Doelstelling, redactie, spelregels, privacyverklaring

Van, voor en door Gorssel

Gorssel.nl beoogt bij te dragen aan de leefbaarheid en samenhang in Gorssel en de onderlinge contacten te bevorderen. Het is een hulpmiddel voor Gorsselnaren om elkaar te leren kennen en te helpen, en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Modern noaberschap dus. Gorssel is een actief en vitaal dorp. Gorssel.nl maakt dat zichtbaar en bevordert dat.

Gratis en voor iedereen

Het motto van de website is 'van, voor en door Gorssel'. Dus ook dóór Gorssel, door u dus. Iedereen - clubs, onder­nemers, zorg­instellingen, instanties, maar ook particulieren - kan nieuws­artikelen of aan­kondigingen voor de agenda insturen (zie hieronder voor de voorwaarden). Alle publicaties zijn gratis en zonder verplichtingen voor donaties of adver­tenties. De redactie is onafhan­kelijk.

Contact

De redactie is per e-mail bereikbaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dagelijks 1.200 bezoekers

Sinds de start in 2012 heeft Gorssel.nl een vaste plek verworven in Gorssel en omgeving. De website heeft dagelijks ongeveer 1.200 bezoekers en 80.000 pageviews per maand. De social media (Facebook, Instagram en X) worden door ongeveer 3.900 mensen gevolgd. Gelet op het kleine geografische werk­gebied zijn dat grote aantallen.

Redactie

Gorssel.nl en bijbe­horende social media worden beheerd door een zelf­standige redactie be­staande uit vrij­willigers:

 • Mieke Geerlink - redacteur zorg en politiek; webmaster
 • Jan de Haan - correspondent
 • Frank van Holten - fotograaf
 • Frank Lijftogt - correspondent en fotograaf
 • Emmy Mesritz - correspondent
 • René Pluymert - coördinatie, webmaster, redacteur
 • Boudewijn Schenkels - correspondent
 • Janny Schiphorst - fotograaf
 • Henk Veenendaal - correspondent

Stichting Media Gorssel

De website Gorssel.nl, de social media-accounts en alles wat daarbij hoort zijn onder­gebracht in de Stichting Media Gorssel. Daarmee zijn onafhankelijkheid en continuïteit het beste gewaarborgd. Het bestuur van de stichting bestaat uit René Pluymert, Mieke Geerlink en René Groot.

U kunt ons steunen

De redactie en het bestuur bestaan geheel uit vrijwilligers. De bouw van de eerste website (2012) werd gefinancierd door de gemeente Lochem en de Dorpsraad Gorssel. Sinds 2018 ontvangen we geen subsidie meer en worden de kosten gedekt door giften van particulieren, bedrijven en verenigingen. Ook u kunt 'Vriend van Gorssel.nl' of sponsor worden. Meer informatie hierover.

Spelregels

Voor berichten (zoals nieuws, agenda, prikkers en reacties onder nieuwsartikelen) en foto's geldt het volgende:

 • Berichten en foto's zijn van belang voor Gorssel en haar inwoners en zijn in beginsel ook van Gorssel­naren. Berichten zijn redactioneel van aard en niet commercieel.
 • De redactie kan ingezonden nieuws­artikelen of aankondigingen voor de agenda en/of foto's wijzigen, redigeren, weigeren of later verwijderen. Hetzelfde geldt voor prikkers en reacties onder artikelen.
 • Voor berichten gelden normale fatsoens­normen; geen schutting­taal, scheld­woorden, bedreigingen, haat, geweld, schending van prive-gegevens of auteurs­recht.
 • Met het insturen van berichten en foto's bevestigt u dat deze gebruikt kunnen worden op Gorssel.nl, en dat u Stichting Media Gorssel (Gorssel.nl) het recht verleent om de berichten en foto's te gebruiken en te publiceren, en tevens dat u bevoegd bent een dergelijk recht te verlenen.
 • Ook bevestigt u dat mensen die herkenbaar op een foto staan daarvoor toestemming hebben verleend, en dat mensen die genoemd worden in een bericht voorzover nodig daarvoor toestemming hebben verleend.
 • De redactie van Gorssel.nl kan ingestuurde foto's later ook bij andere artikelen plaatsen en voor andere doeleinden gebruiken.
 • Prikkers en reacties onder nieuws­berichten dienen op eigen naam te zijn gesteld en afkomstig te zijn van een voor de redactie traceerbare persoon. Berichten met een onjuist emailadres worden geweigerd c.q. verwijderd.
 • Prikkers worden na twee maanden verwijderd, of eerder als zij blijkens de tekst verlopen zijn. Binnen die periode mag een zelfde bericht niet herhaald worden op een nieuwe prikker.
 • Het gestelde op deze pagina hieronder inzake copyright, disclaimer en privacy is eveneens van toepassing.

Copyright

Copyright van teksten, foto's en grafische voorstellingen op deze website berust bij de Stichting Media Gorssel (Gorssel.nl), tenzij anders vermeld. Teksten mogen worden over­genomen, mits met bron­vermelding 'Gorssel.nl' en link naar www.gorssel.nl. Foto's, grafische voorstellingen e.d. van deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van genoemde stichting niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd.

Disclaimer

De redactie heeft deze website, de daarbij horende social media en de daarop vermelde informatie zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Stichting Media Gorssel en haar bestuurders, de redactie, webmasters en redacteuren/ correspondenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van (informatie op) deze website. Via deze website wordt toegang geboden tot internet­sites en informatie­bronnen die door derden worden onder­houden. Ook voor het ontsluiten en gebruik hiervan wordt aansprakelijk­heid uitgesloten.

Privacy - Gegevensbescherming

De redactie van Gorssel.nl respecteert de privacy van de bezoekers van de website. De persoonlijke gegevens die u via de website aan ons verstrekt worden door ons verwerkt en bewaard voor het doel waarvoor deze zijn bestemd. Meer daarover in onze Privacy­verklaring hieronder:

De IJssel - foto's Willem de Rode en Carla Kistemaker

Onder: BRUUT!, Ntjam Rosie en Moonkings tijdens IJseljazz 2019. Daaronder: Clown OkiDoki en The Coincidences in het openluchttheater.

Privacyverklaring Stichting Media Gorssel

Welkom bij Gorssel.nl
Gorssel.nl is een website van Stichting Media Gorssel

Inleiding
In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop Stichting Media Gorssel, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens met uw persoonlijke gegevens omgaat. Stichting Media Gorssel hecht er veel waarde aan dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten, die plaatsvinden respectievelijk gesloten worden via de daartoe door Stichting Media Gorssel gebruikte communicatiekanalen. Dit privacyreglement is niet van toepassing op activiteiten die niet onder de verantwoordelijkheid van Stichting Media Gorssel vallen. De website van Stichting Media Gorssel bevat links naar andere internetsites. Dit privacyreglement is niet van toepassing op deze 'gelinkte sites' en Stichting Media Gorssel is niet verantwoordelijk voor de inhoud, handelwijze of privacy praktijk daarvan, noch voor het gebruik van cookies op deze websites van derden.

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
Stichting Media Gorssel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van bepaalde diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Media Gorssel verstrekt. Stichting Media Gorssel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw naam (voornaam, voorletters en achternaam)
 • uw adresgegevens en postcode
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw IP-adres
 • het nummer van uw bankrekening
 • het bedrag dat u aan ons doneert
 • reactie(s) die u onder artikelen plaatst
 • berichten die u op het Prikbord van Gorssel.nl plaatst

Waarom zijn deze gegevens nodig?
Stichting Media Gorssel verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Stichting Media Gorssel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld het incasseren van een gift of donatie.

Hoe lang worden deze gegevens bewaart?
Stichting Media Gorssel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verstrekt. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden
Stichting Media Gorssel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Stichting Media Gorssel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Media Gorssel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Stichting Media Gorssel. Stichting Media Gorssel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Stichting Media Gorssel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via onderstaand emailadres.

Stichting Media Gorssel is als volgt te bereiken:
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vestigings- en postadres: Poststraat 8, 7213 DC Gorssel
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68156111