Stichting Vrienden Gorsselse Heide zoekt secretaris

CorSobelGorssels meertje - 1962 - 50 x 70 - Hanzehofmuseum Zutphen bruikleenCor Sobel, Gorssels meertje, 1962 (Hanzehof Museum, bruikleen)De Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide is in 2008 opgericht met als voornaamste doel de bescherming van de natuurwaarden op en rond de Gorsselse Heide en om een halt toe te roepen aan de bedreigingen waaraan de Heide blootstaat. Die bedreiging bestaan niet alleen uit verdroging van het gebied, maar vooral ook uit de motorische recreatie aan weerskanten van de Heide, de schade aan het gebied door bijvoorbeeld loslopende honden, ruiters en crossfietsers. In een zin samengevat: de Stichting wil vooral rust op de Heide.

De ‘4’
Bij de Gorsselse Heide zijn nog drie groeperingen actief om dit prachtige gebied leefbaar te houden, te weten de vereniging Tegengas, een groep omwonenden rondom de kartingbaan aan de Elzerdijk, en omwonenden van de motorcrossbaan aan de Deventerdijk. De Vrienden werken nauw samen met deze partijen (als "De 4") in contacten met de gemeente Lochem. Er wordt momenteel bekeken hoe deze samenwerking verder geformaliseerd kan worden zodat ‘De 4’ ook in juridisch opzicht een ‘vuist kunnen maken’.

Secretaris en adviseurs gezocht
De huidige secretaris van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide treedt na bijna tien jaar af en er wordt iemand gezocht om hem op te volgen. Er worden geen speciale juridische kwalificaties verwacht, maar er wordt vanzelfsprekend wel van uitgegaan dat de kandidaat betrokken is bij de Heide.
En verder: in verband met de hierboven genoemde samenwerking met de drie andere partijen in een eventuele nieuw federatief verband willen de Vrienden het bestuur op termijn uitbreiden. Graag willen ze in contact komen met mensen die kennis en/of ervaring hebben op het gebied van de milieu-(WABO)wetgeving en/of ‘public relations’ (website, nieuwsbrieven, persberichten). Kandidaten kunnen als adviseur fungeren en mogelijk te zijner tijd toetreden tot het bestuur.
Wie zich op deze manier wil inzetten voor het behoud van de Gorsselse Heide kan contact opnemen met de voorzitter van de Stichting: Ben Rutenfrans (via 0575-494110 of .

 

 

Gorssel.nl
20 februari 2015

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail