Snelle fietsroute Deventer-Zutphen in de maak

De gemeente Lochem wil de fiets een prominentere plaats in de gemeente geven, ten behoeve van duurzaamheid, bereikbaarheid en zelfredzaamheid. De meest voor de hand liggende snelle fietsroute loopt van Deventer via Epse, Gorssel en Eefde naar Zutphen. De Regio Stedendriehoek heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om deze snelle fietsroute te realiseren. Onderdeel van de snelfietsroute is een nieuw aan te leggen tracé langs de rondweg om Gorssel.

Routealternatieven
Fietsroute 3Voorkeurstracé snelle fietsroute Deventer-ZutphenKlankbordleden (onder meer fietsersbond, politie, dorpsraden) hebben in de afgelopen tijd voor de routekeuze alle knelpunten, wensen en kansen benoemd. Dit heeft geresulteerd in een ‘knelpuntenkaart’. Knelpunten worden onder andere gevormd door de oversteekpunten van de N348. Wensen waren er bijvoorbeeld vanuit recreatief oogpunt, zoals een fietsroute door de uiterwaarden van de IJssel en over de IJsseldijk.
Voor de routekeuze voor de snelle fietsroute Deventer-Zutphen is vervolgens een afweging gemaakt voor de verschillende route-alternatieven. De alternatieven zijn onder meer beoordeeld op de volgende criteria: wat is het huidige gebruik en potentieel toekomstige gebruik? hoe komen de takken van de routes aan op de steden en dorpen? zijn er mogelijkheden om de route tot een volwaardige snelle fietsroute te maken, of zijn er ruimtelijke of praktische bezwaren? is er voldoende draagvlak voor de route of zijn er sterke bezwaren?

Voorkeurstracé: langs de N348
Het onderzoek resulteerde in een voorkeurstracé dat volledig langs de N348 ligt: vanaf Deventer/de A1, via Epse, langs Gorssel via een nieuw fietspad langs de rondweg om het dorp, via de rotonde bij Eefde en een nieuw fietspad langs de westelijke rondweg tot aan de brug over het Twentekanaal bij Zutphen.
Het is de bedoeling dat het twee-richtingenfietspad de N348 op een tweetal locaties ongelijkvloers kruist, om ongehinderd door te kunnen fietsen. Een van de locaties ligt ter hoogte van Epse (bij de Rozentuin), waar het fietspad van de westkant (richting Deventer) naar de oostkant (richting Zutphen) gaat. De andere ligt bij de Eefdese Enkweg in de nieuwe rondweg bij Eefde, waar al voorzien is in een fietsbrug.

Ontwerpopgaven
De belangrijkste ontwerpopgaven zijn deze ongelijkvloerse kruisingen en het realiseren van nieuwe fietsverbindingen langs de N348. Deze nieuwe verbindingen betreffen de ontbrekende schakel tussen de rotonde N348/Zutphenseweg bij Eefde en de kruising N348/Mettrayweg, alsook het alternatief voor de Hoofdstraat in Gorssel, namelijk langs de N348 tussen de aansluitingen met de Hoofdstraat.

Financiering
Nu het gewenste tracé en kostenraming bekend zijn moet nog gezorgd worden voor de financiering van het circa 10 miljoen euro kostende project. Over een verdeelsleutel tussen Rijk, provincie en gemeente moet nog worden onderhandeld. Een planning is daarom ook nog niet bekend.


Redactie Gorssel.nl
23 oktober 2017

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail