Stichting IJsseljazz

“Heel Gorssel moet uit zijn dak”

IJsseljazz, een kijkje in de keuken

 
** Zie naschrift onderaan dit artikel
Al negen keer heeft Gorssel en wijde omgeving genoten van IJsseljazz. Het naderende tienjarig bestaan in 2015 van dit grootse jazz- en bluesfestival was aanleiding voor Gorssel.nl om contact op te nemen met Rob van Essen, voorzitter van de Stichting IJsseljazz. Wat is het verhaal achter IJsseljazz?

De Stichting
Vergadering Stichting IJsseljazz-002Even een drankje voordat de vergadering van Stichting IJsseljazz en Gorssel Huilt begintEerst even iets over het bestuur van de in 2007 opgerichte Stichting IJsseljazz. Naast Rob van Essen bestaat het algemeen bestuur uit Michiel Hemmelder, penningmeester en Bart van der Meij, secretaris. Onder het algemeen bestuur hangen drie commissies :

  • Sponsorcommissie met als voorzitter Erik Stormink
  • Facilitaire Commissie met als voorzitter Willem Mogezomp
  • Commissie Media met als voorzitter André Middeldorp

De drie commissies bestaan daarnaast nog uit verschillende actieve leden.
Het algemeen bestuur komt maandelijks bijeen. Vlak voor het festival wordt de frequentie verhoogd.
IJsseljazz draait, met uitzondering van de optredende artiesten, geheel op vrijwilligers. Ten tijde van het festival zelf zijn dat er zo'n 100 à 110.

Jaarprogramma
Vergadering Stichting IJsseljazz-012Met de klok mee: de lege stoel van Anton Bruggeman, Michiel Hemmelder, André Middeldorp, Bart van der Meij, Rob van Essen, Willem Mogezomp, Henk Veenendaal, Erik Bötzel en Annelies Bruggeman. Erik Stormink was niet aanwezig.Het festival vindt jaarlijks plaats in het tweede weekend van september. Een maand na afloop komt het bestuur bij elkaar en dan wordt het afgelopen festival geëvalueerd. De vergaderingen vinden in het algemeen plaats in de keukenstudio van Erik Stormink.
De eerste vergadering voor het nieuwe festival is in januari. Dan vinden de eerste boekingen al plaats. Een beetje artiest loopt immers al gauw vol. Verder moeten de nodige vergunningen worden aangevraagd, flyers worden ontworpen en gemaakt, advertenties worden opgesteld, parkeerwachten worden geregeld en de EHBO. Verder worden de mobiele toiletten, vuilnis­bakken, beweg­wijzering, verkeers­routes (inclusief parkeer­verboden), verkeers­regelaars, kleedruimtes voor artiesten en professionele beveiligings­mensen geregeld.

Draaiboek
Vergadering Stichting IJsseljazz-006Er wordt volgens een vast draaiboek gewerkt. De aanpak is: eerst de artiesten en dan het geld: dat betekent sponsoren benaderen. Rob van Essen is degene die het contact met de artiesten heeft.
Het festival is inmiddels zo populair dat jaarlijks zo'n 300 artiesten of bandjes zich aanmelden met het verzoek te mogen komen spelen. Dat betekent dat IJsseljazz de lat hoog kan leggen en terecht, want het jazzfestival heeft in zijn tienjarig bestaan kwaliteit laten zien.

Sponsorpakketten
Hét thema van de vergaderingen is de financiële situatie. IJsseljazz is afhankelijk van sponsor­gelden, dus worden er sponsorpakketten samengesteld waaruit de aspirant sponsoren kunnen kiezen. Voorbeelden van die pakketten zijn: het festival bekijken vanaf de VIP-tent, en/of gedurende de hele dag gratis eten en drinken.

Vergadering Stichting IJsseljazz 016 280pxHelemaal rechts Anton Bruggeman

Samenwerking middenstand en museum
Met de plaatselijke middenstand heeft de Stichting IJsseljazz een goede relatie en ook het in 2015 geopende Museum MORE staat positief tegenover het festival. Er moeten wat aanpassingen gedaan worden om de autostromen voor het museum, naast die van het festival, goed te laten verlopen. Net als andere jaren zullen banieren aan alle lantaarnpalen in het centrum van Gorssel wapperen.

IJsseljazz  en Gorssel Huilt
In 2015 wordt IJsseljazz al voor de tiende keer georganiseerd. Ook is het tien jaar geleden dat het  smartlappenfestival Gorssel Huilt voor het laatst plaatsvond. Gorssel Huilt was een regionaal smartlappenfestival, dat veel toeschouwers trok. IJsseljazz heeft voor dit jubileumfestival aansluiting gezocht bij Gorssel Huilt, dat nu het zaterdag­avond­programma voor zijn rekening neemt. Rob van Essen: “Heel Gorssel moet dit jaar uit zijn dak, op zaterdag 12 september op het Nijverheidsplein met Gorssel Huilt en op 13 september IJsseljazz op meerdere podia”. Voor Gorssel Huilt wordt een speciale tent gebouwd, nodig omdat voor Gorssel Huilt kaartjes gekocht moeten worden, in tegenstelling tot IJsseljazz dat altijd gratis is. De tent op het Nijverheidsplein zal de zondag erna dienen/fungeren als bluespodium. 

Hoe het gekomen is
We vragen Rob naar de ontstaansgeschiedenis van IJsseljazz. Hij vertelt dat hij en Frank van Swaay, eigenaar van SaxPoint, contact hadden met Hans Dulfer en dat na een onderhoudsbeurt aan de saxofoon van Hans het idee geboren werd dat Hans als tegenprestatie een concert zou geven voor Gorssel. Het festival was geboren en een jaarlijkse traditie (werd) in de wieg gelegd.
Loopt altijd alles gesmeerd? Hierop haalt Rob de anekdote aan dat tijdens een totaal verregend festival een vrouw bloedserieus vroeg waar ze de kosten kon declareren om haar auto, die op het grasveld stond te laten wassen...

Toekomstplannen
Ook in de toekomst wil men jaarlijks IJsseljazz blijven organiseren, ongedwongen in het dorp en altijd gratis. Er is nog wel de wens om naast het huidige jazzpodium voor Den Oldenhof en het bluespodium op het Nijverheidsplein nog een derde podium neer te zetten voor opkomend talent.

Achter de schermen
Er komt veel bij de organisatie kijken. Het is het festival dat telt en Rob is er in eerste instantie niet zo van gecharmeerd om foto's te maken van de mensen achter de stichting. Dat is saai vindt hij. Foto's van het festival zijn toch veel leuker! Die toont Gorssel.nl natuurlijk ook in ruime mate, maar het gaat hier nu juist om wat zich achter de schermen afspeelt en dat wil Gorssel.nl graag laten zien. Vandaar dat we ook een vergadering bezochten. Vanwege de afwezigheid van Erik Stormink wordt er deze keer (mei 2015) bij Eetcafé De Hoek vergaderd. Als wij van Gorssel.nl aankomen zit een aantal mensen buiten al gezellig aan de koffie. Er zijn ook mensen van Gorssel Huilt aanwezig; vanavond is er een gezamenlijke vergadering.
Voor de officiële vergadering gaat het gezelschap naar binnen. Er hangt een ontspannen sfeer. Even tijd voor een paar foto's en dan vergaderen.
De hoofdact van 2015 is nog een verrassing. Hou hiervoor de website van IJsseljazz in de gaten!


De foto's in dit artikel zijn gemaakt door Simke Kamphorst (Omkieken.nl)


Gorssel.nl
5 juni 2015

** Naschrift
In dit artikel genoemde Erik Stormink is 13 februari 2018 overleden. Ook hebben andere wisselingen in het bestuur plaats­gevonden.

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends