Wilt u Gorssel.nl steunen met een kleine financiële bijdrage?

Word 'Vriend van Gorssel.nl'

TeamGorsselnl23 6 20Van, voor en door Gorssel...
Het team van vrijwilligers van Gorssel.nl, v.l.n.r.: Jan de Haan, Emmy Mesritz, René Groot, Annemarie ter Borg, Joyce Vonk, Mieke Geerlink, Janny Schiphorst, Gert Klomp, René Pluymert en Louise Tietge.
Gorssel.nl wordt dagelijks bijgehouden door een team vrijwilligers. ‘Van, voor en door Gorssel’ is ons motto. Dat Gorssel.nl in een behoefte voorziet en gewaardeerd wordt, blijkt wel uit de talloze positieve reacties die we krijgen. Dat is een geweldige aanmoediging om door te gaan. Dat doen we voor de samenhang en levendigheid in onze gemeenschap, voor inwoners en bezoekers van ons mooie dorp en in het belang van ondernemers, verenigingen en instellingen.

We vragen nooit geld voor publicaties en we hebben geen advertenties. Daarom is de website objectief, compleet en overzichtelijk en dat willen we graag zo houden.

Het beheer van de website en de redactie wordt geheel door vrijwilligers gedaan. Toch is er ieder jaar geld nodig, bijvoorbeeld voor hosting en technisch beheer van de site, en voor onderhoud, uitbreidingen en verbeteringen van de site, voor bescheiden onkosten, en na een aantal jaar is een groter bedrag nodig voor een complete vernieuwing van (de techniek van) de site.

De website Gorssel.nl en de daarbij horende social media (Facebook en Twitter) en alles wat daarbij hoort zijn ondergebracht in de Stichting Media Gorssel.
  

Wilt u ons steunen?
Dat kan op verschillende manieren:

 • Automatische incasso
  Het liefste ontvangen wij ieder jaar een bijdrage van u middels automatische incasso. We hebben immers ook ieder jaar kosten en dan weten we ook op wat voor inkomsten we kunnen rekenen. U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen en verzenden. Dat geldt uiteraard tot wederopzegging. 
 • Bedrijven
  Ook ondernemers kunnen een machtiging geven voor incasso. Graag zelfs.
  Desgewenst sturen we u een factuur.
  Wel donatie maar geen incasso: Stuur ons een email () met het bedrag waarmee u ons wilt steunen en wij sturen u een factuur die u dan zelf kunt betalen.
 • Geen machtiging
  Natuurlijk kunt u ook gewoon een bedrag overmaken.
  Het rekeningnummer is: NL85 RABO 0320 8613 33 t.n.v. Stichting Media Gorssel
   

Hartelijk dank!
  

Gorssel.nl maakt gebruik van een beveiligde verbinding (SSL Certificaat) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Lees onze Privacyverklaring (pdf).
  

Ja, ik steun Gorssel.nl **

verplicht veld

verplicht veld

verplicht veld

verplicht veld

verplicht veld

Ander bedrag

Alleen toegestaan: cijfers € , . - en spatie

verplicht veld

Ik machtig hierbij de Stichting Media Gorssel, gevestigd te Gorssel, om jaarlijks genoemd
bedrag af te schrijven van mijn bankrekening (machtiging doorlopende SEPA-incasso).
Invalid Input


**
De gevraagde gegevens hebben wij nodig voor de bank en zullen uitsluitend voor dit doel
worden gebruikt. Het e-mailadres wordt gebruikt voor een bevestiging.
Op de machtiging zijn de gangbare regels van incasso, stornering en opzegging van toepassing.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Wij hebben een incasso-overeenkomst met de Rabobank. Ons incassant-ID is: NL55ZZZ681561110000.
Opzeggen kan eenvoudig door een e-mail met uw gegevens te sturen naar