Voltallige Wmo-raad stapt op uit onvrede met college

De leden van de Wmo-raad van de gemeente Lochem leggen per het einde van deze maand hun functie neer. De acht leden van de raad voelen zich niet serieus genomen en verwijten het college van B&W een slechte ondersteuning en samenwerking. De functie van de raad, zoals afgesproken met de gemeente, is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over kwesties die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning.

WMOraadLogo“Sinds de wetswijzing van 2015 hebben de leden hun vrijwilligerswerk moeten doen onder niet adequate voorwaarden en hebben zij sinds juli 2014 - en met grote regelmaat - gevraagd om een aantal zaken ter ondersteuning van hun arbeidsintensieve werkzaamheden. Hieraan is op geen enkele wijze door de gemeente gehoor gegeven,” aldus het persbericht van de raad.

Grote uitbreiding takenpakket
In 2014 heeft de Wmo-raad zich al voorbereid op de drie grote wetswijzigingen die per 2015 in zijn gegaan: Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet. Deze centralisatie betekende een forse uitbreiding van het takenpakket van de gemeente, maar ook voor de Wmo-raad. De Wmo-raad is al vanaf medio 2014 gaan adviseren over dit nieuwe beleid, maar dit is volgens de raad nooit geformaliseerd ondanks de wettelijke verplichting en het herhaalde verzoek van de Wmo-raad. “Begin 2015 heeft de Wmo-raad haar toekomstvisie voor het Lochems Sociaal Domein gepresenteerd. In een overleg in november 2015 met de twee verantwoordelijke wethouders is deze visie volmondig geaccepteerd en in december 2015 is deze toezegging om allerlei onduidelijk redenen weer ingetrokken. Desondanks is de Wmo-raad doorgegaan met haar werkzaamheden, zonder de beschikking over de nodige faciliteiten om het uitgebreide takenpakket naar behoren te kunnen blijven doen. De raad heeft herhaaldelijk om noodzakelijke secretariële ondersteuning gevraagd en om het formaliseren van de uitgebreide werkzaamheden van de Wmo-raad via een nieuwe, wettelijk verplichte, verordening te formaliseren.”

Nieuwe brede adviesraad
De gemeente wil een nieuwe brede adviesraad voor het sociale domein oprichten. Daarmee zouden dan meer inwoners betrokken kunnen worden bij belangrijke besluiten. Enige tijd geleden is aan de leden van de Wmo-raad gevraagd zitting te willen nemen in deze nieuwe raad. Vijf leden wilden in beginsel toetreden tot de nieuwe adviesraad. De andere drie leden vonden de overgang een goed moment om te stoppen omdat zij al vele jaren voor de Wmo-raad werkten.
Wmo-raad: ”In een gesprek op 27 september en later per brief van 19 oktober jl. hebben de vijf leden nogmaals hun bereidwilligheid geuit, zij het onder de eerder genoemde twee voorwaarden. Een derde punt is daaraan toegevoegd en dat betrof de naadloze overgang van de vijf in de ASDL. Gegeven de eerdere teleurstellingen voelden deze vijf zich genoodzaakt hierbij een deadline van 1 december 2017 te stellen.”

Geen enkele reactie
Na verzending van de brief op 19 oktober 2017 heeft de Wmo-raad niets meer gehoord en zelfs telefoontjes naar de burgemeester bleven onbeantwoord. Op eigen initiatief is op 30 november jl. nogmaals contact gezocht met de burgemeester en de Wmo-raad kreeg te horen dat de brief besproken was in het college. Later die dag wist de wethouder te melden dat de betreffende brief ‘zoek’ was geraakt, aldus de Wmo-raad. Dit deed de deur dicht voor de raad, die zich niet serieus genomen voelt.

Met het vertrek van alle leden van de Wmo-raad verdwijnt veel betrokkenheid, specifieke kennis, ervaring en een uitgebreid netwerk.
  

 

Gorssel, 12 december 2017

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail