Gorssel betrekt inwoners bij structuurvisie

Gepost in Nieuws

De Dorpsraad heeft met de gemeente afgesproken dat zij de inbreng voor de structuurvisie vanuit de kern Gorssel zelf organiseert. De verantwoordelijk wethouder Kottelenberg heeft de Dorpsraad daartoe van harte toe uitgenodigd met de woorden “Maak er een Gorsselse bijdrage van”. 

Dat is dan ook precies wat de Dorpsraad wil. Deze bijdrage wordt geleverd door de inwoners van Gorssel. En om dat te organiseren heeft de Dorpsraad een kerngroep in het leven geroepen die het proces organiseert. 

Wat is een structuurvisie?

Een structuurvisie richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Vragen als ‘Hoe ontwikkelt zich onze bevolking de komende jaren en wat is de invloed daarvan op de woningbehoefte, het onderwijs, het verenigingsleven?’ ‘Wat betekent dat voor de ruimtelijke inrichting van ons dorp?’ ‘Op welke wijze kunnen wij onze economie stimuleren en hoe werkt dat uit voor de bedrijvigheid, de landbouw en de recreatie & toerisme sector?’ krijgen daarin een plek. De structuurvisie geeft dus aan hoe, in ruimtelijke zin, ons dorp zich de komende tien jaar kan ontwikkelen. Het is daarmee tevens een toetsingsinstrument dat inzicht geeft in wat wel en niet mogelijk is.

Inwoners van Gorssel aan zet

De kerngroep organiseert een zogenoemd ‘bottom up’ proces. Dat betekent dat we van u willen weten hoe u naar de ruimtelijke ontwikkeling van uw dorp kijkt en wat u wel en niet wenselijk vindt. Wat moet behouden blijven en vindt u waardevol, wat kan verbeterd worden?

Daarvoor maken we een eerste aanzet met een werkgroep, samengesteld uit inwoners van ons dorp. Deze werkgroep levert in de periode januari-maart 2012 in een aantal bijeenkomsten inbreng over de verschillende thema’s die in een structuurvisie thuis horen. We hebben het dan over thema’s als wonen, onderwijs en opvang, werken waaronder bedrijvigheid en landbouw maar ook recreatie en toerisme, bodem en water, natuur en milieu, landschap, cultuurhistorie en archeologie. Voor deze werkgroep zoeken wij nog deskundigen en dat bent u! Een Gorsselse boer weet namelijk wat er op het gebied van landbouw speelt, iemand nauw betrokken bij de school weet hoe het onderwijs er voor staat. Bent u hier geboren en getogen, dan weet u als geen ander hoe ons dorp er vroeger uit zag en dat levert ons weer input voor de cultuurhistorische paragraaf.

De werkgroep maakt een samenhangend verhaal als input voor de structuurvisie. De eerste versie van dit verhaal zal begin maart in een dorpsbijeenkomst worden gepresenteerd. U, als inwoner van Gorssel, wordt daarvoor uitgenodigd en gevraagd wat u van het verhaal vindt. Er is uiteraard ruimte voor discussie en nieuwe inbreng, want ook de werkgroep heeft niet alle wijsheid in pacht. En uw inbreng kan het verhaal alleen maar sterker maken. Als het nodig is organiseren daarna nog een dorpsbijeenkomst.

Het dorpsplan Gorssel en bestaand beleid als basis

We beginnen niet bij nul. In juni 2008 is het dorpsplan tot stand gekomen. We nemen actuele zaken uit het dorpsplan op in onze bijdrage aan de structuurvisie. Daarnaast is er bestaand beleid op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau. Daar kunnen we niet omheen. Met elkaar gaan we kijken wat er mogelijk is en zullen we aangeven of herziening van bestaand beleid noodzakelijk is. 

Met de gemeente houden we contact over inhoud en voortgang. We willen voorkomen dat we los komen te staan van het totale proces van totstandkoming van de structuurvisie dat de gemeente organiseert. We zullen de betrokken ambtenaren en de raadsleden dan ook uitnodigen voor onze dorpsbijeenkomsten.

Onze inbreng wordt vervolgens door de gemeente beoordeeld en als het past opgenomen in de Structuurvisie 2011-2020. De gemeente legt de structuurvisie vervolgens ter inzage zodat een ieder daar nog op kan reageren. 

Blijf op de hoogte via deze website en de krant

Op deze website zal de Dorpsraad regelmatig van zich laten horen. Ook zullen de stukken in de kranten zoals De Gids worden gepubliceerd. 

Wilt u meer weten, heeft u goede suggesties  of wilt u meewerken, neem dan contact op met Karin Komdeur (e-mail) of na 19.00 uur 06-10592527. 

Het is belangrijk maar ook leuk om als inwoner van Gorssel mee te kunnen denken over de toekomst van ons dorp. Daarom vanuit de Dorpsraad de dringende oproep: "Doe mee!"

 
Gorssel.nl
10 januari 2012

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail