Met de raad in gesprek over Kadernota 2018

De gemeenteraad van Lochem wil ter voorbereiding op de kadernota 2018 met inwoners en organisaties in gesprek over relevante onderwerpen. In de kadernota staan de plannen van de gemeente voor 2018. De raad neemt de suggesties van inwoners vervolgens mee bij de behandeling van de kadernota. Daartoe houdt de gemeenteraad van Lochem op woensdagavond 14 juni 2017 een informatiemarkt in de bibliotheek in Den Oldenhof in Gorssel. Gedurende een uur kunnen geïnteresseerden binnenlopen en in gesprek gaan met de aanwezige raadsleden. 
Een voor Gorssel en de andere westelijke kernen belangrijk onderwerp in de Kadernota is het beleid van de gemeente rond ‘duurzaam bomenbeheer’.

Nieuw beleid
BomenbeleidLochem
De kadernota gaat in op mogelijkheden voor nieuw beleid voor 2018. Per beleidsprogramma worden belangrijke ontwikkelingen aangegeven, inclusief relevante informatie over de uitvoering van het vastgestelde beleid. De beleidsprogramma’s zijn: Burger, bestuur en dienstverlening, Veiligheid en handhaving, Natuur en Milieu, Wonen en Werken, Sport, Cultuur en Recreatie en Zorg en Welzijn.

Duurzaam bomenbeheer
Een belangrijk onderdeel in de Kadernota 2018 (Hoofdstuk 4) is het beleidsprogramma Natuur en Milieu. Een van de paragrafen daarin betreft het ‘Uitvoeren duurzaam beheer bomen buitengebied’. De gemeente is in de winter van 2017 begonnen met het ‘onderhouden van ongeveer 11.000 bomen langs de wegen in het buitengebied’. Er wordt gesnoeid en jaarlijks worden maximaal 683 bomen gekapt. Omwonenden en dorpsraden worden in voorkomende gevallen bij herplant en onderhoud betrokken (burgerparticipatie).

Knelpunten
De gemeente schrijft in de Kadernota knelpunten te ervaren bij de uitvoering van het programma, met name bij de communicatie, vanwege ‘de gevoeligheid ten aanzien van kap, onderhoud en herplant (negatieve beeldvorming in de pers)’. Ook wordt in de Kadernota aangegeven dat ‘dorpsraden soms dubbele agenda’s hebben, waarbij het sentiment rond bomen wordt gebruikt om andere doelen te behalen’. Verder zou de zoektocht naar geschikte locaties om herplantverplichting te realiseren op weerstand stuiten. Ook ervaart de gemeente het als ‘lastig’ dat bij veel te kappen bomen nader onderzoek moet plaatsvinden op het gebied van flora en fauna. ‘Dat werkt zowel kostenverhogend als vertragend.’

Bomenstichting kritisch
Het duurzaam bomenbeheer houdt inmiddels de gemoederen behoorlijk bezig. Ook de Bomenstichting Achterhoek plaatst al langer kritische kanttekeningen bij de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid. De stichting zegt over de gemeentelijke opmerkingen in de Kadernota onder meer, dat flora- en faunaonderzoek wettelijk verplicht is en dus niet als ‘knelpunt’ kan worden gezien. De Bomenstichting meldt zelf ook ‘knelpunten’ te zien: zo is de herplant aan bijvoorbeeld de Quatre Brasweg wettelijk geen herplant; want: “Het betreft daar bosplantsoen. Dat zijn stekken, die geen bomen mogen worden genoemd”. De Dorpsraad Gorssel zegt desgevraagd wel op de hoogte te zijn van het duurzaam bomenbeheer, maar niet betrokken te zijn bij de uitvoering van het programma. Van een ‘dubbele agenda’ is dan ook geen sprake. De Dorpsraad wil hierover tijdens de informatiemarkt met de gemeenteraad in gesprek.
Het uitvoeringsprogramma raakt, in letterlijke betekenis, ook de bomen in het buitengebied van Gorssel. Ook daar zullen de komende jaren kap- en snoeiwerkzaamheden plaatsvinden.

Informatie
De informatiemarkt vindt plaats op woensdagavond 14 juni 2017 in de bibliotheek in Den Oldenhof in Gorssel en begint om 18.30 uur.
Aansluitend op de informatiemarkt gaat de raad met het college in gesprek over de kadernota. Dat gesprek is openbaar toegankelijk, begint om 20.15 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Lochem. Op maandagavond 26 juni wordt de kadernota behandeld in de raadsvergadering en op maandagavond 3 juli besluit de raad over het vaststellen van de kadernota.


Redactie Gorssel.nl
12 juni 2017

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail