorssel.nl
27 november 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail