Wijkschouw in centrum Gorssel

Op zaterdag 9 december 2017 werd op initiatief van de Dorpsraad Gorssel met ruim vijftien personen een wijkschouw gehouden in het gebied rondom de Hoofdstraat in Gorssel. De aandachtspunten in de openbare ruimte werden geïnventariseerd. Komende maand wordt bekeken welke acties op de aangedragen punten gewenst en mogelijk zijn.

Winterse schouw

Wijkschouw3

Een temperatuur van rond de nul graden en vers gevallen sneeuw. Het was niet helemaal het decor dat de Gorsselse Dorpsraad zich had voorgesteld voor de wijkschouw in het centrum van het dorp. Er hadden zich, na een oproep in De Gids en op Gorssel.nl, vijftien personen opgegeven en zij verzamelden zich om 9.00 uur in De Hoek. Het waren bewoners uit de buurt, ondernemers, de voorzitter van de ondernemersvereniging, vertegen-woordigers van Stichting Welzijn Lochem (SWL), de gemeente en Circulus Berkel, de verkeerswerkgroep van de Dorpsraad, twee Dorpsraadbestuurders en een vertegenwoordiger van de groep die werkt aan een nieuw dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor Gorssel. Na een kop koffie, een welkomstwoord en enige uitleg door Dorpsraadvoorzitter Hans Geerlink werd een anderhalf durende rondgang gehouden.

Aandachtspunten

Wijkschouw1Met dit kaartje ging de groep op pad. De nummers verwezen naar de vooraf aangedragen aandachtspunten.

Er was voor iedere deelnemer een kaartje beschikbaar met de route en de vooraf al doorgegeven aandachtspunten. Veel wensen en gedachten passeerden tijdens de wandeling de revue: vaak al wel bekende punten, maar soms ook nieuwe gedachten en inzichten. Over uitbreiding van de 30-kilometerzone, parkeren, gevaarlijke plekken op straat, reclameborden die de doorgang belemmeren, terrasjes die wel of niet gewaardeerd worden, de toestand van de bomen, onderhoud aan bestrating en straatmeubilair, etc. Alle punten zijn genoteerd en worden de komende weken door SWL en de Dorpsraad uitgewerkt.

Hoe verder?

Wijkschouw2

De conceptlijst met aandachtspunten wordt in januari aan alle aanwezigen voorgelegd. Als het mogelijk is zal er ook al een oplossing bij gesuggereerd worden. Dat is soms heel makkelijk, maar op andere punten ligt het gecompliceerder. Wat de ene persoon ergert, blijkt door anderen soms juist gewaardeerd te worden. Wat de ene persoon als oplossing van een situatie ziet, is voor een ander soms een verergering van het probleem. Dat wordt nog een interessante puzzel ….
Linda Sanders van kerngroep DOP gaf aan de lijst mee te zullen nemen in de inventarisatie die door deze groep momenteel gemaakt wordt, zodat een aantal zaken in een openbare dorpsbijeenkomst op 20 februari 2018 kan worden besproken.

Gorssel, 9 december 2017

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail