Buurtzorg Gorssel

“Betrokkenheid is de kracht van ons team”

Buurtzorg, zorg in beweging

 
Gorssel.nl was op bezoek bij Franca Jansen en Gonny Blom, medewerkers van Buurtzorg Gorssel. Opgewekt en enthousiast vertellen Franca en Gonny over hun werk, de organisatie en het team waarin ze werken.

Verschillende opleidingen
Buurtzorg Gorssel6Onderste rij van l.n.r.: Gerrie Brinkman, Franca Jansen, Maaike Mulder, Ingrid Daniels (ergotherapeute). Daarboven van l.n.r.: Gonny Blom, Monique v.d. Wijhe (fysiotherapeut), Els Visser, Paul Keizer (fysiotherapeut), Arrie MackaayHet team van Buurtzorg Gorssel bestaat uit zes vaste krachten, allen vrouwen, en twee oproep­krachten. Er is vanuit het hoofdkantoor in Almelo bewust gekozen voor oproepkrachten en niet voor uitzend­krachten, om het aantal wisselende gezichten voor de cliënten zo klein mogelijk te houden.
Van de zes teamleden zijn er twee Verzorgende Individuele Gezondheids­zorg (IG), drie Verpleeg­kundige en één Wijk­verpleeg­kundige. De Wijkverpleegkundige heeft een opleiding hbo-v (verpleging), niveau 5. De Verpleegkundigen en de Verzorgenden IG hebben een opleiding op mbo-niveau, resp. niveau 3 en 4. De verschillende opleidingen zorgen voor verschillende verantwoordelijkheden in het werk. Maar belangrijker nog is dat er sterk gekeken wordt naar ieders kwaliteit. De zorgverleners zijn naast het kunnen uitvoeren van de meest voorkomende handelingen, allen gespecialiseerd op één specifiek gebied zoals wond- of stomazorg, palliatieve zorg of in specialistische ziekte­beelden zoals dementie, Parkinson, hartfalen en MS.
Franca is Verzorgende IG en Gonny is Wijkverpleegkundige.

Zelfsturende teams
Buurtzorg Gorssel 2jpg
In het Buurtzorg concept zijn de teams zelfsturend. Dit houdt in dat de teamleden alles zelf organiseren en uitvoeren. Het team heeft de verantwoordelijkheid voor de aanname van nieuwe cliënten, het verdelen van de aanmeldingen, het verloop van de cliëntcontacten, het volgen van de ontwikkelingen in het werkgebied en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg. Maar ook de zorg voor het aannemen van nieuwe collega’s, de financiën en pr zijn taken van het team. Om het goed werkbaar te houden zijn de teams nooit groter dan twaalf personen. Om die reden is het team Gorssel sinds november 2015 gesplitst in het team Almen, Eefde, Harfsen en het team Gorssel, Joppe, Epse.

Korte lijnen
Buurtzorg Gorssell3In de teams bestaat geen hiërarchie, er is geen leidinggevende. Er is wel een coach die adviserend en onder­steunend optreedt, maar die staat naast en niet boven de teams. Iedereen valt rechtstreeks onder Buurtzorgdirecteur Jos de Blok op het hoofdkantoor in Almelo. Eigenlijk is ieder team dus een kleine onderneming op zich.
Een kleine onderneming van zes mensen; het werkt snel en efficiënt. De lijnen naar collega’s, hoofdkantoor, ICT en coach zijn kort. Deze samenwerking wordt als ondersteunend en verrijkend ervaren.

Betrokkenheid
Buurtzorg Gorssel4aKL
Ook in het werk met cliënten zijn de lijnen kort. Er worden zo min mogelijk verschillende medewerkers ingezet bij de verpleging en verzorging van cliënten. Elke cliënt heeft twee persoonlijk begeleiders (PB’ers) die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de zorg. Zorg die altijd in overleg met de cliënt gebeurt. Het laatste woord is aan de cliënt, eventueel vertolkt door zijn partner of familie.
Wanneer bijvoorbeeld verwacht wordt dat een cliënt binnen afzienbare tijd zal overlijden, dan zijn indien mogelijk de persoonlijk begeleiders degenen die deze laatste fase met de cliënt en zijn/haar familie afsluiten. Dat maakt dat er over en weer een zeer grote betrokkenheid ontstaat. “Dat is de kracht van ons team”, aldus Franca en Gonny. Doordat de PB’ers in een laatste fase meer zorg verlenen aan de cliënt, moeten er andere taken worden overgedragen. Maar omdat er ook onderling zo’n grote saamhorigheid en collegialiteit is, is dat een vanzelfsprekendheid. 

Samenwerking
Het team Gorssel is een Buurtzorg+, wat betekent dat het team intensief samenwerkt met fysiotherapie Den Oldenhof en met ergotherapeute Ingrid Daniels van ‘In Beginsel’. Om de paar weken schuiven de fysio- en ergotherapeute aan bij de wekelijkse vergaderingen van het Gorsselse team om de zorg goed op elkaar af te stemmen. Ook is er nauw overleg met het Netwerk Dementie en is er veelvuldig contact met huisartsen en andere disciplines. Verwijzingen komen van de ziekenhuizen, de huisartsen of uit het cliëntsysteem zelf. De hulp start indien nodig al op de dag van aanmelding. Iedere week staat tijdens de teamvergadering de cliëntenplanning op de agenda.
Naast contacten in het eigen werkgebied onderhoudt men ook contacten op regionaal niveau. Buurtzorg Gorssel vindt het belangrijk om zijn steentje bij te dragen aan de Gorsselse en regionale ontwikkelingen.

ICT
Buurtzorg Gorssel5
ICT speelt een steeds belangrijkere rol in goede en snelle communicatie. Via het Buurtzorgweb kan om ondersteuning worden gevraagd aan collega Buurtzorgorganisaties en aan het hoofdkantoor. Zorgverleners en mantelzorgers kunnen met elkaar communiceren via Ozoverbindzorg, een beveiligde manier om met elkaar te mailen. De cliënt bepaalt wie er inzage heeft. Het werkt snel en de lijnen zijn kort, maar bij acute zaken grijpt men toch naar de telefoon. Het is een communicatiemiddel, geen medisch dossier.
Het zorgplan en de voortgang worden bijgehouden in het (volgens Gonny en Franca goed functionerende) geautomatiseerde classificatiesysteem Omaha. Alle medewerkers van Buurtzorg hebben een iPad waar het zorgplan op staat. Er wordt aan gewerkt om ook de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger toegang te geven tot (delen van) het programma.

Altijd bereikbaar
Als ons gesprek is afgelopen kijkt Gonny op haar horloge. Het is tijd om aan haar avondroute te beginnen. De diensten zijn verdeeld in ochtend- (8.00 tot 12.00 resp. 16.00 uur) en avondroutes (tot 23.00 uur). Iedere medewerker heeft bij toerbeurt bereikbare dienst en daarnaast is Buurtzorg 24 uur per dag bereikbaar. Naast de Buurtzorg-auto is er sinds kort ook een Buurtzorg-fiets, waar de medewerkers heel blij mee zijn.
Wist u trouwens dat Buurtzorg landelijk al tien jaar bestaat en al zeven jaar actief is in Gorssel?

Buurtzorg Gorssel e.o.
Hoofdstraat 45 B211
7213 CR Gorssel
Tel. 06-12745240 (24 uur per dag bereikbaar)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Website

Foto's: Simke Kamphorst


Redactie Gorsssel.nl
8 december 2016

 

aa

bb

cc

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends