Marlies Gommers

“Ik ben vanwege mijn kleinkinderen harder gaan lopen voor het klimaat”

Marlies Gommers strijdt voor een beter leven voor mens en dier

  
Als initiatiefnemer van de petitie voor het behoud van De Bloemen­kamp kwam Marlies Gommers regelmatig in het nieuws. Ook is ze betrokken bij de zonnebloem­linten langs de akkers en is ze in het voorjaar afhaalpunt voor bijen­vriendelijke bloem­zaadjes. Veel tijd en energie stopt zij in de landelijke beweging ‘Grootouders voor het Klimaat’.
In dit portret belichten we de vrijwilligers­activiteiten van de zeer betrokken en gedreven Marlies. De vrouw die knokt voor de toekomst van haar klein­kinderen.

Wie is Marlies Gommers?
MarliesStentor kleinMarlies Gommers als bezorgde oma op de Brink in Deventer voor een effectief klimaatbeleid.
Foto Jeroen Jazet / De Stentor
Marlies Gommers en haar echt­genoot Geert Kapteijns wonen sinds 11 jaar aan de rand van Gorssel. Op een heerlijke plek, verscholen in het groen en toch dicht bij het centrum van Gorssel genieten zij van de landelijke omgeving.
De in Scheveningen geboren Marlies ging na haar opleiding aan de Sociale Academie aan het werk in de jeugdhulp­verlening, het vormings­werk en het onderwijs­achterstands­beleid. Ze had daarin verschillende functies zoals vormings­werker, beleids­adviseur, directeur en docent aan de Pabo. In het laatste gedeelte van haar carrière was ze als zelfstandig consultant werkzaam op het gebied van jeugd­beleid, cultuur­educatie en onderwijs­advies. In 2015 stopte ze met haar werk en wijdde ze zich volledig aan verschillende vrijwilligers­activiteiten. Marlies heeft zeven klein­kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar.

Zonnebloemlint
Zonnebloemlint2020 bewerkt kleinMet Gerrit Boschloo (links) en Gerrit Steging bij een net ingezaaid bloemenlintMarlies is actief als promotor van het zonne­bloem­lint in Gorssel. Via flyers en pers­berichten hoopt ze veel mensen te activeren een kleine donatie te doen: van elke ontvangen euro kan een meter lint ingezaaid worden. Alleen al in Gorssel leverde dit het afgelopen jaar enkele kilometers lint op. In de hele gemeente Lochem was in 2021 zelfs 25 kilometer zonne­bloem­lint langs de maisvelden te zien. De linten trekken een grote variatie aan vogels en insecten en voor de mensen is het een lust voor het oog. “Maar”, zegt Marlies, “het is vooral goed voor de biodiversiteit”. In haar dromen worden de bloemen­linten in Gorssel nog veel langer en worden alle bermen ingezaaid. “Zodat alle bijen en insecten naar Gorssel willen”, zegt ze met een glimlach. Marlies roept dan ook iedereen op een donatie te doen om zo in het nieuwe jaar weer te genieten van de zonne­bloemen langs de maisvelden. Informatie is te vinden op www.zonnebloemlint.nl.

Afhaalpunt bijenvriendelijke bloemzaadjes
Toen Marlies Gommers iets las over gratis bijen­vriendelijke bloemen­zaadjes aarzelde ze niet en bestelde zoveel zakjes bloem­mixzaad als maar mogelijk was. Vervolgens plaatste ze op het Prikbord van Gorssel.nl een prikker dat deze zakjes gratis bij haar af te halen waren. Binnen de kortste keren maakte ze daarmee heel veel mensen en de bijen en andere insecten blij. Ze geeft zich elk jaar op bij The Pollinators, een ‘voedsel­bank voor bijen’. Hoe je ook met een kleine actie wat kunt betekenen voor de wereld om je heen.

Petitie De Bloemenkamp
Marlies FotoDeStentor JeroenJazet kleinVoor de Bloemenkamp. De door haar gestarte petitie tegen de sloop van dit gebouw heeft 1050 handtekeningen opgeleverd.
Foto Jeroen Jazet / De Stentor
Voor het wooncomplex De Bloemenkamp in Gorssel, met 39 appartementen in de sociale huur­sector, dreigt sloop. De eigenaar van het gebouw wil op deze locatie nieuw­bouw realiseren in het hogere segment. De huidige bewoners moeten elders woon­ruimte zien te vinden. Een ingezonden brief in De Gids raakte Marlies Gommers zodanig dat ze in actie kwam. “Dit laat je niet gebeuren. Dit mag een dorp niet accepteren”, vond Marlies. Na eerst gecheckt te hebben wat via de formele kanalen mogelijk was en na overleg met een vertegen­woordiging van de bewoners besloot ze, samen met Indra van Hemert, een petitie te starten. Met de verzamelde reacties wilde ze de bewoners ondersteunen en zich uitspreken tegen de sloop van het complex. Via de petitie en via op verschillende plekken neergelegde lijsten werden maar liefst 1050 handtekeningen verzameld.
De handtekeningen werden samen met een begeleidende brief aan de raadsleden van de gemeente Lochem aangeboden. Daarin is ook de visie van architect Bart Jan van den Brink, een van de ondertekenaars van de petitie meegenomen. “Zijn vader heeft een tijdlang gewoond in De Bloemenkamp en Bart Jan wees ons op de grote historische en architectonische waarde van het gebouw’’, aldus Marlies. Ze is erg blij met zijn steun, vooral ook omdat hij aangeeft dat de kwaliteit van De Bloemenkamp goed is en het gebouw toekomst­mogelijkheden heeft. Als het complex als gemeentelijk monument wordt aangemerkt, zou het zo maar kunnen dat de huidige sociale woningen daarin behouden blijven voor Gorssel. Marlies: “En dat hoop ik uit de grond van mijn hart”.

Schooldakrevolutie en LochemEnergie
Marlies is ook ambassadeur van de Stichting Schooldak­revolutie. Deze Stichting wil zonnepanelen op de daken van alle scholen in Nederland met als doel schoolkinderen te betrekken bij de energietransitie, de kinderen te laten leren over het belang van zonne-energie en natuurlijk ook om te besparen op de energierekening. De Stichting biedt school­besturen kosteloos en onafhankelijk advies over verduurzaming. Tegelijkertijd zorgen de (vrijwillige) regio-ambassadeurs voor een goede samenwerking tussen school­besturen en gemeenten. Marlies maakt ook deel uit van de werkgroep Communicatie van LochemEnergie.

Grootouders voor het klimaat
Marlies3KLHet grootste deel van haar vrijwilligers­werk bestaat voor Marlies Gommers uit haar strijd voor klimaat­maatregelen. Zij speelt op veel manieren een actieve rol in de landelijke beweging Grootouders voor het klimaat. Deze beweging demonstreert al vijf jaar lang twee keer per maand voor de ingang van de Tweede Kamer. Marlies neemt daar al lange tijd een keer per maand aan deel. Vooraf worden contacten gelegd met Kamerleden van verschillende politieke partijen en is er elke keer een gesprek met een van hen. “We voelen ons mede­verantwoordelijk voor de klimaatsituatie zoals die nu is. De motivatie groeit alleen maar om door te gaan en al datgene te doen wat in je vermogen ligt voor de toekomst van onze klein­kinderen. Maar wel op een vreedzame en hopelijk aansprekende manier”.
Ze was ook medeorganisator van het Klimaat­alarm op 14 maart 2021 in Deventer. Op 44 locaties in het land sloegen toen meer dan 35.000 mensen en duizenden mensen online het klimaatalarm. Om 15.00 uur klonk er toen op al die plekken een oorverdovend lawaai. En tijdens de kabinetsformatie van 2021 is 203 dagen lang 24 uur per dag een wake gehouden voor het Catshuis. Hiermee werd op een vreedzame manier tijdens de formatie­plannen aandacht gevraagd voor de noodzaak klimaat­maatregelen te treffen. Marlies is zes keer naar Den Haag gereisd om hieraan deel te nemen.

Kleinkinderen
Als oma van zeven kleinkinderen maakt Marlies zich oprecht zorgen over hun toekomst, zeker als er te weinig klimaat­maatregelen worden getroffen. De organisatie Grootouders voor het klimaat is voor haar dan ook een hele natuurlijke manier om met hun toekomst bezig te zijn. Het is een kanaal om je zorg over toekomstige ontwikkelingen te uiten en serieuze gesprekspartner te zijn voor de politiek.
Onlangs ging een kleindochter mee naar een demonstratieve bijeenkomst in Zutphen. Als een kleinkind mee wil, moet dat wel voortkomen uit eigen interesse en volkomen vrije wil, vindt Marlies.

Wat drijft je
Bij Grootouders voor het Klimaat werd Marlies tot actievoeren geïnspireerd na een documentaire over Zuid-Amerikaanse indianen­grootmoeders die de teloorgang van de natuur en de aarde betreurden. “Ik moest denken aan dat oerbeeld van de vrouw als moeder aarde.” “Ik kan geraakt worden door onrecht, zoals bijvoorbeeld de bewoners van De Bloemenkamp wordt aangedaan. Dat zet me in beweging”.

Wat levert het op
Marlies4 klein“Ik leer heel veel leuke mensen kennen. En het levert resultaten op. Soms heel klein. Maar ook kleine stappen hebben betekenis. En hoe mooi is het als de zonne­bloem­linten nog langer worden, de bermen mooi in bloei staan en mens en insect een beter leven krijgen. En als de kinderen in de toekomst echt onder daken met zonne­panelen hun lessen volgen en als De Bloemenkamp behouden blijft voor sociale woningbouw?”

Strijdend voor verbetering
Vrijwilligersactiviteiten vinden op de meest uiteen­lopende gebieden plaats. In dit portret blijkt dat weer eens. De rode draad binnen de activiteiten van Marlies Gommers is het strijden voor een beter leven voor mens en dier. Voor een leefbaar klimaat voor nu en de toekomst.
Mooi om te zien hoe gedreven, enthousiast en respectvol Marlies hiermee bezig is.

  
Redactie Gorssel.nl
22 december 2021

   

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends