GS volgt standpunt Lochem N348

Gepost in Nieuws

Het lijkt inmiddels wel duidelijk dat er geen nieuw tracé komt voor de de N348. Na het college en de gemeenteraad van Lochem heeft nu ook gedeputeerde staten (GS) van de provincie Gelderland zich uitgesproken voor aanpassingen aan het bestaande traject van de N348 tussen de nieuwe rotonde bij Eefde en de A1.

Klik voor vergrotingOok de tunnelbak bij Gorssel (kruising Elfuursweg en Veerweg) lijkt van de baan. Het standpunt van GS geldt als voorstel aan provinciale staten van Gelderland, die naar verwachting begin 2012 zullen beslissen of er geld beschikbaar komt voor ingrijpende aanpassingen. GS gaat in haar voorstel uit van de varianten 1A en 1B. Beide varianten zijn kostbaar (25 resp 30 miljoen euro) en betekenen de aanleg van parallewegen langs het hoofdtracé, om het aantal opritten naar woningen en kruisingen met secundair wegen te minimaliseren. Dat houdt in dat diverse karakteristieke huizen gesloopt en veel bomen gekapt zouden moeten worden.

De Dorpsraad Gorssel heeft aangekondigd de mogelijkheden over de toekomst van de N348 langs het huidige tracé voor te zullen leggen aan haar leden en bewoners van Gorssel, in combinatie met raadplegingen voor de Structuurvisie die naar verwachting in januari en februari 2012 zullen plaatsvinden. Het bestuur van de Dorpsraad heeft voouitlopend op die raadplegingen als voorlopig standpunt kenbaar gemaakt dat de aanleg van parallelwegen met daarvoor noodzakelijke sloop van woningen en grootschalige kap van bomen ongewenst is. Verhoging van de veiligheid en verbetering van de doorstroming van het verkeer kan volgens de Dorpsraad ook gerealiseerd worden door het wegnemen van de belangrijkste knelpunten (no-regretmaatregelen), eventueel gecombineerd met het invoeren van een maximum snelheid van 60 km/u op het traject Eefde-Gorssel en ontsluiting van woningen aan de N348 aan de achterzijde.

De provincie heeft overigens nog geen budget beschikbaar voor aanpassingen aan de N348 bij Gorssel, behoudens voor zogenoemde no regret maatregelen die op dit moment worden uitgevoerd. Dat zijn ingrepen die de veiligheid en leefbaarheid op korte termijn verbeteren, zoals de plaatsing van middengeleiders en de reconstructie van kruispunten. In 2013 moeten deze werkzaamheden zijn afgerond. Begin 2012 zal de provincie besluiten of er geld wordt vrijgemaakt voor de N348 tussen Eefde en Deventer. Het is dus nog maar de vraag of er grootschalige werkzaamheden zullen volgen en dat zal dan in ieder geval pas plaatsvinden over jaren.


Gorssel.nl
15 december 2011

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail