“Aan de slag, met elkaar en voor elkaar”

Gepost in Nieuws

De werkgroep Zorg & Welzijn van de Dorpsraad Gorssel wil in 2021 actief aan de slag voor en met in­woners: ”Juist ook vanwege de lockdown is een beetje extra aan­dacht voor elkaar belangrijk”. De werkgroep kan verster­king gebruiken.

In kaart
DorpsraaadZorg kleinWerkgroep zorg & Welzijn van de Dorpsraad Gorssel voortvarend aan de slagDe werkgroep Zorg & Welzijn wil alle activiteiten die vóór de coronaperiode in Gorssel georgani­seerd werden in kaart brengen om zo een volledig overzicht te krijgen van het aan­bod van (vrijwillige) initiatieven. Aan de hand van zo’n over­zicht wil ze een helpende hand bieden bij het opnieuw starten van de diverse activi­teiten. De werkgroep roept vrijwilligers, organisa­toren en deel­nemers dan ook op om van zich te laten horen.

Luisterend oor
De werkgroep vindt het belangrijk dat er voor inwoners die daar behoefte aan hebben een luisterend oor is. Wie behoefte heeft aan con­tact, of denkt dat bij iemand in de buurt een bezoekje gewenst of nodig is, kan contact op­nemen met Lieke Schlatmann, contact­persoon van de werkgroep en coördinator Zorg & Welzijn Gorssel.
Voor 2021 zijn er dus plannen, maar voor de uitvoering daarvan zoekt de werkgroep versterking. 

Fondsenwerver, nieuwsbrenger en groene vingers
Voor het vergroten van de financiële armslag is een fondsenwerver welkom. Ook er is iemand nodig die een paar keer huis-aan-huis nieuws­brieven van de werkgroep Zorg & Welzijn wil a­fgeven.
En ten behoeve van de werkgroep Centrum is de werkgroep Zorg & Welzijn op zoek naar groene vingers om te helpen bij het ver­fraaien van het centrum van Gorssel en de aanloop­routes met bloembakken en het onder­houd daarvan. 

De werkgroep 
De Werkgroep Zorg & Welzijn: “Juist in deze tijd willen we er zijn voor de inwoners. Daarom zijn we gestart met de nodige voor­bereidingen om straks weer met activiteiten aan de slag te gaan. Wie met zin en kennis mee wil doen, is dus welkom”.
De werkgroep wordt gevormd door: Alex Broekman (projectondersteuning), Judith van Harmelen (secretariaat), Marije Alma (voorzitter), Lieke Schlat­mann (contactpersoon en coördinator Zorg & welzijn Gorssel), tel. 06-22965116, .


Gorssel, 4 februari 2020

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail