Uitvaartverzorging Memento Mori

“Kwaliteit, vertrouwen en een persoonlijke benadering”

Memento Mori Gorssel bestaat al 85 jaar

 

Op 1 oktober 1934 werd in Gorssel door de Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Kerk een begrafenis­onderneming gesticht met de naam Memento Mori, wat Latijn is voor ‘Gedenk te Sterven’.
Nu, 85 jaar later, bestaat Memento Mori nog steeds, maar is wel helemaal aangepast aan de wensen van deze tijd met alle mogelijk­heden die er zijn.

Marijke Fomenko
Jarenlang was Marijke Fomenko het gezicht van Memento Mori. Het draait in deze branche niet om de naam of de status van een uitvaart­onderneming, maar veel meer om de persoon van de uitvaart­begeleider. Want dat is de man of vrouw met wie de rouwende familie een week lang aan tafel zit en die alles voor de na­bestaanden gaat regelen. En dat moet goed voelen. Toen Marijke aangaf dat ze zo langzamer­hand wilde stoppen, werd dan ook goed nagedacht over de vraag hoe haar opvolging zo geruis­loos mogelijk zou kunnen verlopen.

Nieuwe uitvaartbegeleiders
Memento1 kleinUitvaartbegeleiders Henny Leemkuil en Rob OostenrijkOp 1 juni 2018 kwam Henny Leemkuil-de Bruin Momento Mori als uitvaart­begeleider versterken. Een half jaar lang werkte zij samen met Marijke Fomenko. Dit was een mooie periode waarin werk­wijzen op elkaar afgestemd konden worden zodat er continuïteit in kwaliteit geboden werd. Dit verliep tot beider grote tevreden­heid. Vervolgens werd er een tweede uitvaart­begeleider aangetrokken: Rob Oostenrijk. 
Met deze opvolging kon Marijke Fomenko haar taken per 1 december 2019 volledig over­dragen. Ze wist dat ze haar werk, dat ze elf jaar lang had gedaan, met een gerust hart aan Henny Leemkuil en Rob Oostenrijk kon toe­vertrouwen.

Kwaliteit en vertrouwen
Memento2 kleinHenny Leemkuil en Rob Oostenrijk stralen een jong en dynamisch ondernemer­schap uit, dat volledig aansluit bij de wensen van de familie van de overledene. En daar trekken ze veel tijd voor uit, sterker nog, tijd speelt daarbij geen rol. 
“Het gaat om kwaliteit en vertrouwen, om een heel persoonlijke benadering, om datgene wat voor de familieleden belangrijk is. Daarin worden ze onder­steund. Want de familie moet zo goed mogelijk en volgens eigen wensen afscheid kunnen nemen van de overledene”, aldus Henny en Rob. Beiden zetten zich volledig in voor hun werk en zijn pas tevreden als ze de nabestaanden bij een perfecte uit­vaart hebben kunnen begeleiden.

Reacties 
Als de uitvaart achter de rug is, blijven Henny en Rob nog even contact houden met de familie. Er wordt besproken wat er verder nog moet gebeuren en er wordt terug­gekeken of alles naar wens is verlopen. De rode draad in de reacties is: ‘het was heel verzorgd, het kon niet beter, je was steeds bereikbaar, alles is naar onze wensen en ideeën verlopen’.
Ook blijkt de familie het altijd heel fijn te vinden dat er iemand is die alle zorg rond de uit­vaart uit handen neemt.

Binding met kerk geen vereiste
Hoewel Memento Mori door de kerk is opgericht en het bestuur in handen is van de kerk­voogdij van de Protestantse gemeente Gorssel-Epse, is binding met de kerk absoluut geen vereiste om de uit­vaart door Memento Mori te laten verzorgen. De praktijk laat zelfs zien dat die binding met de kerk er bij het merendeel van de door Memento Mori begeleide uit­vaarten niet is. 
Ook hoeven de uitvaartbijeenkomsten niet in het kerkgebouw plaats te vinden. In de praktijk vindt 30% van de bijeenkomsten plaats in de aula op de Gorsselse begraaf­plaats, 30% in de kerk en 40% op andere locaties.

Neutrale ruimte
Door de binding met de kerk beschikt Memento Mori wel over een prachtige, neutrale ruimte in het kerk­gebouw. Een grote ruimte waar veel mensen in kunnen en waar ook de technische voor­zieningen goed op orde zijn. En - niet onbelangrijk - daar is een gastheer/koster aanwezig in de persoon van Bernard van Dijk. Bernard denkt graag mee met de wensen van de familie en is daarin ruim­denkend. Meestal wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt om, voordat de uitvaart plaats­vindt, de familie te laten wennen aan de ruimte en aan de mogelijke rol die ze tijdens de uitvaart­dienst zal vervullen.

Keuzevrijheid 
Er zijn veel mensen met een begrafenisverzekering. Dit betekent niet dat de uitvaart dan ook verzorgd moet worden door de organisatie waar die verzekering loopt. Iedereen is vrij in de keuze van de uitvaart­begeleiding. De uitvaartbegeleiders van Memento Mori regelen dat de verzekerde gelden worden besteed aan de kosten van de uit­vaart.

Met de tijd mee
Al doet de naam Memento Mori mogelijk anders vermoeden, de uitvaart­onderneming is helemaal van deze tijd. Er is ruimte voor kerkelijken en mensen die nergens bij zijn aangesloten, voor gebruik van het kerk­gebouw als prachtige ruimte of van ieder andere gewenste plek, er is plaats voor traditie en vernieuwing, voor crematie of begraven, en er is ruimte voor alles wat de familie wenst. En dat is in goede handen bij uitvaart­begeleiders Rob Oostenrijk en Henny Leemkuil.  

Memento Mori Gorssel
Hoofdstraat 27
7213 CN Gorssel
Tel. 0575-493988
WebsiteRedactie Gorssel.nl
7 december 2019

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends