Over Gorssel.nl


Doelstelling, redactie, spelregels, privacyverklaring, copyright, disclaimer 

 
Van, voor en door Gorssel

TeamGorsselnl23 12 16 klein

Het vrijwilligersteam van Gorssel.nl.
Onder: Koeien langs de IJssel en de Gorsselse
Heide (Foto's Willem de Rode)

WdRKoeienIJssel325x432px

WdRheide325x433px

Foto's onder: Benjamin Herman, Boris van der Lek en
Hans Dulfer samen op het podium van IJseljazz 2016.

Daaronder 'Dokter Bernard' tijdens het smartlappen-
festival Gorssel Huilt.

IJsseljazz2016

IJsseljaz2016 44

Gorssel huilt - 061KL

Gorssel huilt_-_131

 

Gorssel.nl beoogt bij te dragen aan de leefbaarheid en samenhang in Gorssel en de onderlinge contacten te bevorderen. Het is een hulpmiddel voor Gorsselnaren om elkaar te leren kennen en te helpen, en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Modern noaberschap dus. Gorssel is een actief en vitaal dorp en Gorssel.nl maakt dat zichtbaar.

Het motto van de website is 'van, voor en door Gorssel'. Dus ook dóór Gorssel, door u dus. Iedereen - clubs, ondernemers, zorginstellingen, instanties, maar ook particulieren - kunnen nieuwsartikelen of aankondigingen voor de agenda insturen (zie spelregels en copyright hieronder). Ook suggesties voor verbeteringen of uitbreidingen van deze website zijn welkom. Graag zelfs!
   

Dagelijks 900 bezoekers

Op 12 januari 2012 heeft toenmalig wethouder Wilma Heesen Gorssel.nl feestelijk in werking gesteld tijdens een drukbezochte bijeenkomst met vertegenwoordigers van verenigingen, ondernemers en instellingen. Sindsdien heeft Gorssel.nl een vaste plek verworven in Gorssel en omgeving en zijn de bezoekersaantallen gestaag toegenomen. De website en social media worden, gelet op het bescheiden werkgebied, veel gebruikt:

 • Gemiddeld 900 bezoekers per dag
 • 13.000 unieke bezoekers per maand
 • 68.000 pageviews per maand
 • 2.350 volgers op Facebook en Twitter.
     

Financieel

De kosten van ontwerp en bouw van de website in 2012 zijn gedragen door de gemeente Lochem en de Dorpsraad Gorssel. Deze partijen hebben opnieuw bijgedragen aan de technische vernieuwing van de website in 2017, maar dat was ook mogelijk dankzij gulle gevers uit het dorp, zowel bedrijven en particulieren. Veel bedrijven zijn sponsor en particulieren 'vriend' waardoor Gorssel.nl vanaf 2018 financieel op eigen benen kan staan. Redactie en bestuur bestaan geheel uit vrijwilligers.
  

Redactie

Gorssel.nl en bijbehorende social media worden beheerd door een zelfstandige redactie bestaande uit de hieronder genoemde vrijwilligers.

 • Femke Beijnvoort - fotograaf
 • Annemarie ter Borg - correspondent    
 • Mieke Geerlink - redacteur zorg en politiek; webmaster
 • Jan de Haan - correspondent
 • Judith van Harmelen - correspondent
 • Simke Kamphorst - fotograaf en correspondent
 • Emmy Mesritz - correspondent
 • René Pluymert - coördinatie, webmaster, redacteur
 • Janny Schiphorst - fotograaf
 • Louise Tietge - fotograaf en correspondent
 • Joyce Vonk - twitter, liaison ondernemers
 • Nicolette Witjens - correspondent
    

Stichting Media Gorssel

De website Gorssel.nl, de social media-accounts en alles wat daarbij hoort zijn ondergebracht in de Stichting Media Gorssel. Daarmee zijn onafhankelijkheid en continuïteit het beste gewaarborgd. Het bestuur van de stichting bestaat uit René Pluymert, Mieke Geerlink en René Groot. 
  

Contact

De redactie is per e-mail bereikbaar:  
 

Spelregels

Voor berichten (zoals nieuws, agenda, prikkers en reacties onder nieuwsartikelen) en foto's geldt het volgende:

 • Berichten en foto's zijn van belang voor Gorssel en haar inwoners en zijn in beginsel ook van Gorsselnaren. Berichten zijn redactioneel van aard. 
 • De redactie kan ingezonden nieuwsartikelen of aankondigingen voor de agenda en/of foto's wijzigen, redigeren, weigeren of later verwijderen. Hetzelfde geldt voor prikkers en reacties onder artikelen.
 • Voor berichten gelden normale fatsoensnormen; geen schuttingtaal, scheldwoorden, bedreigingen, haat, geweld, schending van prive-gegevens of auteursrecht.
 • Met het insturen van berichten en foto's bevestigt u dat deze gebruikt kunnen worden op Gorssel.nl, en dat u Stichting Media Gorssel (Gorssel.nl) het recht verleent om de berichten en foto's te gebruiken en te publiceren, en tevens dat u bevoegd bent een dergelijk recht te verlenen.
 • De redactie van Gorssel.nl kan ingestuurde foto's later ook bij andere artikelen plaatsen en voor andere doeleinden gebruiken.  
 • Prikkers en reacties onder nieuwsberichten dienen op eigen naam te zijn gesteld en afkomstig te zijn van een voor de redactie traceerbare persoon. Berichten met een onjuist emailadres worden geweigerd c.q. verwijderd.
 • Prikkers worden na twee maanden verwijderd, of eerder als zij blijkens de tekst verlopen zijn. Binnen die periode mag een zelfde bericht niet herhaald worden op een nieuwe prikker.
 • Het gestelde op deze pagina hieronder inzake copyright, disclaimer en privacy is eveneens van toepassing.  
 

Copyright

Copyright van teksten, foto's en grafische voorstellingen op deze website berust bij de Stichting Media Gorssel (Gorssel.nl), tenzij anders vermeld. Teksten mogen worden overgenomen, mits met bronvermelding 'Gorssel.nl' en link naar www.gorssel.nl. Foto's, grafische voorstellingen e.d. van deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van genoemde stichting niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd.
  

Disclaimer

De redactie heeft deze website, de daarbij horende social media en de daarop vermelde informatie zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Stichting Media Gorssel en haar bestuurders, de redactie, webmasters en redacteuren/ correspondenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van (informatie op) deze website. Via deze website wordt toegang geboden tot internetsites en informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Ook voor het ontsluiten en gebruik hiervan wordt aansprakelijkheid uitgesloten.
  

Privacy - Gegevensbescherming

De redactie van Gorssel.nl respecteert de privacy van de bezoekers van de website. De persoonlijke gegevens die u via de website aan ons verstrekt worden door ons verwerkt en bewaard voor het doel waarvoor deze zijn bestemd. Meer daarover in onze Privacyverklaring (pdf). 


  

Techniek en realisatie

Chair-man.nl  Eefde, Peter Dieperink

 

 

 

inloggen redactie

  

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail