Pluspunt Gorssel

“Pluspunt betekent meerwaarde: lunch, ontmoeting, programma”

Pluspunt Gorssel al tien jaar ontmoetingsplek voor 50+’ers


Op 2 maart 2016 vierde Pluspunt Gorssel zijn tweede lustrum. Al tien jaar lang organiseert Pluspunt sociaal-culturele activiteiten met een lunch voor 50+’ers in Gorssel. Om de twee weken geniet een groep leeftijdgenoten van een interessante voordracht met lekker eten en van elkaars gezelschap. Gorssel.nl nam deel aan een van de tweewekelijkse bijeenkomsten en had tijdens en na de warme lunch een gesprek met de bestuursleden van Pluspunt.

Ontstaan
PluspuntLustrum2-3-16 5Pluspunt viert haar tweede Lustrum op 2 maart 2016 met zang en cabaret van Notru Damus en Riemer van der Meulen op accordeonTien jaar geleden werden de huidige bestuursleden van Pluspunt Gorssel, Janny Eshuis en Mianti Reinders, door medewerkers van de voormalige SOWOG (Stichting Overlegorgaan Welzijn Ouderen Gorssel) benaderd met de vraag of zij in navolging van Stichting AKKU Lochem een eetcafé voor 55+’ers zouden willen opzetten. Daarbij zou een lunch gecombineerd worden met een sociaal-culturele activiteit.

Zonder subsidie en winstoogmerk
PluspuntLustrum2-3-16 10In eerste instantie viel de organisatie ook onder de paraplu van AKKU, maar toen AKKU een stichting werd, bleken er verschillen in opvattingen te bestaan over de inrichting en uitvoering. Het verschil van inzicht betrof met name dat het nog op te richten Pluspunt, in tegenstelling tot AKKU, geen gebruik wilde maken van sponsors en subsidies: Pluspunt besloot ‘zijn eigen broek op te houden’. Er zou met en door vrijwilligers gewerkt worden, zonder subsidie, sponsors of winstoogmerk.

PluspuntLustrum2-3-16 32Zo werd in 2006 Pluspunt Gorssel in het leven geroepen. Het eerste bestuur werd gevormd door Joop Mennink (voorzitter), Janny Eshuis (secretaris) en Mianti Reinders (penning­meester). Joop Mennink werd opgevolgd door Gerard Sicco Smit en in 2011 door de huidige voorzitter Louise Pielage. Naast voorzitter is Louise ook coördinator van de vrijwilligers/gastvrouwen. Janny Eshuis is nog steeds secretaris. Ook is zij verantwoordelijk voor de pr, heeft ze de contacten met de sprekers en verzorgt ze de programmering. Mianti Reinders is nog steeds penning­meester.

Pluspunt, eetcafé met een meerwaarde
PluspuntLustrum2-3-16 21Pluspunt Gorssel is een eetcafé, dat om de week op woensdag door vrijwilligers georganiseerd wordt in ’t Trefpunt in Gorssel, met een sociaal-culturele activiteit en daarna een warme lunch. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor 50+’ers uit Gorssel en omgeving en Pluspunt beoogt daarbij de contacten tussen de gasten te bevorderen. De gasten komen echt uit de hele omgeving: bijvoorbeeld uit Twello, Warnsveld, Eefde en Zutphen. De gemiddelde leeftijd ligt ongeveer op zeventig jaar.

’t Trefpunt
De eerste bijeenkomsten waren in zaal De Brink bij de Protestante Kerk in Gorssel. De lunch kwam van een cateraar uit Harfsen. Op een gegeven moment werd de ruimte in De Brink te klein en werd een nieuwe plek gevonden in ’t Trefpunt in Gorssel. Daar is een zaal beschikbaar voor een maximum aantal van negentig gasten. Het bestuur van Pluspunt is uitermate te spreken over de samenwerking met ’t Trefpunt. Bovendien is het erg handig voor de 50+ doelgroep dat men de auto voor de deur kan parkeren. In tegenstelling tot voorheen in De Brink hebben de huidige bijeenkomsten in ’t Trefpunt een zomerstop van twee maanden.

Inloop
De bijeenkomsten beginnen om 10.30 uur met een inloop en dan kan er een kaartje voor de ochtend gekocht worden voor de lezing, al dan niet met een warme lunch. Al jaren lukt het de kosten gelijk te houden, te weten € 6 zonder en € 9,50 met lunch. Veel eters betalen met € 10 en stoppen het wisselgeld in een ‘fooienpot’. Dat heeft in de tien jaar van het bestaan € 2.500 opgeleverd. Dit geld wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de sprekers. Tijdens de inloop wordt er een kopje koffie/thee geschonken. Om de kosten te drukken wordt dit gedaan door vrijwilligers, die ook helpen bij het opscheppen en afruimen van de maaltijd. Er zijn zo’n tien gastvrouwen en een gastheer die ieder één à twee keer per jaar meedraaien.

Lezing
PluspuntLustrum2-3-16 58Uitstekend verzorgde lunch van 't TrefpuntOm 11.00 uur begint de lezing of presentatie, bijvoorbeeld op het gebied van kunst en cultuur.
Na afloop, rond 12.00 uur, gaan de gasten naar het eetcafé, waar ze worden ontvangen met een glaasje wijn of fris. Van 12.30 tot 13.30 is er een warme lunch met soep, een salade en een hoofdgerecht. De meeste gasten ruimen daarna zelf hun bord, bestek en glas af.
Het maximum aantal bezoekers is negentig, gemiddeld zijn het er 65, met een vaste kern van zo’n veertig mensen. Voor hen is het Pluspunt ook een ontmoetingsplek.
Reserveren is niet mogelijk (men hanteert het principe vol=vol).

Evaluatie
PluspuntLustrum2-3-16 54Bestuur van Pluspunt, v.l.n.r. Janny Eshuis, Mianti Reinders en Louise Pielage, en onder het team van gastvrouwen en gastheer.Na afloop van de lunch evalueert het bestuur de bijeenkomst en bespreekt hoe groot of juist klein de pr voor de volgende keer zal zijn. Groot als men niet zoveel mensen en klein als men een grote opkomst verwacht.

Keuze van de onderwerpen
Het bestuur zit niet verlegen om onderwerpen. Door het lezen van kranten, de actualiteit te volgen en te netwerken heeft men ieder jaar wel weer een aantrekkelijk programma weten samen te stellen. Er is inmiddels ook een heel scala aan sprekers op wie een beroep gedaan kan worden.
PluspuntLustrum2-3-16 56De onderwerpen voor de lezingen variëren van kunststromingen, weten­schap, geschiedenis, literatuur, muziek, natuur, archeologie, gezond­heid, reizen en levens­vraagstukken. Op de website van Pluspunt zijn de titels terug te vinden van de voordrachten die in de afgelopen jaren gehouden zijn.
Een indrukwekkende, gevarieerde lijst van sprekers en onderwerpen!


Gorssel.nl
2 maart 2016

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends