Evelien van Dort-de Meester

"Mijn devies is: ken je eigen lijf“

Kinderfysiotherapeut Evelien van Dort-de Meester: een positieve vrouw met een realistische kijk op het leven 


Na 21 jaar stopt Evelien van Dort met haar fysiotherapie­praktijk kind en jeugd aan de Veer­weg in Gorssel.
Maar stilzitten is er voor Evelien niet bij: er is ook nog haar schrijver­schap en haar betrokken­heid bij de Zorgtuin Gorssel. Wat is haar achter­grond? Tijd voor een gesprek met een bevlogen vrouw.

Achtergrond
Evelien 1 kleinAls kind was Evelien veel bij haar oma in Eefde, omdat haar ouders dan in het buiten­land verbleven. Zo leerde ze de omgeving hier kennen. Ze studeerde in Leiden, specialiseerde zich kort daarna in kinder­fysiotherapie en heeft haar beroep 40 jaar lang uitgeoefend. Ze leerde haar man, Henk van Dort, kennen, ze trouwden en kregen twee kinderen. Ze vormden een samen­gesteld gezin met vijf kinderen. De kinderen zijn in­middels uit huis en wonen nu in het westen van het land. 
In 2001 kwamen Evelien, Henk en de kinderen in Gorssel wonen en begon Evelien haar eigen praktijk aan huis. Daarvoor was ze praktijk houdend kinder­fysiotherapeut in een gezondheids­centrum in Amsterdam en in Naarden. Daarnaast werkte ze tien jaar part­time met uit huis geplaatste kinderen bij een ortho­pedagogische instelling.

Bevlogen
Evelien praat heel bevlogen over haar werk met kinderen en ouders. Ze keek altijd verder dan de aanmeldings­klacht en zocht de samen­werking met aanpalende disciplines, zoals jeugd­verpleegkundigen, leer­krachten, IB’ers, kinder- en jeugdartsen en maatschappelijk werkers. Evelien: “Ik wil alle mensen waarmee ik heb mogen samenwerken van harte bedanken voor de fijne samen­werking en het vertrouwen. Die samen­werking heeft mij heel veel energie gegeven en is voor mij van grote betekenis geweest om echt iets voor kinderen en ouders te kunnen betekenen”. 
Achter iedere klacht zit een verhaal, zo vertelt Evelien. Ze sprak kinderen aan op hun mogelijk­heden en zette hen dus ‘in hun kracht’. Ze probeerde de zorg zo kort mogelijk te laten duren. Zo snel mogelijk weer op eigen benen staan, dat geeft kracht en zelf­vertrouwen. ‘Ken je eigen lijf’ is haar devies. Voor alle kinderen en jongeren die ze in behandeling had gold: je lijf is belangrijk, het is de basis. 

Filosofie
Evelien 2 kleinAls kinder­fysiotherapeut sprak Evelien kinderen aan en vroeg ze hen ‘wat gaat lukken en wat niet?'. Hiermee legde ze de regie bij het kind en nam dit als uitgangs­punt voor de behandeling. De kinderen/jongeren voelden zich dan serieus genomen en hadden zo het gevoel dat er echt naar hen geluisterd werd. 
Evelien onder­steunde ook kinderen met een onleesbaar hand­schrift. Hiervoor heeft ze een methodiek ontwikkeld. Gevolg is dat een kind dat een hekel heeft aan schrijven enorm groeit, het schrijven leuk gaat vinden en een leesbaar hand­schrift ontwikkelt. 

Ontwikkelingsstappen
Evelien pleit ervoor om kinderen in hun lichamelijke/sensomotorische ont­wikkeling te ondersteunen. Dit is een gefaseerde ontwikkeling: iedere ontwikkelings­stap is voorwaarde voor de volgende. Ze geeft een voorbeeld: zit­balans is noodzaak voor de fijne motoriek zoals schrijven. Veel aandacht had ze voor gedrag: senso­motoriek is de lichamelijke basis, aldus Evelien. Verder zegt ze: “Spreek kinderen aan op hun interesses, hun kracht en geef hun ruimte de eigen grenzen te ont­dekken: hoofd, hart en handen.” 
Dat haar werk­wijze gewaardeerd werd is terug te lezen in de landelijke kwaliteits­beoordeling die ze kreeg: 9,8.

Overdracht
De fysio­therapie voor het jonge kind (zuigelingenzorg 0-2 jaar), fysio aan huis, draagt Evelien over aan de ervaren Carola Eilander van An & Co, kinderfysiotherapie. Oudere kinderen en hun ouders mogen zelf een fysio­therapeut kiezen. 
Evelien zal haar lopende behandelingen zorg­vuldig en verantwoord afronden. Per 1 augustus 2023 draagt ze het stokje over en zal ze geen nieuwe behandelingen meer starten. 

En hoe nu verder?
Evelien 3 kleinAls de behandelingen zijn afgerond blijft Evelien nog wel betrokken bij de zorg via de invals­hoek ‘Positieve Gezondheid’. Hiervoor heeft ze in 2019 de opleiding tot gecertificeerd trainer van instituut Positive Health (iPH) af­gerond. Sindsdien krijgt ze vragen om als trainer/spreker/coach positieve gezondheid binnen de gezondheids­zorg en welzijn in te voeren.
Belangrijk is, aldus Evelien, om het gezondheids­denken te bevorderen, positieve gezondheid te leren over het leven, over zicht op jezelf, je gedachten, gevoelens en weten wat goed is (voeding/beweging, samen­werking). Gezondheid heeft met onze hele samenleving te maken.
Daarnaast blijft ze betrokken bij de Zorg­tuin Gorssel, die in 2010 door haar echtgenoot is opgericht. ‘Groen verbindt’ zegt Evelien. De Zorgtuin heeft een sociale functie in Gorssel. 

Schrijverschap
Naast fysiotherapeut is Evelien ook schrijfster. Al in 1997 publiceerde ze haar eerste boek. Op 1 juli 2023 is haar nieuwste boek uitgekomen: het eerste deel van een nieuwe serie over ‘Manege Paarden­liefde’. Het boek is getiteld ‘Het Verdwenen Hoefijzer’ en is bedoeld voor kinderen van 10 jaar en ouder. 
Evelien is ‘schrijver voor het leven’ zoals ze zelf zegt. Ze verzorgt samen met haar echtgenoot leesbevorderings­projecten in Suriname, op Aruba, Curaçao, Bonaire en St. Eustatius. Dit doet ze in samen­werking met lokale partners. Haar boeken zijn meermalen bekroond en zelf is ze in 2016 geridderd voor haar inzet voor lees- en schrijf­bevordering: voor het samen laten werken van taal en beeld. 

Kortom 
Evelien is een positieve vrouw met een realistische kijk op het leven, waar ze zich ook voor inzet. Gorssel.nl wenst haar veel geluk bij alles wat ze nog aan- en oppakt in haar leven. 


Redactie Gorssel.nl
3 juli 2023

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends