Vullerschool

Wim Finkers: “Er valt nog een hoop te winnen”

Vullerschool, een school met veel mogelijkheden

 
Gorssel.nl heeft een afspraak met Wim Finkers, sinds augustus 2018 directeur op de Vullerschool. Wim Finkers heeft een lange staat van dienst in het onderwijs. Hij is begonnen als leerkracht, was zes jaar adjunct directeur en is al 22 jaar directeur op een basisschool. Vóór de Vullerschool was dat een basisschool in Raalte. Wim was toe aan nieuwe uitdagingen en vond deze in Gorssel.

Uitdagingen
Vullerschool Uitgelicht LT 28 12 18 1KLWim Finkers, directeur van de Vullerschool sinds augustus 2018De eerste uitdaging zit in nieuwbouw of renovatie van de school. In 2024 komen hier financiële middelen voor vrij. Het betreft niet alleen de keuze die gemaakt moet worden tussen nieuwbouw binnen een ’omstreden’ multi­functionele accom­modatie of renovatie van het gebouw (waarvoor de bal nu bij de gemeente ligt), maar de uitdaging betreft ook de inhoud: hoe gaat de school eruit zien? En dan gaat het natuurlijk niet over de bakstenen, maar over de onderwijs­visie die vertaald moet worden in een gebouw. En die onderwijs­visie is nog in ontwikkeling. Er is toch wel sprake van achterstallig onderhoud, aldus Finkers: zowel op school­niveau als op het gebied van de teamontwikkeling, maar ook inhoudelijk op het gebied van resultaat­gericht werken met de leerlingen. Op alle terreinen valt nog een hoop te winnen.

De school in de 21ste eeuw
Vullerschool Uitgelicht LT 28 12 18 5Het onderwijs moet voldoen aan de eisen van deze tijd. De tegenwoordige tijd vraagt vaardig­heden als rekenen en begrijpend lezen, maar ook individuele talent­ontwikkeling en vaardig­heden op ICT-gebied. Op de Vullerschool gebeuren al veel goede dingen, maar er zou meer lijn in moeten komen en een over­koepelende visie op ontwikkeld moeten worden, vindt Finkers. Hoe zien de beroepen er over vijftien jaar uit en welke vaardigheden zijn daar voor nodig? De school moet zijn leerlingen daarop voorbereiden, zowel qua leer­vakken als op het gebied van vaardig­heden en persoonlijke vorming. Er zijn veel vragen waarop een antwoord moet komen. Daar moet dus een visie op ontwikkeld worden.

'De Vullerschool' is de kernachtige naam die de laatste jaren wordt gebruikt in plaats van 'J.A. de Vullerschool', naar de burgemeester van Gorssel van 1830 tot 1860. De school is onderdeel van Poolster, waar de meeste basis­scholen van de gemeente Lochem onder vallen.

Het team
Vullerschool Uitgelicht LT 28 12 18 3De school heeft een kleine driehonderd leerlingen. De prognose is dat dit tot 2026 zo blijft en dat het daarna terugloopt tot 270/280 leerlingen. Er zijn dertien groepen.
Het team telt 25 teamleden, van wie drie mannelijke. Er zijn een intern begeleider, twee onderwijs­assistentes en een conciërge. De directeur heeft geen lesgevende taken. De gemiddelde leeftijd van de teamleden is 44 jaar. Het is een ideale mix van jong en oud.
Er is een vergaderritme van eens in de drie weken. In de eerste week vergaderen de coördinatoren van de onder-, midden en bovenbouw; in de tweede week is er een MT (een beleids­matig overleg) van de bouw­coördinatoren en de intern begeleider en in de derde week is er een algemene teamvergadering, afwisselend op dinsdag of donderdag. Wie op die dag werkt neemt deel aan de vergadering. Communicatie is dus heel belangrijk om iedereen goed geïnformeerd te houden.

Vullerschool Uitgelicht LT 28 12 18 10Daarnaast zijn er studiedagen met het hele team. Hiervoor worden gezamenlijke doelen voor een periode van zes à acht weken opgesteld en data afgesproken. Zo stonden bijvoorbeeld vanaf de zomer­vakantie 2018 onderwerpen als ‘groeps­plannen en eigen leerlijnen’ op de agenda. Enkele weken later werden deze onderwerpen geëvalueerd.
Iedere leerkracht heeft een jaartaak. Allereerst heeft de leerkracht lesgevende taken en tijd voor voor- en nawerk (voor­bereiding en nakijken). Dan is er tijd voor duurzame inzet­baarheid (‘hoe houd je het vol in het onderwijs?’); dit is bijscholing gericht op school­ontwikkeling en je persoonlijk ontwikkelingsplan. Een fulltimer heeft recht op 80 uur scholing per jaar.
Daarnaast heeft iedere leerkracht een taak bij een speciale gebeurtenis zoals Sinterklaas, schoolvoetbal of Kerst.

De ouders
Vullerschool Uitgelicht LT 28 12 18 15Kort voor het interview voor ‘Uitgelicht’ heeft een ouder­tevredenheids­peiling plaatsgevonden. Er was een score van 7,25. Een ruime voldoende dus. In Gorssel zijn de meeste ouders hoog­opgeleid. Ze hebben hoge verwachtingen van de school en verwachten onderwijs op maat voor hun kinderen. Zij volgen dan ook kritisch wat er gebeurt op school. Het ‘rugzakje’ (leerling­gebonden financiering) van vroeger bestaat niet meer, maar heeft een kind extra onderwijs­behoeften dan kan de school een beroep doen op aanvullende gelden van het bestuur.
Er zijn regelmatig nieuwe aanmeldingen. Niet alleen van vierjarigen, maar ook van oudere kinderen die in Gorssel zijn komen wonen. Vaak komen deze nieuwe gezinnen uit het westen van het land en is een van de ouders afkomstig uit onze regio.
Gevraagd naar een slotopmerking over de school zegt Wim Finkers: “De Vullerschool is een prachtige school met veel mogelijkheden en dat gaan we ook laten zien.”

Vullerschool logo

Vullerschool
Openbaar basisonderwijs
Veldhofstraat 1
7213 AJ Gorssel
Tel 0575-492784
Website

 

  
Redactie Gorssel.nl
29 november 2018

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends