Over Gorssel.nl


Doelstelling, redactie, spelregels, privacyverklaring, copyright, disclaimer

 
Van, voor en door Gorssel

WdRKoeienIJssel325x432px

TeamGorsselnl23 6 20 klein

Van, voor en door Gorssel...
Het team van vrijwilligers van Gorssel.nl,
v.l.n.r.: Jan de Haan, Emmy Mesritz,
René Groot, Annemarie ter Borg, Joyce
Vonk, Mieke Geerlink, Janny Schiphorst,
Gert Klomp, René Pluymert en Louise
Tietge.
  
Onder: BRUUT!, Ntjam Rosie en Moonkings
tijdens IJseljazz 2019.
Daaronder: Clown OkiDoki en The Coincidences
in het openluchttheater.

facebookselectie7237 klein

facebookselectie7448 325

IJsseljazz2019 JR 65 klein

OkiDoki 2019 klein

co4 klein

 

Gorssel.nl beoogt bij te dragen aan de leefbaar­heid en samen­hang in Gorssel en de onderlinge contacten te bevorderen. Het is een hulp­middel voor Gorssel­naren om elkaar te leren kennen en te helpen, en om nieuwe activiteiten te ont­wik­kelen. Modern noaber­schap dus. Gorssel is een actief en vitaal dorp en Gorssel.nl maakt dat zichtbaar.
 

Gratis en voor iedereen

Het motto van de website is 'van, voor en door Gorssel'. Dus ook dóór Gorssel, door u dus. Iedereen - clubs, onder­nemers, zorg­instellingen, instanties, maar ook particulieren - kan nieuws­artikelen of aan­kondigingen voor de agenda insturen (zie spelregels en copyright hieronder).
Alle publicaties zijn gratis en zonder verplichtingen voor donaties of adver­tenties. De redactie is onafhan­kelijk.
 

Dagelijks 1.200 bezoekers

Sinds de start in 2012 heeft Gorssel.nl een vaste plek verworven in Gorssel en omgeving en zijn de bezoekers­aantallen gestaag toe­genomen. De website en social media worden, gelet op het beperkte werkgebied, veel gebruikt:

 • 1.200 bezoekers per dag
 • 76.000 pageviews per maand
 • 16.000 unieke bezoekers op maandbasis
 • 3.000 volgers op Facebook en Twitter
     

Redactie

Gorssel.nl en bijbe­horende social media worden beheerd door een zelf­standige redactie be­staande uit vrij­willigers:

 • Annemarie ter Borg - correspondent
 • Mieke Geerlink - redacteur zorg en politiek; webmaster
 • Jan de Haan - correspondent
 • Gert Klomp - fotograaf
 • Emmy Mesritz - correspondent
 • René Pluymert - coördinatie, webmaster, redacteur
 • Boudewijn Schenkels
 • Janny Schiphorst - fotograaf
 • Joyce Vonk - twitter, liaison ondernemers
    

Stichting Media Gorssel

De website Gorssel.nl, de social media-accounts en alles wat daarbij hoort zijn onder­gebracht in de Stichting Media Gorssel. Daarmee zijn onafhankelijkheid en continuïteit het beste gewaarborgd. Het bestuur van de stichting bestaat uit René Pluymert, Mieke Geerlink en René Groot. 
 

Financieel

De redactie en het bestuur bestaan geheel uit vrijwilligers. De bouw van de eerste website (2012) werd gefinancierd door de gemeente Lochem en de Dorpsraad Gorssel. In 2017 is de website geheel vernieuwd en daar hebben deze twee partijen opnieuw aan bijgedragen, maar dat was ook mogelijk dankzij veel donateurs uit het dorp, zowel bedrijven en particulieren. Veel particulieren en bedrijven zijn 'vriend' of sponsor, waardoor Gorssel.nl vanaf 2018 financieel op eigen benen kan staan. Meer informatie hierover.
 

Contact

De redactie is per e-mail bereikbaar:
 

Spelregels

Voor berichten (zoals nieuws, agenda, prikkers en reacties onder nieuwsartikelen) en foto's geldt het volgende:

 • Berichten en foto's zijn van belang voor Gorssel en haar inwoners en zijn in beginsel ook van Gorssel­naren. Berichten zijn redactioneel van aard en niet commercieel. 
 • De redactie kan ingezonden nieuws­artikelen of aankondigingen voor de agenda en/of foto's wijzigen, redigeren, weigeren of later verwijderen. Hetzelfde geldt voor prikkers en reacties onder artikelen.
 • Voor berichten gelden normale fatsoens­normen; geen schutting­taal, scheld­woorden, bedreigingen, haat, geweld, schending van prive-gegevens of auteurs­recht.
 • Met het insturen van berichten en foto's bevestigt u dat deze gebruikt kunnen worden op Gorssel.nl, en dat u Stichting Media Gorssel (Gorssel.nl) het recht verleent om de berichten en foto's te gebruiken en te publiceren, en tevens dat u bevoegd bent een dergelijk recht te verlenen.
 • De redactie van Gorssel.nl kan ingestuurde foto's later ook bij andere artikelen plaatsen en voor andere doeleinden gebruiken.
 • Prikkers en reacties onder nieuws­berichten dienen op eigen naam te zijn gesteld en afkomstig te zijn van een voor de redactie traceerbare persoon. Berichten met een onjuist emailadres worden geweigerd c.q. verwijderd.
 • Prikkers worden na twee maanden verwijderd, of eerder als zij blijkens de tekst verlopen zijn. Binnen die periode mag een zelfde bericht niet herhaald worden op een nieuwe prikker.
 • Het gestelde op deze pagina hieronder inzake copyright, disclaimer en privacy is eveneens van toepassing.
 

Copyright

Copyright van teksten, foto's en grafische voorstellingen op deze website berust bij de Stichting Media Gorssel (Gorssel.nl), tenzij anders vermeld. Teksten mogen worden over­genomen, mits met bron­vermelding 'Gorssel.nl' en link naar www.gorssel.nl. Foto's, grafische voorstellingen e.d. van deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van genoemde stichting niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd.
 

Disclaimer

De redactie heeft deze website, de daarbij horende social media en de daarop vermelde informatie zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Stichting Media Gorssel en haar bestuurders, de redactie, webmasters en redacteuren/ correspondenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van (informatie op) deze website. Via deze website wordt toegang geboden tot internet­sites en informatie­bronnen die door derden worden onder­houden. Ook voor het ontsluiten en gebruik hiervan wordt aansprakelijk­heid uitgesloten.
 

Privacy - Gegevensbescherming

De redactie van Gorssel.nl respecteert de privacy van de bezoekers van de website. De persoonlijke gegevens die u via de website aan ons verstrekt worden door ons verwerkt en bewaard voor het doel waarvoor deze zijn bestemd. Meer daarover in onze Privacy­verklaring (pdf).

 

 

 

inloggen redactie

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail