Jannie Bosvelt

“Kranten bezorgen is mijn hobby”

Jannie Bosvelt al 25 jaar bezorger van de ochtendkranten in Gorssel

  
Elke ochtend, zes dagen in de week, staat Jannie Bosvelt om 05.30 uur op om de kran­ten op tijd bij de abon­nees in de bus te hebben. “En nooit met tegenzin, iedere morgen begin ik er met even­veel plezier aan”.
Bosvelt1JPG kleinJannie BosveltJannie (65), brengt al 25 jaar kranten rond in steeds dezelfde wijken in Gorssel. Aanvan­kelijk brachten haar kinde­ren de kranten rond. Toen zij hiermee stopten, kreeg Jannie de vraag of zij de kranten­wijken over wilde nemen. Dit was het start­punt van een kwart eeuw kran­ten bezorgen. En ze denkt er nog geen moment aan er­mee te stoppen.
Wel heeft ze sinds augustus 2018 om gezondheids­redenen gas terug moeten nemen. Nu beperkt het bezorgen zich tot de Paarden­buurt, Roskam­weg, Veldhof­straat en het Wielewaal­­pad. 

Niet vergissen
Vroeger had iedere krant een eigen bezorger. Nu brengt Jannie zeven verschil­lende kranten rond. Van de Telegraaf, Trouw, Volks­krant en AD tot verschillende edi­ties van de Sten­tor. Deze kranten worden in het depot in Zutphen voor haar geselec­teerd. Het hele pakket wordt dan rond 04.45 uur bij Jannie af­geleverd. Zodra Jannie is opgestaan, controleert ze dit pakket op de juiste aan­tallen en bergt ze deze syste­matisch in haar fiets­tassen. 
Haar zorg is niet alleen dat de kranten op tijd in de bus liggen, maar ook dat de juiste krant bij de juiste abon­nee belandt. Vergissen doet zij zich daarbij bijna nooit. Toen dit vorig jaar toch een keer gebeurde, heeft ze nader­hand de abonnee gebeld om haar excuses aan te bieden.
JannyBosvelt2aJannie sorteert de ochtendkrantenVroeger werden er meestal meer kranten bij haar afgeleverd dan er abon­nees waren. Tegen­woordig is het allemaal precies afgeteld en moet ze nog wel eens mensen teleur­stellen die vragen of ze nog een krant over heeft.

Natte kranten
Jannie heeft zelf een hekel aan natte kranten. Daarom zorgt ze ervoor dat de kran­ten helemaal door de brievenbus gaan en niet half uitgestoken nat kunnen worden. Voor oudere mensen han­teert ze een andere techniek: ze doet de krant zover door de bus dat er nog net een punt­je klem komt te zitten. “Dan hoeven de mensen niet te bukken”.

Genieten
Iedere dag gaat Jannie voor dag en dauw op stap om de kranten te bezorgen. Hoewel de meeste men­sen dan nog op één oor liggen en ze bijna niemand ziet, kent ze wel iedereen. En de mensen haar. Daar geniet ze van. En ook van het vaste rit­me, de leuke af­leiding en het gezond in de buiten­lucht bezig zijn.
Rond Kerst gooit ze samen met de krant de jaarlijkse kerst­wens van de kran­ten door de bus. In tegen­stelling tot vele andere bezorgers, belt ze niet aan om die kerst­wens persoon­lijk te overhandigen. Daar houdt ze niet van. Dat de abonnees haar waarderen, merkt ze in die periode als ze van hen kerst­kaartjes in de bus krijgt met vaak een bij­drage in een gesloten enve­loppe.

Hobby’s 
Bosvelt3JPG kleinJannie gaat voor dag en dauw op padHaar werk noemt ze haar hobby. Daarnaast houdt Jannie van ‘knip­pen en plakken’. Al 50 jaar lang knipt ze uit kranten en tijd­schriften alles wat daarin staat over zange­res Corry Koning. En sinds koningin Maxima in Nederland is, doet ze dat ook met alle bericht­geving over haar. Ze heeft vele plak­boeken waarin ze alles op datum heeft gerubriceerd. Sommige abon­nees weten van deze hobby en bewaren ook knip­sels voor haar.
Maar Jannie is ook de echt­genote van Gerrit Bosvelt, moeder van twee kinderen en sinds een half jaar trotse oma van Sven.

Krantenpensioen
Ook al heeft ze de 65-jarige leeftijd bereikt, Jannie gaat nog lang niet met pen­sioen. “Ik ga gewoon door. Dom verdan! De mensen kunnen op mij rekenen. En het is toch leuk om een band te hebben met de abon­nees. En, als er ’s morgens­vroeg nog een sleutel­bos aan de buiten­kant in de voordeur zit, deze gewoon met de kranten in de brieven­bus te gooien?”
Trots vertelt ze over de kerstkaart met gesloten enveloppe waarop stond: ‘Voor onze stoere kranten­bezorger Jannie.’

Prachtig te zien hoe iemand verknocht is aan haar werk, hoe dit werk ook na 25 jaar nog steeds haar hobby is. 


Redactie Gorssel.nl
24 januari 2019Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends