Voorbereiding nieuw dorpsplan verloopt stroef

Op woensdag 31 mei 2017 hield de Vereniging Dorpsraad Gorssel haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Bijna zestig belangstellen waren naar de protestantse kerk in Gorssel gekomen. Belangrijkste onderwerp was de opmaat naar een nieuw dorpsplan 2018-2022 voor Gorssel. Dat proces verloopt nog niet vlekkeloos.

Dorpsplan 2013-2017
VoorbladDorpsplan325pxHet huidige dorpsplan voor Gorssel is in 2012/2013 gemaakt onder leiding van een enthousiaste kerngroep en met brede inbreng vanuit de gehele bevolking. Diezelfde inbreng was eerder al de basis voor het Gorsselse deel van de gemeentelijke structuurvisie 2012-2020. Gaandeweg is gebleken dat in het bestaande dorpsplan enkele ambities zijn geformuleerd die bij sommige belangengroepen weerstand oproepen. Voorbeelden: het openstellen van de IJsseldijken en wandelmogelijkheden in de Ravenswaarden. Tijdens de ledenvergadering ging een aantal leden daarover in discussie met voorzitter Hans Geerlink, ook omdat men vond dat een en ander niet juist of onvolledig in de notulen en het jaarverslag van de vorige algemene ledenvergadering van 25 mei 2016 was vastgelegd.

Nieuw dorpsplan
Het dorpsraadbestuur wil bij het nieuw te maken dorpsplan graag weer zoveel mogelijk Gorsselnaren betrekken. Datzelfde gevoel leeft ook bij een groep Gorsselnaren vanuit verenigingen en ondernemers die zich Breed Overleg Gorssel (BOG) noemen en die vinden dat het dorpsraadbestuur niet voldoende samenwerkt met verenigingen, ondernemers en andere instellingen. Er zijn al diverse gesprekken tussen BOG en dorpsraadbestuur geweest om de lucht te klaren, maar men is er tot nu toe niet goed uitgekomen. Robert Portielje betreurde het namens BOG dat in het jaarverslag 2016 aan de gevoerde gesprekken geen aandacht was besteed.
Tijdens de ledenvergadering werd duidelijk dat ieders intenties voor het nieuwe dorpsplan en de visie die daaraan voor de langere termijn ten grondslag moet liggen in grote lijnen met elkaar overeenkomen. Kernwethouder Trix van der Linden gaf aan graag in juni 2017 met betrokken partijen een gesprek te arrangeren in aanwezigheid van een onafhankelijk vertegenwoordiger van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine kernen (DKK). Verder kwam uit de ledenvergadering nog de suggestie om een onafhankelijk persoon in te schakelen die samen met een (andere) groep enthousiaste vrijwilligers het nieuwe dorpsplanproces op gaat zetten en begeleiden. En in dat proces zou vervolgens iedere Gorsselnaar zijn inbreng moeten hebben.

Multifunctionele accommodatie
VV Gorssel accomJPGSportpark Gerstlo, een van de accommodaties in GorsselGorssel heeft een aantal belangrijke accommodaties: de school, het zwembad, ’t Trefpunt, de kerk, de sportcomplexen. In de ledenvergadering van 2016 was al uit de doeken gedaan welke gedachten er bij vertegenwoordigers van de accommodaties leven: een aantal accommodaties raakt aan het einde van zijn levensduur, sommige accommodaties blijken te groot te zijn, door samenwerking kunnen voordelen behaald worden. Daarom is men vorig jaar aan de slag gegaan met een onderzoek of een moderne, duurzame multifunctionele accommodatie in Gorssel haalbaar is. Samen met de gemeente en Twijnstra Gudde doet de accommodatiecommissie nu onderzoek. Als het onderzoeksrapport er ligt en als ook B&W er kennis van heeft kunnen nemen, zal de accommodatiecommissie een en ander aan de leden van de verenigingen en aan de bevolking van Gorssel toelichten. Tijdens de ledenvergadering kon de accommodatiecommissie nog niet op de uitkomsten vooruitlopen, al gaf men wel aan te verwachten dat de ambities haalbaar lijken.
De gedachten en wensen rondom de accommodaties komen vanzelfsprekend ook in het nieuwe dorpsplan terecht. De accommodatiecommissie heeft het dorpsraadbestuur aanbevolen een en ander in te bedden in een langetermijnvisie voor ons dorp, want de invloed van accommodaties reikt natuurlijk verder dan de looptijd van een dorpsplan.


Redactie Gorssel.nl
2 juni 2017

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail