De Borkel

“We willen de buurt bij ons centrum betrekken”

De Borkel, ouderenzorg midden in Gorssel

  
Borkel0 kleinDe Borkel in GorsselDe Borkel is een woonzorgcentrum in Gorssel (onderdeel van Sutfene) met plaatsen voor mensen die zorg of verple­ging nodig hebben. De Borkel beschikt ook over een speciale af­deling waar cliënten met psycho­geriatrische problema­tiek en cliënten met soma­tische problemen kunnen wonen. Thuis­wonende ouderen die zorg nodig hebben kunnen bij De Borkel terecht voor een zin­volle in­vulling van de dag (dag­besteding).

Midden in de samenleving
Borkel2 kleinKinderen van het Kindercentrum Gorssel komen liedjes zingen ter ere van Sint Maarten De Borkel heeft wil graag de buurt en de hele Gorsselse samenleving bij de activiteiten van De Borkel betrekken. Wilma van Gerre­vink, activiteiten­begeleidster bij De Borkel, vertelt hoe daar invulling aan gegeven wordt. 
Borkel5 kleinZo is er met Museum MORE de afspraak dat één keer in de twee weken een bewoner met zijn/haar mantel­zorger een bezoek mag brengen aan het museum. Tijdens de wandeltwee­daagse zijn er altijd leden van de Voetbal­vereniging Gorssel die rolstoel­gebonden bewoners tijdens de wandel­tocht willen duwen. Ook heeft de voetbal­vereniging de bewoners in 2018 op oudejaars­dag verrast met zelf gebakken olie­bollen. Muziek­vereniging De Harmonie Gorssel/Eefde geeft ieder jaar als af­sluiting van het seizoen een concert in het huis en tijdens carna­val halen leden van de Raad van Elf bewoners op voor de feest­avond in de Roskam­zaal van Loetje. Op Konings­dag komen leden van de Oranje­vereniging naar De Borkel. Daarnaast gaat er ook wekelijks een groep bewoners naar de Zorg­tuin.

Knus
Borkel8 kleinEr hangt een goede sfeer in het huis. Wilma: “Je kunt deze wel knus noemen”. De Borkel heeft zo’n 63 bewoners, zowel met een soma­tische als een psycho­geriatrische indicatie. Er zijn ook apparte­menten waar je met z’n tweeën kunt wonen. Dus als je eenmaal op de Borkel woont, hoef je in principe niet meer te ver­huizen. De warme maaltijd wordt tussen de middag gegeten en ‘s avonds is er een brood­maaltijd. Voor de christelijke gelovigen is er één keer in de twee weken een kerk­dienst van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse. De medische zorg wordt groten­deels door Sutfene geleverd. Fysio­therapie, ergo­therapie en de verpleeghuis­arts worden op locatie aangeboden. 

Jubileum
Borkel6 kleinDe Borkel bestond in november 2018 55 jaar. Het 50-jarig jubileum was des­tijds geruis­loos voorbij gegaan, omdat De Borkel toen midden in een ver­bouwing zat. Vijf jaar later werd groter uitgepakt. Voor de bewoners met psycho­geriatrische problema­tiek was 'Diva Dichtbij' uit­genodigd. Diva Dicht­bij treedt op voor mensen die lang­durige zorg nodig hebben en niet meer naar het theater kunnen. Daarbij zingen ze van mens tot mens. Voor de bewoners met soma­tische aandoeningen was er een high tea georga­niseerd. 

Vaste activiteiten
Borkel4 kleinEr zijn maar liefst ruim honderd vrijwilligers werkzaam in De Borkel. Dat betekent dat er iedere dag vrijwilli­gers aanwezig zijn en gezien het grote aantal is het ook mogelijk op indiv­duele vragen van bewoners in te gaan. Onder de vrijwilli­gers zijn vier Syrische vluchte­lingen. De vrijwilli­gers onder­steunen de restaurant­medewerkers bij het eten, tijdens de koffie- en thee­momenten en bij de vele (vaste) activiteiten die door Wilma van Gerre­vink georganiseerd worden. Het hoofd­doel van deze vaste activiteiten, zoals de koffie­praatjes, bewegen, zingen en kegelen, is ‘ontmoeting’. En bij bewegen natuurlijk ook het in stand houden van de beweeg­lijkheid. 
Alle activiteiten worden maandelijks op een A3’tje weergegeven en op de afdelingen ver­spreid. Deze activiteiten zijn behalve voor bewoners ook toegankelijk voor mensen uit de buurt. Buurtgenoten betalen hier dan een kleine bij­drage voor. 

Speciale evenementen
Borkel7 kleinWilma houdt Gorssel.nl ook altijd op de hoogte van bijzondere activi­teiten en ze is blij met de aandacht die de redactie hier­aan schenkt. Beroemd is inmiddels ‘De Borkel schept op’, waar toch altijd zo’n tien externe gasten aan­wezig zijn. De lezingen van schrijvers zijn ook gewild, zowel bij bewoners als bij bezoekers van buiten De Borkel. Twee jaar geleden is  met deze lezingen gestart. Het is een samen­werking met kantoor­boekhandel Bechtle in Gorssel, de bibliotheek en Fit­Art. Ook het maande­lijkse Repaircafé op maandag­morgen trekt altijd veel belang­stelling.

Borkel1 kleinThemacafé met schrijver Jan SiebelinkDe Borkel draagt met recht de naam ‘wijkontmoetingscentrum’.


Wijkontmoetingscentrum De Borkel
Hoofdstraat 61a, 7213 CS Gorssel 
Tel. 0575-594444
Website


Redactie Gorssel.nl
15 februari 2019

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends