Record deelname Vaste Prik-schoonmaakactie

Gepost in Nieuws

Op zaterdagmorgen 29 november 2020 verzamelden zich, op corona-afstand, acht­tien deel­nemers om in Gorssel zwerf­vuil te prikken in het kader van de door ‘Vaste Prik’ georganiseer­de maandelijk­se schoonmaak­actie. Nog niet eerder kwamen in dit verband zoveel mensen bij el­kaar. 
Vaste Prik 28 nov kleinEerst koffie van Zo en Nu (op gepaste afstand)De start was dit keer op het pleintje voor lunch­room Zo en Nu, tegenover museum MORE. Ter onde­r­steuning van de Vaste Prika­ctie bood Rein Dijkstra van Zo en Nu alle deel­nemers bij de start een heerlijke koffie-to-go aan. Na de koffie verspreid­de de groep zich in twee­tallen over Gorssel en werd er weer veel zwerf­afval opgeruimd.

Mensen ontmoeten
Vaste Prik 28 nov 2 kleinDe oogst was groot ...Naast het schoonhouden van Gorssel is de doelstelling van Vaste Prik ook om mensen te ont­moeten. In de prak­tijk komen ook nieuwe in­woners van Gorssel en Epse op dit initiatief af en zo ont­staat er een mix van mensen die hier al langer wonen met nieuwe in­woners. En alle deel­nemers willen een bi­jdrage leveren aan het dorp waar ze wonen en dat ze een warm (schoon) hart toe­dragen.

Maandelijkse actie
Op iedere vierde zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur vindt de zwerfvuil­actie plaats. Vanwege de feestdagen wordt de maand december over­geslagen. De eerst­volgende actie is op zater­dag 23 januari 2021, de vierde zater­dag van die maand.
In de agenda van Gorssel.nl is informatie te vinden over de Vaste-Prik-activiteiten.


Redactie Gorssel.nl
29 november 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail