Erma Prins

“Het was een feest hier in Gorssel te wonen”

Erma Prins verlaat Gorssel en Het Noorsche Huis

  
Wonend in Amersfoort en op zoek naar een woonplek in het oosten van het land vielen Erma Prins en haar man Rein Verhagen in 2005 als een blok voor Het Noorsche Huis aan de Molenweg in Gorssel. Zij kochten het huis en werden zo onderdeel van een verhaal, van een stukje geschiedenis van dit inmiddels 104-jaar oud pand. “En dat is een prachtige belevenis geweest, een voorrecht om in zo’n bijzonder huis te mogen wonen”, aldus Erma Prins. Nu, veertien jaar later, hebben ze het Noorsche Huis verkocht en keren ze terug naar Amersfoort. De keuze voor kleiner wonen in een levensloop­bestendig appartement aan de rand van de binnenstad van Amersfoort ligt aan dit vertrek ten grondslag.

Maatschappelijk actief
ErmaKLErma Prins, energiek en betrokken. Na 14 mooie jaren in Gorssel gaat ze nu terug naar Amersfoort.Veertien jaar Gorssel hebben zowel voor Erma Prins zelf als de Gorsselse gemeen­schap veel betekend. Kort na hun intrek in Het Noorsche Huis maakten de nieuwe bewoners kennis met hun buurt­genoten, waarbij de Twentse afkomst van Erma en haar kennis van het dialect snel een brug sloegen naar de autoch­tone Gorsselse buurtbewoners.
Om meer van Gorssel en omgeving te leren kennen, ging Erma als vrijwilliger aan de slag op het VVV-kantoor in het in de nabijheid van Het Noorsche Huis gelegen ‘t Trefpunt.

Voorzitter Wmo-raad
NoorscheHuis JTEHet Noorsche Huis aan de MolenwegToen de Wet maatschappelijke onder­steuning (Wmo) haar intrede deed, werd een voorzitter van de gemeen­telijke Wmo-raad gevraagd. Erma pakte deze uitdaging op en was zes jaar lang, van 2008 tot 2014, voorzitter van dit gemeen­telijk advies­orgaan. “Een fantastisch avontuur”, aldus Erma. Om te weten wat er leeft onder de mensen, werden door de Wmo-raad alle tien onder de gemeente Lochem vallende kernen bezocht. Luisteren naar wat er leeft, aansluiting zoeken bij de mensen en dit vertalen naar een zo goed en uitvoer­baar mogelijk advies aan de gemeente, dat werd de uitdaging voor de Wmo-raad. “Werken binnen deze raad met ervaren mensen die hart voor de zaak hadden en die zich goed realiseerden waarvoor ze dit werk doen, was geweldig”. De tocht langs de tien kernen leverde ook het boek ‘Van Almen tot Zwiep’ op, dat aan het college van Burgemeester en Wethouders van Lochem werd aangeboden.

Secretaris Gorsselse Kunstkring
In 2014 werd Erma gevraagd secretaris te worden van de Gorsselse Kunstkring (GKK).
Ze werd één van de initiatiefnemers die van deze al 70 jaar bestaande, ietwat besloten club een open en voor iedereen toegankelijk platform maakten. Het ledental groeide fors. Als vanouds wordt er nog steeds zes keer per jaar een zeer goed bezochte lezing georganiseerd over boeiende en actuele onderwerpen in de kunstwereld. De excursies door heel het land kunnen rekenen op veel belangstelling. Daarnaast is er maandelijks een informeel en zeer geanimeerd KunstKringCafé met een interessante gast. “Een goed verhaal, in een goed gezelschap met een goed glas”, zoals Erma dit omschrijft.

Mede-auteur Dorpsplan Gorssel
DOP1KLDe kerngroep van het Dorpsplan met rechts Erma PrinsIn de jaren 2017/2018 was Erma lid van de Kerngroep DOP, Dorps­ontwikkelings­plan Gorssel 2018-2023, die het Dorpsplan Gorssel schreef. “Een geweldige ervaring. Een jaar lang in een team van zes mensen en een actieve kring lokale deskundigen bezig zijn om te inventariseren wat er leeft onder de mensen, in discussie te gaan, te zoeken naar de verbinding met de inwoners van Gorssel en dit omzetten in een concreet dorpsplan. Met elkaar bouwen aan de toekomst van ons dorp. Dit was bijzonder inspirerend, daar heb ik van genoten”.

Directrice in Droomoord
ErmaDroomoord5Erma als de directrice in de film DroomoordEen ervaring van totaal andere aard deed Erma op in de rol van directrice van Huize Droomoord in de door Fit-Art gemaakte en onder meer in Gorssel opgenomen film ‘Droomoord’. In deze film speelt een groep senioren van om en nabij de 90 uit Gorssel en Epse de hoofdrol. Samen bedachten ze diverse scènes voor de film. “Ik wist niet waar ik aan begon, maar het was echt genieten. Toen heb ik Gorssel en de inwoners ook ten diepste leren kennen. Een onvergetelijke ervaring. Zoals een van de deelnemers het verwoordde: ‘Droomoord gaf mij vleugels’.”

Dat Erma ook nog lid is van de Raad van Toezicht van de Stadskamer in Doetinchem en in Amersfoort coördinator van het netwerk voor ondernemende vrouwen accentueert dat zij een maat­schappelijk gezien bijzonder actieve vrouw is. Verbinding maken met en tussen mensen en (overheids)instanties en mensen enthousiasmeren mee te doen, lopen als een rode draad door al haar activiteiten.

Feest
In Amersfoort gaat ze wonen in een appartementencomplex met de naam Evenaar. Ofwel, van Het Noorsche Huis naar de Evenaar, zoals ze dit zelf zo mooi verbindt.
“Ik heb genoten van het samenspel van activiteiten die ik in Gorssel en omgeving heb ondernomen. Ik hou van reuring en vind het daarom ook geweldig dat Museum MORE naar Gorssel is gekomen”.
Erma Prins besluit met: “Het was een feest hier in Gorssel te wonen”.
Op 25 maart verhuist ze en neemt ze haar retourtje naar Amersfoort.
  

Redactie Gorssel.nl
19 februari 2019

   

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends