Yolande Reichert, haptotherapeut

”Ik gun iedereen haptotherapie”

Yolande Reichert vertelt enthousiast over haar beroep

 
Al twintig jaar lang heeft Yolande Reichert een goed lopende praktijk voor hapto­therapie in Den Oldenhof aan de Hoofdstraat in Gorssel. Met veel plezier en prachtige resultaten voelt de voormalig docent Verpleeg­kunde zich in dit vak prima op haar plek.

Haptotherapie, wat is dat?
Haptotherapie slaat een brug tussen voelen, denken en handelen. Centraal daarin zijn aan­raken en het doen van ervarings­gerichte onderzoeken als middel om met jezelf in contact te komen. Yolande legt uit dat mensen vaak in hun hoofd wel weten wat er aan de hand is of dat er wat moet veranderen, doch er niet in slagen om de stap tot verandering te zetten. Hierdoor is er geen balans meer tussen denken, voelen en handelen. Vaak blijft het bij weten en inzicht, maar komt de verandering niet op gang. Hapto­therapie richt zich juist op die verandering.
In de begeleiding word je aangesproken op de beleving en de gevoelens van het moment. Je ontdekt wie je in wezen bent. Je krijgt inzicht in hoe je omgaat met jezelf en met anderen. Je ontdekt de mogelijk­heden om anders met klachten om te gaan. Deze unieke vorm van begeleiden helpt je ook bij de emotionele beleving en verwerking van psychische problemen. Yolande Reichert geeft aan dat mensen vaak wel weten wat er mis is, maar hun patronen niet kunnen veranderen. Ze benadrukt dat de behandeling niet gericht is op allerlei zaken uit het ver­leden maar juist op het heden.


Reichert 1

Yolande Reichert


Haptotherapie, voor wie?
“Eigenlijk heeft ieder mens baat bij haptotherapie” zegt de enthousiaste Yolande. In de praktijk komt ze veel mensen tegen die over hun grenzen zijn gegaan, mensen met angsten, met burn-out­achtige klachten, mensen in de rouw, mensen met verlies van lichaams­functies, mensen die vast­zitten in levens­fasen. Ook krijgt ze steeds meer jongeren die last hebben van de eisen die aan hen worden gesteld.


Reichert


Zwangerschapsbegeleiding
Naast haar basisopleiding heeft Yolande Reichert zich bijgeschoold in haptono­mische zwangerschaps­begeleiding. In haar praktijk komt zwangerschaps­begeleiding veel voor. Hierbij richt de begeleiding zich op beide ouders en worden de ouders samen in contact gebracht met het kindje. Het maakt ook dat de toekomstige ouders ervaren hoe het is tijd voor elkaar te hebben. 
Vaak speelt er in de zwangerschapsperiode iets wat niet lekker verloopt. De hele begelei­ding is er op gericht om samen met vertrouwen de bevalling tegemoet te gaan vanuit de gedachte dat er iets moois staat te gebeuren. Voor de zwangerschaps­begeleiding staan er standaard vijf sessies en verder is de begeleiding afhankelijk van wat er speelt. 

Aanraken
Centraal in de behandeling staat het aanraken. Dit zowel letterlijk door via aanraking het eigen lijf te voelen en figuurlijk door emotioneel geraakt te worden. Geraakt worden in waar de mens vast­loopt maar ook in wat goed gaat. Aanraken staat voor contact maken met je eigen lijf. Je leert voelen dat je lichaam bij je hoort en niet je tegen­stander is.


Reichert 2

Praktijk voor haptotherapie Yolande Reichert is gevestigd in Den Oldenhof in Gorssel


Van verpleegkundige tot hapto­therapeut
Yolande Reichert, woonachtig in Epse en moeder van drie zoons, volgde de HBO-V opleiding en ging daarna als verpleeg­kundige aan de slag. Met haar praktijk­ervaring werd ze vervolgens docent verpleeg­kunde in Deventer en Apeldoorn. Bij toeval kwam ze in contact met een buur­vrouw die een haptotherapie­praktijk in Arnhem had. Yolande werd nieuwsgierig, verdiepte zich erin en ontdekte dat dit heel goed bij haar paste. Ze besloot de 4-jarige opleiding tot hapto­therapeut te volgen en startte in 1999 op parttime basis haar praktijk voor hapto­therapie in Den Oldenhof. Daarnaast was ze twee dagen in de week in loondienst als hapto­therapeut bij revalidatie­centrum Klimmendaal in Arnhem, waar ze vooral werkte met mensen met chronische pijnen. Vier jaar geleden stopte ze bij Klimmen­daal en sindsdien is ze fulltime werkzaam in haar praktijk in Gorssel.
Aan het beroep van haptotherapeut worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Ook wordt bijna permanent aan bij­scholing gedaan, wat via het lidmaatschap van de Vereniging van Hapto­therapeuten wordt bewaakt. Lidmaatschap van deze organisatie is ook een voorwaarde om onder vergoedings­mogelijkheden van de aanvullende zorg­verzekering te vallen.


Reichert 3


De beste reclame
Veel mensen komen via via bij Yolandes praktijk terecht. Van anderen horen hoe hapto­therapie is bevallen, is natuurlijk de beste reclame, zegt Yolande. Verder krijgt ze verwijzingen van huis­artsen, verlos­kundigen, psychologen en maatschappelijk werkers. Gemiddeld bestaat een behandeling uit tien sessies van een uur.

Werkplezier
Het is mooi om te zien hoe enthousiast Yolande Reichert over haar beroep vertelt. Hoe het kwartje voor haar viel toen ze de hapto­therapie ontdekte. 
“Ik werk altijd vanuit het positieve, iets wat echt bij me hoort. Dagelijks merk ik in mijn praktijk hoe hapto­therapie het leven van mensen kan verbeteren. Dat geeft mij zoveel energie. Succes boeken met de eenvoudige dingen van bewust­wording, in wisselwerking staan met de mensen en samen een puzzel oplossen. Samen kijken wat iemand nodig heeft. Ik gun ieder mens hapto­therapie.” Op Yolandes website is meer informatie te vinden.

Praktijk voor haptotherapie Yolande Reichert
Haptotherapie en zwangerschaps-begeleiding
Den Oldenhof, Hoofdstraat 45B-207
7213 CR Gorssel
Tel. 06-51249725
Website

 

De foto's zijn gemaakt door Marijn Reichert.

Redactie Gorssel.nl
27 oktober 2019

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends