Vriendenactie Gorssel.nl verloopt uitstekend

Gorssel.nl heeft veel vrienden.
Acht weken geleden zijn we een actie gestart voor fundraising voor vernieuwing van de (techniek van de) website en inmiddels hebben we ongeveer 120 ‘vrienden’, particulieren, bedrijven en instellingen die ons financieel steunen.

De vrienden steunen Gorssel.nl jaarlijks of eenmalig met een bedrag. De bedragen variëren van een kleine aanmoediging tot bedragen die ons positief verrasten. “Ieder bedrag is welkom, want het betekent voor ons ook draagvlak en waardering”, aldus Mieke Geerlink en René Pluymert namens de redactie van Gorssel.nl. “Bij de aanmeldingen en betalingen staan vaak complimenten en aanmoediging om door te gaan. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.”

Vrijwilligersorganisatie
TeamGorsselnl23-12-16Het vrijwilligersteam van Gorssel.nl.  Op de voorgrond: Simke Kamphorst en Femke Beijnvoort. Daarachter v.l.n.r.: Mieke Geerlink, René Pluymert, Janny Schiphorst, Nicolette Witjens, Louise Tietge, Joyce Vonk, Emmy Mesritz, Annemarie ter Borg.Gorssel.nl wordt dagelijks bijgehouden door een team vrijwilligers. ‘Van, voor en door Gorssel’ is ons motto. Doelstelling van de site is vergroting van de samenhang en levendigheid van onze gemeenschap en promotie van Gorssel voor inwoners en bezoekers van ons mooie dorp. De site maakt op één overzichtelijke plaats duidelijk wat er allemaal gebeurt en te doen is. Dat is tevens in het belang van ondernemers, verenigingen en instellingen. Het Prikbord op Gorssel.nl fungeert als ‘digitaal dorpsplein’ en wordt dagelijks vaak bezocht.
We vragen nooit geld voor publicaties en we hebben geen advertenties. Daarom is de website objectief, compleet en overzichtelijk en dat willen we graag zo houden. Gorssel.nl is ook actief op Facebook en Twitter met ongeveer 2100 volgers.

Nieuwe techniek en opfrisbeurt
Ondanks dat alles door vrijwilligers wordt gedaan is er geld nodig. De Stichting Media Gorssel (waarin de website Gorssel.nl, social media en alles wat daarbij hoort zijn ondergebracht) heeft jaarlijks ongeveer € 500 nodig voor het technisch beheer, hosting en voor kleine uitgaven. Maar de website is na vijf en een half jaar hard toe aan een technische vernieuwing en een kleine opfrisbeurt en daar is een groter bedrag voor nodig. Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen daarvan. Met de vele bijdragen uit het dorp en enkele andere bronnen waar we al contact mee hebben lijkt de financiering daarvan rond te komen en kunnen we als vrijwilligersorganisatie weer jaren vooruit.

Wilt u ons steunen?
Dat kan op verschillende manieren:

 • Gorsselnl vanvoordoor325Incasso
  Het liefste ontvangen wij ieder jaar een bijdrage van u middels automatische incasso. We hebben immers ook ieder jaar kosten en dan weten we ook op wat voor inkomsten we kunnen rekenen. U kunt hiervoor een formulier invullen (link). Dat geldt uiteraard tot wederopzegging.
 • Bedrijven
  Ook ondernemers kunnen een machtiging geven voor jaarlijkse incasso. Graag zelfs. Desgewenst sturen we u graag een factuur.
  Wel donatie maar geen incasso: Stuur ons een email met het bedrag waarmee u ons wilt steunen en wij sturen u een factuur die u dan zelf kunt betalen.
 • Geen machtiging
  Natuurlijk kunt u ook gewoon een bedrag overmaken.
  Het rekeningnummer is: NL85 RABO 0320 8613 33 t.n.v. Stichting Media Gorssel


Meer informatie:
- Formulier voor incasso: www.gorssel.nl/vriend 
- Contact per email:  
- Contact per telefoon: 06-53175771

 

Redactie Gorssel.nl
25 juli 2017

  

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail